25
09 2017
747

Sancţiunile pentru încalcarea regulilor de utilizare a drumurilor publice se vor majora

În cazul în care pentru efectuarea transporturilor cu depășiri ale masei totale, maselor pe axe sau dimensiunilor maxime admise, ce implică consolidarea lucrărilor de artă, de modificare a rețelelor inginerești, precum și orice alte lucrări, responsabilitatea efectuării acestora și suportarea cheltuielilor revin titularului autorizației speciale de transport.
Detalii
21
08 2017
2677

Administrarea pierderilor în procesul de producere: Procedura de gestiune a pierderilor în procesul de fabricație

În procesul de producere se obțin deșeuri, rebuturi, pierderi în urma staționărilor, alte pierderi tehnologice.

Astfel, în funcție de particularitățile procesului de producție pierderile sunt gestionate, administrate și înregistrate în contabilitate de către entități conform reglementărilor interne și prevederilor normative în vigoare.

În prezentul articol vom expune modalitatea1 de administrare a pierderilor tehnologice în procesul de producere relatată printr-un set de reguli, care pot fi utile în aplicare de către entități.

Detalii
25
04 2017
1343

Unele aspecte cu privire la răspunderea administratorului insolvabilității

Procedura de insolvabilitate este reglementată de prevederile Legii insolvabilității, al cărei scop se rezumă la asigurarea satisfacerii colective a creanțelor creditorilor din contul patrimoniului debitorului, prin aplicarea față de acesta a procedurii de restructurare sau a procedurii falimentului și prin distribuirea produsului finit.
Detalii
28
03 2017
691

Frank Kohl-Boas: Cel mai bun antidot pentru frică e educaţia - Fiecare lider trebuie să arate respect angajaţilor

Odată ce-l întâlneşti pe Frank Kohl-Boas vei realiza că nu este doar directorul de HR al Google pentru Europa de Nord-Vest, Centrală şi de Est, ci şi o persoană care ar putea să-ţi schimbe modul în care percepi lucrurile, atât în ceea ce priveşte cum ar trebui să arate un mediu de lucru sănătos, cât şi viaţa de zi cu zi.
Detalii
20
07 2016
1088

Ministerul Economiei anunță concursuri pentru funcțiile de administrator principal la trei zone

Ministerul Economiei anunță concurs de selectare a candidaturilor pentru ocuparea funcțiilor vacante de administratori principali al zonelor Antreprenoriatului Liber ”Expo-Business-Chișinău”, ”Tvardița” și ”Parcul de Producție ”Taraclia”. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, este data de 5 august 2016, ora 16:00.
Detalii
20
06 2016
556

Despre regimul de T.V.A. pentru serviciile de administrare a proiectului, prestate de către un rezident unui nerezident

Cum se impozitează cu T.V.A. serviciile privind administrarea proiectului de reparație a obiectului, prestate de către un rezident unui nerezident al Republicii Moldova?

La determinarea regimului fiscal privind T.V.A. în cazul prestării serviciilor de către un rezident unui nerezident al Republicii Moldova, este necesar de a stabili locul livrării serviciilor.
Detalii