19
11 2015
1663

Apare obligația la agentul economic, subiect al sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, să reflecte în Darea de seamă Forma IVAO datoriile cu termenul de prescripție expirat?

În conformitate cu prevederile art. 18 lit. j) din CF, venitul rezultat din neachitarea datoriei de către agentul economic, cu excepția cazurilor cînd formarea acestei datorii este o urmare a insolvabilității contribuabilului, este considerat sursă de venit impozabilă, care se include în venitul brut.
Detalii
09
11 2015
983

5. (29.1.3.29) (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.324 din 23.12.2013 privind completarea art. 24 din Codul fiscal cu alin. (19), publicată în M.O nr. 320-321/871 din 31.12.2013) Întrebarea în redacție nouă la nr. 29.1.3.41.

Arhiva
Se permite spre deducere cheltuielile privind transportarea angajaţilor?

În conformitate cu prevederile art.24 alin.(1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător.
Detalii
09
11 2015
1113

3. (29.1.3.34) Cum urmează a fi deduse cheltuielile privind obiectele de mică valoare și scurtă durată de către un agent economic care aplică IFRS?

Standardele Internaționale de Contabilitate nu prevăd clasificarea activelor ca obiecte de mică valoare și scurtă durată.

Totodată, potrivit prevederilor pct. 6 din Standardul Internațional de Contabilitate 16 „Imobilizări corporale”, aplicat pe teritoriului Republicii Moldova, potrivit Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 109 din 19.12.2008
Detalii
09
11 2015
1362

1. (29.1.3.56) Cum urmează a fi deduse cheltuielile privind obiectele de mică valoare și scurtă durată de către un agent economic care aplică Standardele Naționale de Contabilitate?

În conformitate cu prevederile pct. 6 din Standardul Național de Contabilitate „Stocuri”, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118 din 06.08.2013, obiectele de mică valoare și scurtă durată reprezintă bunuri valoarea unitară a cărora nu depășește plafonul stabilit de legislație (conform art. 26 alin. (2) din Codul fiscal, plafonul stabilit este de 6000 lei) sau pragul de semnificație prevăzut în politicile contabile
Detalii
12
10 2015
722

Întru majorarea volumelor producției cu diverși antreprenori, inclusiv patentării, agentul economic a modificat prevederile contractelor încheiate anterior cu titularii patentei de întreprinzător, și anume compensarea tuturor cheltuielilor, precum și cheltuielilor ulterioare suportate de titularii patentei de întreprinzător aferent patentei de întreprinzător. În legătură cu aceasta, este în drept contribuabilul să deducă cheltuielile menționate în scopuri fiscale?

Reamintim, că, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător.
Detalii
07
10 2015
869

Patronatele vin cu propuneri pentru eficientizarea activităţii agenţilor economici

Patronatele au lansat trei documente de poziţie care se referă la combaterea economiei informale, eficientizarea dialogului social şi la necesitatea flexibilizării legislaţiei muncii. Documentele, care au fost prezentate miercuri, 7 octombrie, conţin un set de politici pentru reducerea economiei şi angajărilor informale, dar şi recomandări legislative de flexibilizare şi ajustare a legislaţiei muncii la actualul context economico-social, transmite Ipn.
Detalii
07
10 2015
1151

Agentul economic care nu este înregistrat în calitate de plătitor de T.V.A., pentru perioada 2013-2014 a prezentat Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operațională (IVAO). În luna august curent, entitatea planifică o livrare a bunurilor imobiliare cu destinație agricolă, și anume a unui teren în valoare ce va depăși 800 000 lei. Va apărea în cazul de față pentru întreprindere obiectul impunerii cu impozitul pe venit din activitatea operațională?

Potrivit prevederilor Planului general de conturi contabile, aprobat prin ordinul Ministerului Finanțelor nr. 119 din 06.08.2013, venitul aferent ieșirii imobilizărilor corporale se contabilizează la contul 621 „Venituri din operațiuni cu active imobilizate”.
Detalii
23
09 2015
1010

10. (29.1.8.21) Arhiva: Ce regim de impozitare (3% sau 12%) urmează să fie aplicat de către agenții economici care nu au înregistrat venit din activități operaționale la situația din 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare?

În conformitate cu prevederile art.541 alin.(2) din Codul fiscal, agenţii economici care nu sunt subiecţi ai impunerii cu TVA şi care, la situaţia din 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, au obţinut venit din activităţi operaţionale în sumă de pînă la 100000 lei utilizează regimul de impozitare de 3%.
Detalii