27
02 2020
655

Serviciul Fiscal de Stat anunță lansarea licitației privind achiziția serviciilor de asistență tehnică pentru dezvoltarea noului site web al Serviciului Fiscal de Stat

Serviciul Fiscal de Stat, în contextul Proiectului de Modernizare a Administrării Fiscale, invită firmele de consultanță să-și exprime interesul de a oferi servicii de asistență tehnică pentru dezvoltarea noului site web al Serviciului Fiscal de Stat.

Ofertanții eligibili care sunt interesați pot găsi informații detaliate (versiunea engleză) despre participarea la licitație accesând site-ul www.sfs.md.
Detalii
27
07 2016
1201

Tratarea univocă a contribuabililor - obiectiv primordial al Serviciului Fiscal de Stat

Serviciului Fiscal de Stat, în scopul preîntîmpinării cazurilor de încălcare fiscală, asigurării vărsării depline și în termen a obligațiilor la buget, în conformitate cu drepturile și atribuțiile sale, examinează continuu informația disponibilă în vederea identificării domeniilor de activitate economică cu risc sporit pentru adminsitrare fiscală și în particular a subiecților de antreprenoriat care activează în segmentele respective.
Detalii
07
06 2016
1240

Banca Mondială va ajuta Moldova la modernizarea sistemului de administrație fiscală

Consiliul de Directori Executivi al Băncii Mondiale a aprobat un împrumut în sumă de 20 milioane dolari SUA (7.42 milioane dolari SUA împrumut AID şi 12.58 milioane dolari SUA împrumut BIRD), acordat Republicii Moldova, pentru Proiectul de modernizare a administrației fiscale, care va sprijini restructurarea fundamentală a sistemului administrației fiscale prin intermediul implementării unui sistem fiscal centralizat și unificat cu scopul de a îmbunătăți colectarea impozitelor, conformarea fiscală și serviciile pentru contribuabili.
Detalii
12
05 2016
1130

Despre unele aspecte aferente aplicării măsurii de executare silită, urmărirea datoriei debitoare, în partea ce ţine de suspendarea operaţiunilor la conturile bancare

Întru asigurarea unei bune administrări fiscale, excluderea tratării ambigue şi aplicării neuniforme a cadrului de reglementare aferent urmăririi datoriei debitoare ca modalitate de executare silită a obligaţiei fiscale, în partea ce ţine de suspendarea operaţiunilor la conturile bancare, drept măsură de asigurare şi emiterea ordinelor incaso pentru perceperea incontestabilă a mijloacelor băneşti din conturile bancare, drept măsură de executare silită, este de menţionat următoarele.
Detalii
11
11 2015
3092

Consecințele fiscale aferente contractelor de locațiune, arendă și uzufruct

În temeiul art. 133 alin. (1) lit. c) din CF, aprobat prin Legea Republicii Moldova nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în MO al RM, ediție specială din 8 februarie 2007), de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat au fost efectuate modificări și completări la unele ordine ale IFPS, inclusiv și la anexa nr. 1 „Recomandările metodologice privind particularitățile administrării prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal”, aprobată prin Ordinul IFPS „Privind particularitățile administrării prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal” nr. 693 din 26.12.2007 (publicat în MO, 2008, nr. 1-4, art. 4), modificările și completările fiind publicate în MO din 14 august 2015 prin Ordinul IFPS nr. 610 din 24.07.2015.
Detalii