05
03 2014
833

2. (28.22.15) Are dreptul agentul economic să solicite restituirea TVA în anul 2014 pentru investiţiile capitale efectuate, începînd cu 13 ianuarie 2012?

În conformitate cu prevederile art.1011 alin.(1) din Codul fiscal, subiecţii impozabili care, începînd cu 1 ianuarie 2012, efectuează investiţii (cheltuieli) capitale, cu excepţia investiţiilor (cheltuielilor) capitale în clădiri şi în mijloace de transport (de la poziţiile tarifare 870321, 870322, 870323, 870324, 870331, 870332, 870333), şi sînt înregistraţi în calitate de plătitori de TVA, beneficiază de dreptul la restituirea TVA aferent acestor investiţii.
Detalii
05
03 2014
822

1. (28.22.16) Are dreptul agentul economic să solicite restituirea TVA în anul 2014 pentru investiţiile capitale efectuate, începînd cu 13 ianuarie 2012, în activele materiale pe termen lung în curs de execuţie?

În conformitate cu prevederile art.93 pct.18) din Codul fiscal, investiţii (cheltuieli) capitale reprezintă cheltuieli efectuate de către agenţii economici în legătură cu procurarea şi/sau crearea activelor pe termen lung, destinate utilizării în procesul de producţie (prestare servicii/executare lucrări), care nu se reflectă în rezultatele perioadei curente, dar urmează a fi atribuite la majorarea valorii activelor pe termen lung.
Detalii
04
12 2013
1484

Spre atenţia agenţilor economici!

Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţă că în fiecare zi de vineri, la ora 14.00, în sediul central al CNAS (mun. Chişinău, str. Gh. Tudor 3), et.1, sala de şedinţe, sînt organizate seminare cu agenţii economici, în scopul familiarizării acestora cu modalitatea de prezentare trimestrială a declaraţiilor persoanelor asigurate (REV-5) şi posibilitatea transmiterii rapoartelor prin Internet, utilizînd serviciul E-Raportare.
Detalii
07
11 2013
2931

Un agent economic în anul 2011 a procurat obiecte de mică valoare şi scurtă durată (OMVSD) în valoare de 2 800 lei pe care le utilizează pînă și în prezent. Cum urmează a fi deduse cheltuielile privind uzura obiectelor date odată cu trecerea obligatorie în anul 2012 la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (SIRF), pornind de la premiza că agentul economic se califică ca entitate de interes public?

Potrivit art. 26 alin. (2) al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997, proprietatea, pe care se calculează uzura, este proprietatea materială, reflectată în bilanţul contabil al contribuabilului în conformitate cu legislaţia şi folosită în activitatea de întreprinzător, a cărei valoare scade prezumtiv ca urmare a uzurii fizice şi morale şi a cărei perioadă de exploatare este mai mare de un an, iar valoarea ei depăşeşte suma de 6 000 lei.
Detalii
07
11 2013
2086

După trei ani de dezbateri, Guvernul a anulat în sfârşit obligativitatea capitalul social minim la fondarea SRL-urilor

Agenţii economici care vor să fondeze societăţi cu răspundere limitată (SRL) nu vor mai fi obligaţi să asigure un capitalul social minim de 5400 de lei. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat astăzi în Guvern.

Scopul proiectului este de a simplifica procedurile la înfiinţarea şi iniţierea afacerilor şi se înscrie în reforma regulatorie demarată de autorităţi.
Detalii
06
11 2013
1440

Agentul economic a fost înregistrat la organul fiscal teritorial în luna februarie 2013. În cazul în care, contribuabilul nu a achitat pe parcursul unei perioade venituri salariale angajaţilor săi, acesta va avea obligaţia de a prezenta organului fiscal teritorial Darea de seamă lunară (Forma IRV09)?

Potrivit prevederilor art. 92 alin. (2) din Codul fiscal, dările de seamă fiscale privind veniturile achitate şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată se prezintă de către plătitorii veniturilor organului fiscal teritorial, în termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plăţile.
Detalii