10
08 2022
148

Garaj, proprietate a agentului economic. Regimul fiscal

Agentul economic deține în cadrul entității garaje care sunt utilizate pentru gararea temporară a mijloacelor de transport de gabarite mari. Urmează aceste bunuri imobiliare a fi calificate ca „garaje”, în scopul impozitării, cu aplicarea cotei concrete corespunzătoare de impunere, stabilite de către autoritatea administrației publice locale sau ca bunuri „comerciale” ?

 

În conformitate cu prevederile pct. 12 din Regulamentul privind evaluarea bunurilor în scopul impozitării (Regulament), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 827/2020, clasificarea bunurilor imobile pentru evaluarea în scopul impozitării se efectuează în baza
Detalii

10
05 2022
283

Perfecționarea activă: lista entităților scutite de TVA cu drept de deducere a depășit 1400

Lista agenților economici – întreprinderi ale industriei ușoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova solicitanților plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecționare activă, scutite de TVA cu drept de deducere, a fost completată cu încă 13 entități.

 

Ordinul Ministerului Economiei nr. 46 din 3 mai 2022, prin care a fost actualizată lista aprobată prin Ordinul nr. 66/2010, a fost publicat în Monitorul Oficial din 6 mai curent.  Astfel, de scutire vor beneficia în total 1141 de întreprinderi.


Detalii
29
03 2022
625

29.1.3.1.9 Se vor permite la deducere în scopuri fiscale cheltuielile suportate de agentul economic aferent plăților de stimulare, inclusiv sub formă de premii sau ajutoare materiale, acordate angajaților acestuia?

 În conformitate cu art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare și necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul perioadei fiscale, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător.


      Prin urmare, plățile de stimulare sub formă de premii, precum și ajutorul material, care nu sunt legate de retribuirea muncii și nu au un caracter obligatoriu, nu se vor deduce în scopuri fiscale.


Detalii
07
03 2022
537

Precizările CSE privind compensațiile la gazele naturale pentru agenții economici

Compensarea diferenței de preț în urma majorarii prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligatiei de serviciu public pentru fiecare consumator non-casnic constituie 100% din diferența în urma majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de serviciu public pentru primii 500 m3 consumați lunar. Compensarea va fi aplicată pentru perioada ianuarie-martie 2022, dispune Comisia pentru Situații Excepționale în Dispoziția nr.7 din 4 martie 2022.


Detalii

18
02 2022
223

SFS a adoptat 84 decizii privind subvenționarea locurilor de muncă în valoare de 4,4 mil. lei

Serviciul Fiscal de Stat informează despre adoptarea a 84 decizii privind subvenționarea locurilor de muncă în valoare de 4,4 milioane lei pentru 35 contribuabili, urmare a recepționării a 124 cereri de la 39 agenți economici privind solicitarea subvenționării locurilor de muncă.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 49 din 29.04.2021, pentru aprobarea Regulamentului privind subvenționarea locurilor de muncă, subiecți ai subvenției sunt persoanele juridice și fizice care practică activitate de întreprinzător, organizațiile necomerciale, persoanele care desfășoară activitate profesională, rezidenți ai Republicii Moldova.


Detalii

31
01 2022
465

29.1.3.1.42 Se permite la deduceri în scopuri fiscale cheltuielile aferente consumului energiei electrice, livrat de agenții economici rezidenți care se află pe teritoriul RM și care nu au relații cu sistemul ei bugetar?

Potrivit art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător.

Conform pct.26 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.693/2018  (Anexa nr.1) cheltuielile ordinare şi necesare reprezintă cheltuielile caracteristice gestionării activității de întreprinzător şi cheltuielile reglementate prin acte normative în vigoare, caracteristice pentru gestionarea anumitor tipuri de activităţi de întreprinzător, în scopul desfăşurării activităţii economice şi obţinerii de venituri.


Detalii

19
01 2022
1711

Obligațiile angajatorilor privind evidența recruților și rezerviștilor. Eliminarea contradicțiilor din legislație

Evidenţa militară a recruţilor şi rezerviştilor se organizează şi se ţine de către primării (preturi), instituţii publice şi agenţi economici, indiferent de tipul de proprietate, iar asigurarea financiară a măsurilor de organizare a evidenţei militare în centrele militare şi în primării (preturi) se efectuează din contul bugetului local, iar la instituţii publice şi agenţi economici, indiferent de tipul de proprietate – din mijloacele acestora, stabilește art.11 din Legea nr.1245/2002 cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei.


Detalii