06
07 2021
673

Adunarea generală a acționarilor: ținem cont de noile prevederi ale Legii privind societățile pe acțiuni

În perioada în care sunt desfășurate adunările generale anuale în cadrul societăților pe acțiuni, în care cota statului depășește 50% din capitalul social, propunem analiza modificărilor și completărilor importante care au intrat în vigoare în Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni la 1 ianuarie 2021, fiind aprobate prin Legea nr.18/2020.

 

Amintim, modul de înfiinţare, dizolvare (lichidare) şi statutul juridic al societăţilor pe acţiuni (SA), drepturile şi obligaţiile acţionarilor, ale membrilor organelor de conducere şi ale altor persoane cu funcţii de răspundere ale societăţii, drepturile şi interesele legale ale creditorilor şi acţionarilor acestor societăţi este stabilit în Legea nr.1134/1997, cu modificările și completările ulterioare1.


Detalii

31
03 2021
241

Moldova IT Park: trei ani de activitate

Moldova IT Park face bilanțul a trei ani de activitate și trasează perspectivele de dezvoltare pentru următorii cinci ani în cadrul adunării generale, care a avut loc astăzi, 31 martie. În cadrul evenimentului au fost totalizate rezultatele activității Moldova IT Park în anul 2020 și prezentată Strategia Moldova IT Park pentru perioada 2021 – 2025.
 
„Moldova IT Park” constituie astăzi, indiscutabil, un model de succes, unic în plan internațional, care trebuie dezvoltat și promovat în continuare. Iar, evoluția cifrei de afaceri în industria IT în ultimii ani confirmă faptul că adoptarea Legii cu privire la parcurile pentru tehnologia informației și crearea Moldova IT park a fost cea mai importantă inițiativă de dezvoltare a industriei IT din Republica Moldova și de sporire a competitivității acesteia la nivel regional, a menționat secretarul de stat al al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Mihail Lupașcu.


Detalii

07
04 2020
948

Starea de urgență: adunările generale ale acționarilor sunt amânate

Controalele fiscale prealabile și/sau a controalelor fiscale cu aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil a persoanelor fizice, inclusiv și pentru cele inițiate până la instituirea stării de urgență, sunt suspendate pe durata acesteia. Prevederea este inclusă în Dispoziția nr.14 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova din 6 aprilie 2020.

Comisia a aprobat un șir de măsuri ce vizează piața de capital. Astfel, adunările generale anuale ale acționarilor în anul curent vor fi convocate de la 29 mai și se vor desfășura în cel mult 2 luni după această data.
Detalii
25
10 2019
627

Contestarea hotărârii adunării generale de către acționarii SA

Poate contesta hotărârile anterioare ale adunărilor generale ale acţionarilor persoana care a devenit acţionar ulterior desfășurării acestor adunări?

Conform art. 59 alin. (5) din Legiea privind societăţile pe acţiuni nr. 1134 din 02.04.97, hotărârea luată de adunarea generală a acţionarilor contrar cerinţelor legii citate, ale altor acte legislative sau ale statutului societăţii poate fi atacată în justiţie de oricare dintre acţionari sau de o altă persoană împuternicită dacă:
Detalii
26
02 2018
800

AEÎ, la 20 de ani de activitate

Adunarea generală a membrilor Asociației Centrale a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut, activitatea cărora marchează 20 de ani de activitate, a avut loc vineri, 23 februarie 2018, în cadrul căreia a fost prezentat și aprobat Raportul anual al Consiliului AEÎ privind activitatea Asociației pentru anul 2017, inclusiv executarea bugetului. Totodată, participanții au aprobat și alte acte importante ale AEÎ precum – Raportul financiar al Asociației pentru anul 2017, Darea de seamă a Comisiei de Cenzori, Raportul privind controlul anual obligatoriu, Raportul auditului pentru anul 2017 etc.

De asemenea, în cadrul evenimentului a fost aprobat statutul Asociației în redacție nouă,
Detalii
13
06 2017
1535

Grupurile de producători vor fi recunoscute conform unui Regulament

Regulamentul privind procedura de recunoaştere a grupurilor de producători, într-o redacție nouă, a fost publicat în Monitorul Oficial, nr.181-189 din 9 iunie curent, și stabilește regulile pentru recunoașterea persoanelor juridice, drept grupuri de producători agricoli, condițiile de creare și funcționare a comisiei de resort, controlul privind menținerea condițiilor de recunoaștere a grupurilor și alte prevederi.
Detalii
10
04 2017
1238

Adunarea anuală ACAP: Realizări şi perspective

Raportul privind activitatea economico-financiară a Asocaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti pentru anul 2016, Planul bugetar pentru anul 2017, precum şi alte documente importante din activitatea ACAP au fost prezentate şi aprobate în cadrul Adunării generale anuale a contabililor şi auditorilor – membrii ACAP.

Detalii