30
12 2014
1328

4. (29.1.6.19) Agentul economic, care nu are înregistrate subdiviziuni sau au subdiviziuni înregistrate în aceiași unitate administrativă, trebuie să completeze anexa la Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14), repartizat pe subdiviziuni?

Anexa la Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14), care se prezintă lunar, conține informații privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din aceste venituri, repartizat pe subdiviziuni.
Detalii
30
12 2014
1163

3. (29.1.6.20) În cazul în care agentul economic are înregistrate subdiviziuni care este procedura de repartizare pe subdiviziuni a impozitului pe venit reținut la sursa de plată?

În cazul în care contribuabilul are subdiviziuni în aceeași localitate unde se regăsește și sediul central, precum și în alte localități, informația despre subdiviziunile situate în aceeași localitate poate fi specificată o singură subdiviziune din aceeași localitate fie separat pe fiecare subdiviziune în parte.
Detalii
30
12 2014
1186

2. (29.1.6.19) Agentul economic, care nu are înregistrate subdiviziuni sau au subdiviziuni înregistrate în aceiași unitate administrativă, trebuie să completeze anexa la Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14), repartizat pe subdiviziuni?

Anexa la Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14), care se prezintă lunar, conține informații privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din aceste venituri, repartizat pe subdiviziuni.
Detalii
30
12 2014
1284

1. (29.1.6.20) În cazul în care agentul economic are înregistrate subdiviziuni care este procedura de repartizare pe subdiviziuni a impozitului pe venit reținut la sursa de plată?

În cazul în care contribuabilul are subdiviziuni în aceeași localitate unde se regăsește și sediul central, precum și în alte localități, informația despre subdiviziunile situate în aceeași localitate poate fi specificată o singură subdiviziune din aceeași localitate fie separat pe fiecare subdiviziune în parte.
Detalii
07
11 2014
2109

Agentul economic a arendat de la o persoană fizică teren agricol. Achitarea plății pentru arenda terenului agricol se efectua prin intermediul persoanei împuternicite, de către persoana fizică proprietarul terenului agricol prin procură. Dat fiind faptul că, achitările au fost efectuate prin intermediul persoanei împuternicite care nume de familie urmează agentul economic să indice în

darea de seamă anuală, a persoanei, căreia efectiv au fost achitați banii (persoana împuternicită) sau a proprietarului de teren agricol?
Detalii
07
11 2014
2054

Pentru o afacere mai de succes unii agenți economici, în virtutea unor circumstanțe, sunt nevoiți să ia în locațiune mijloace de transport. Este oare necesar de reținut impozitul pe venit din suma venitului, obținut de către persoana fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător, ca rezultat al transmiterii în locațiune a automobilului?

Este oare suma indicată în contractul de locațiune bază de calcul a contribuției de asigurări sociale de stat și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală?
Detalii
06
11 2014
2103

În anul 2014 expiră termenul de prescripție a datoriei privind importul serviciilor de locațiune a imobilului amplasat în Republica Moldova, conform contractului încheiat în luna octombrie 2011 cu un agent economic nerezident, care a fost reziliat în luna decembrie 2013. Din decembrie 2013 și pînă în prezent nu au avut loc careva tranzacții cu agentul economic respectiv. În care perioadă fiscală apare obligația de casare a datoriei cu termen expirat și în ce valoare?

În cazul casării datoriei cu termenul de prescripție expirat, privind importul serviciilor de locațiune a imobilului, apare necesitatea de reținere a impozitului pe venit aferent venitului nerezidentului la sursa de plată?
Detalii
31
10 2014
3938

Fiecare angajat are posibilitate de a pleca la sanatoriu

Anual în bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) se alocă mijloace pentru procurarea biletelor de tratament balneosanatorial pentru persoanele asigurate.

Orice agent economic poate beneficia de bilete de tratament pentru angajaţii săi, proporţional sumei contribuţiilor transferate către BASS, indiferent dacă în entitatea dată există organizaţie sindicală primară.
Detalii
29
09 2014
1392

IFS pe mun. Chișinău promovează acțiuni de majorare a bazei impozabile

Inspectoratul Fiscal de Stat pe municipiul Chişinău, întru asigurarea identificării contribuabililor ce nu-şi onorează obligaţiunile faţă de stat şi întreprinderea măsurilor adecvate în vederea încadrării acestora în limitele legale, asigurarea majorării gradului de încasări, urmare a acţiunilor de majorare a bazei impozabile, la data de 24.09.2014 a supus controlului fiscal un agent economic ce desfăşoară activitate în domeniul alimentaţiei publice.

Controlul fiscal la faţa locului prin metoda verificării operative a fost efectuat la 9 subdiviziuni a contribuabilului, fiind stabilite multiple încălcări ale legislaţiei fiscale
Detalii