07
11 2014
2071

Pentru o afacere mai de succes unii agenți economici, în virtutea unor circumstanțe, sunt nevoiți să ia în locațiune mijloace de transport. Este oare necesar de reținut impozitul pe venit din suma venitului, obținut de către persoana fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător, ca rezultat al transmiterii în locațiune a automobilului?

Este oare suma indicată în contractul de locațiune bază de calcul a contribuției de asigurări sociale de stat și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală?
Detalii
06
11 2014
2127

În anul 2014 expiră termenul de prescripție a datoriei privind importul serviciilor de locațiune a imobilului amplasat în Republica Moldova, conform contractului încheiat în luna octombrie 2011 cu un agent economic nerezident, care a fost reziliat în luna decembrie 2013. Din decembrie 2013 și pînă în prezent nu au avut loc careva tranzacții cu agentul economic respectiv. În care perioadă fiscală apare obligația de casare a datoriei cu termen expirat și în ce valoare?

În cazul casării datoriei cu termenul de prescripție expirat, privind importul serviciilor de locațiune a imobilului, apare necesitatea de reținere a impozitului pe venit aferent venitului nerezidentului la sursa de plată?
Detalii
31
10 2014
3961

Fiecare angajat are posibilitate de a pleca la sanatoriu

Anual în bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) se alocă mijloace pentru procurarea biletelor de tratament balneosanatorial pentru persoanele asigurate.

Orice agent economic poate beneficia de bilete de tratament pentru angajaţii săi, proporţional sumei contribuţiilor transferate către BASS, indiferent dacă în entitatea dată există organizaţie sindicală primară.
Detalii
29
09 2014
1402

IFS pe mun. Chișinău promovează acțiuni de majorare a bazei impozabile

Inspectoratul Fiscal de Stat pe municipiul Chişinău, întru asigurarea identificării contribuabililor ce nu-şi onorează obligaţiunile faţă de stat şi întreprinderea măsurilor adecvate în vederea încadrării acestora în limitele legale, asigurarea majorării gradului de încasări, urmare a acţiunilor de majorare a bazei impozabile, la data de 24.09.2014 a supus controlului fiscal un agent economic ce desfăşoară activitate în domeniul alimentaţiei publice.

Controlul fiscal la faţa locului prin metoda verificării operative a fost efectuat la 9 subdiviziuni a contribuabilului, fiind stabilite multiple încălcări ale legislaţiei fiscale
Detalii
25
09 2014
1338

Guvernul Leancă îşi asumă din nou răspunderea pentru un pachet de legi

Cabinetul de miniștri își asumă răspunderea pentru un set de proiecte privind modificarea și completarea unor acte legislative. Este vorba despre şapte proiecte de legi, care vizează sistemul energetic, financiar-bancar, agricultura și bugetul.

Avem de rezolvat cîteva subiecte care nu mai rabdă amînare. Am discutat cu colegii din Coaliție, colegii parlamentari, care susțin această decizie de a ne angaja răspunderea. Există deplină deschidere din partea conducerii Parlamentului pentru prezentarea cît mai rapidă a legilor, pentru care Guvernul urmează să-şi angajeze răspunderea în faţa Legislativului. Sunt convins, că prin această asumare dăm dovadă de o abordare responsabilă faţă de oameni şi ne luăm în serios obligaţiile pe care le avem”, a declarat Prim-ministrul Iurie Leancă, în debutul ședinței.
Detalii
19
09 2014
2369

Despre reflectare în Declarația cu privire la TVA a impozitului aferent returului de marfă procurată, pentru care TVA nu a fost trecută în cont, și indicare facturii fiscale corespunzătoare în Declarația și Registrul de procurări

Firma „X” în anul 2013 nefiind înregistrată în calitate de plătitoare a T.V.A., a procurat produse de la firma „B”. În aprilie 2014 Firma „X” a fost înregistrată în calitate de plătitor al T.V.A., iar în luna iulie returnează marfa procurată pentru care T.V.A. nu a fost trecută în cont. Rugăm să ne precizați cum reflectăm T.V.A. în Declarația privind T.V.A. forma T.V.A. 12 și Registrul procurărilor în cazul acestui retur de marfă, în baza facturii fiscale cu semnul minus primite de la furnizor?

În conformitate cu art. 102 alin. (1) din CF, în cazul achitării T.V.A. la buget, subiecților impozabili, înregistrați în calitate de plătitori ai T.V.A., li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător.
Detalii
18
09 2014
2315

Întreprinderea „XWS” în baza deciziei fondatorului se dizolvă cu derularea procedurii de lichidare, cu transmiterea ulterioară a bunurilor societății către un alt subiect. Conform prevederilor art. 95 alin.(2) lit. d) al CF, „Nu constituie obiect impozabil cu T.V.A. transmiterea proprietății în cadrul reorganizării agentului economic”. În contextul celor menționate, transmiterea activelor în cazul dizolvării prin lichidare a întreprinderii se califică ca o livrare neimpozabilă cu T.V.A.?

În conformitate cu prevederile art. 95 alin.(2) din CF,nu constituie obiect al impunerii cu T.V.A. transmiterea proprietății în cadrul reorganizării agentului economic.

Totodată, menționăm că formele de reorganizare a persoanelor juridice sunt stabilite prin art. 69 din Codul civil.
Detalii
08
09 2014
1814

Cum urmează să procedeze agentul economic în cazul în care la acesta apare obligația să prezinte în altă țară, cu care Republica Moldova are încheiată convenție (acord) de evitare a dublei impuneri, un certificat de rezidență, dacă țara în cauză nu acceptă alte certificate de rezidență decît cele ce sunt emise pe formularul acceptat în acea țară?

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) din CF, dacă un tratat internațional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli și prevederi decît cele prevăzute de legislația fiscală, se aplică regulile și prevederile tratatului internațional.
Detalii
04
09 2014
1318

Lista agenţilor economici care au dreptul de prelungire a termenului de plată a T.V.A. şi a taxei vamale, extinsă

Trei societăți au fost incluse în lista agenţilor economici care au dreptul de prelungire a termenului de plată a T.V.A. şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesorii, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului.
Detalii
20
08 2014
3040

Rețeaua fast-food ”Gustoșel” în vizorul Serviciului Fiscal de Stat

În urma numeroaselor plângeri parvenite prin diverse surse de informare în masă cu privire la rețeaua fast-food ”Gustoșel”, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat s-a autosesizat și a demarat verificarea activității acesteia sub aspectele de conformare la prevederile legislației în vigoare. Menționăm faptul că agentul economic la acel moment desfășura activitate economică ilicită.
Detalii