23
03 2015
1365

1. (29.1.6.27) Cum se determină mărimea reducerii venitului impozabil la care are dreptul agentul economic ca rezultat al creșterii numărului mediu scriptic al salariaților?

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (16) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr. 116 din 24.04.97, la calcularea impozitului pe venit, agenţii economici au dreptul la reducerea venitului impozabil cu o sumă calculată prin înmulţirea salariului mediu anual pe ţară din anul precedent anului fiscal de gestiune la creşterea numărului scriptic mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de anul precedent, dar nu mai mare de venitul impozabil.
Detalii
12
03 2015
1161

4. (29.1.3.52) Este în drept agentul economic ce a înregistrat pierderi reportate pentru perioadele ulterioare să le utilizeze dacă, din momentul înregistrării acestora, acesta și-a schimbat regimul de activitate din regimul general în regimul IVAO ulterior revenind iarăși la regimul general stabilit?

În conformitate cu prevederile art.32 alin.(1) din Codul fiscal, dacă, pe parcursul anului fiscal, cheltuielile aferente activităţii de întreprinzător depăşesc venitul brut al contribuabilului în anul curent, suma pierderilor rezultate din această activitate va fi reportată eşalonat, în părţi egale, pe următorii trei ani.
Detalii
12
03 2015
1376

3. (29.1.8.32) Cum urmează a fi aplicate prevederile art.84 din Codul fiscal în cazul în care agentul economic și-a schimbat regimul cu privire la impozitul pe venit pe parcursul anului (regimul general la regimul IVAO sau invers)?

În conformitate cu prevederile art.84 alin.(1) din Codul fiscal, agenţii economici sînt obligaţi să achite, nu mai tîrziu de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie ale anului fiscal, sume egale cu 1/4
Detalii
12
03 2015
1256

2. (29.1.6.26) Cum se determină mărimea reducerii venitului impozabil la care are dreptul agentul economic ca rezultat al creșterii numărului mediu scriptic al salariaților?

În baza explicațiilor Ministerului Finanțelor nr.14/3-13/28 din 25.02.2015, facilitatea menționată în întrebare se va realiza conform următorului algoritm:

a. se identifică valoarea salariului mediu lunar pe ţară. Acesta se aprobă de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei
Detalii
12
03 2015
1145

1. (29.1.3.53) Poate agentul economic să utilizeze pierderile reportate din perioada aplicării cotei ”zero” la impozitul pe venit?

În conformitate cu prevederile art.32 alin.(1) din Codul fiscal, dacă, pe parcursul anului fiscal, cheltuielile aferente activităţii de întreprinzător depăşesc venitul brut al contribuabilului în anul curent, suma pierderilor rezultate din această activitate va fi reportată eşalonat, în părţi egale, pe următorii trei ani.
Detalii
20
02 2015
1440

1. (28.21.32) Cum se va reflecta de către furnizor și cumpărător suma TVA aferentă unei datorii compromise ?

Răspunsul este perfectat în conformitate cu explicaţiile prezentate de către Ministerul Finanțelor nr.14/4-13/185 din 30.09.2014.

Potrivit art.116 alin.(1) din Codul fiscal, dacă, după includerea în declaraţia privind T.V.A. a sumei T.V.A. achitate pe livrarea efectuată, toată suma sau o parte a ei se consideră, conform legislaţiei, drept datorie compromisă, subiectul impozabil are dreptul la trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate pentru orice perioadă fiscală privind T.V.A.
Detalii
05
02 2015
1033

Merele moldovenești au ajuns în Bangladeș

Un agent economic din Republica Moldova a exportat pentru prima dată mere În Bangladeș. Stocul livrat a fost epuizat în trei zile și sunt planificate noi livrări pe această piață asiatică.

Proiectului Competitivitatea Agricolă și Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED), un program finanțat în comun de USAID și MCC, a facilitat cu succes o livrare de testare a merelor moldovenești în Bangladeș, în contextul eforturilor de a susține producătorii de fructe proaspete din Moldova să penetreze noi piețe externe. Merele — două containere a câte 20 de tone din soiurile Jonagold și Golden — au ajuns în stare foarte bună, a anunțat cumpărătorul din orașul Chittagong pentru ACED.
Detalii
02
02 2015
1106

2. (28.21.44) Agentul economic, subiect al impunerii cu TVA, este în drept să prezintă anexa nr.1 la Declarația privind TVA corectată pentru perioadele precedente pentru care nu a fost emisă o Decizie a organului fiscal de micșorare a sumei TVA destinată trecerii în cont?

Conform pct.3 din Ordinul IFPS nr.1388 din 20.08.2013, în cazul în care, pentru perioadele fiscale septembrie 2012 – august 2013, din trecerea în cont au fost excluse sume ale TVA din motivul neînregistrării facturilor fiscale în RGEFF sau înregistrării cu depăşirea termenului stabilit în art.1181 al Codului fiscal
Detalii