17
02 2014
1346

Ministerul Economiei a lansat o campanie de informare a agenţilor economici privind Acordul de Comerţ Liber cu UE (DCFTA)

Primul seminar dedicat informării mediului de afaceri din ţară privind implementarea Acordului de Creare a Zonei de Comerţ Liber Aprofundat şi Cuprinzător RM-UE (DCFTA) şi a Acordului de Comerţ Liber cu Turcia a avut loc la 14 februarie curent, în incinta Ministerului Economiei. Evenimentul va fi urmat, în timpul apropiat, de mese rotunde şi seminare cu agenţi economici, organizate în toate raioanele ţării.
Detalii
11
02 2014
1521

Agenții economici vor putea emite și expedia facturile fiscale online

Chișinău, 11 februarie 2014. Unul dintre cele mai solicitate servicii guvernamentale – eliberarea facturilor fiscale – este oferit și în formă digitală (online) de către Guvern în parteneriat cu Serviciul Fiscal de Stat şi cu suportul Centrului de Guvernare Electronică.

Astfel, serviciul „e-Factura” permite întreprinderilor să emită şi expedieze facturile sau facturile fiscale fără a se deplasa la sediul Serviciul Fiscal de Stat.
Detalii
30
01 2014
1195

Expert: Moldova va semna noul memorandum cu FMI, indiferent de divergențele în privința TVA

Mărimea cotei TVA în agricultură este cauza divergenţelor în cadrul negocierilor experţilor Misiunii FMI cu guvernul Moldovei, dar în orice caz noul Memorandum va fi semnat”, este convinsă directorul adjunct al Centrului pentru Studii Strategice şi Reforme, doctorul în ştiinţe economice Elena Gorelova.

Aceasta a relatat corespondentului „INFOTAG” că FMI pur şi simplu nu are altă opţiune decât să semneze un nou program de colaborare, chiar dacă guvernul Moldovei nu va accepta să majoreze cota TVA în agricultură de la 8% la standardele 20%.
Detalii
28
01 2014
895

Piaţa achiziţiilor publice în ţările UE va fi deschisă pentru agenţii economici

Agenţii economici din Republica Moldova vor putea participa la achiziţiile publice organizate în ţările Uniunii Europene, după semnarea Acordului de Asociere.

Textul documentului, parafat la Vilnius în toamna anului trecut, mai prevede crearea unei autorităţi independente care să examineze plângerile în domeniul achiziţiilor publice şi ajustarea legislaţiei în domeniu la standardele europene.
Detalii
28
01 2014
1213

Circa 270 de agenți economici vor participa la expoziția națională „Fabricat în Moldova”

Circa 270 de agenți economici din diferite regiuni ale țării și din diferite domenii de activitate vor participa în cadrul celei de a XIII-a expoziției națională „Fabricat în Moldova”, care se va desfășura în perioada 29 ianuarie -2 februarie 2014, la Chișinău, în cadrul Centrului Internațional Expozițional „Moldexpo”, str. Ghioceilor 1, notează UNIMEDIA.
Detalii
24
01 2014
961

În cel mai scurt timp, comercianţii îşi vor obţine autorizaţiile de activitate la ghişeul unic

În acest scop, la Ministerului Economiei s-a întrunit, la 22 ianuarie curent, Grupul de lucru cu privire la funcţionarea sistemului informaţional al ghişeului unic pentru autorizarea activităţilor în comerţ.
Şedinţa Grupului de lucru, desfăşurată în colaborare cu Centrul de Guvernare Electronică a abordat problema optimizării procedurii de autorizare a activităţilor în comerţ prin instituirea unui ghişeu unic şi a fost condusă de viceministrul Economiei, Octavian Calmîc.
Detalii
23
01 2014
1312

Viceministrul Finanţelor Ştefan Creangă a convocat o şedinţă de lucru

Viceministrul Finanţelor Ştefan Creangă a convocat o şedinţă de lucru informativă cu agenţii economici care deţin licenţă pentru fabricarea si comercializarea articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase, vizând ultimile modificări şi completări a unor acte legislative, prevederile cărora intră în vigoare de la 1 ianuarie 2014, prin care s-au efectuat modificări în Legea nr.282-XV din 22.07.2004, precum şi activitatea curentă a direcţiilor respective, la care au participat şi reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Camerei de Licenţiere, Serviciului Vamal, Camerei de Stat pentru Supravegherea Marcării.
Detalii
17
01 2014
1073

V. Lazăr: „Fabricat în Moldova reprezintă o oportunitate deosebită pentru antreprenori de a-şi promova produsele, contribuind la sporirea competitivităţii lor.”

Expoziția națională Fabricat în Moldova, este printre cele mai importante evenimente de acest gen din țară. Iar Ministerul Economiei încurajează agenții economici să participe în cadrul expoziției, inclusiv prin subsidiile acordate prin intermediul ODIMM ”, a menționat Vicepremierul Valeriu Lazăr, în cadrul unei ședințe ce a avut loc la Ministerul Economiei.
Detalii
13
01 2014
2267

CNAS: Spre atenţia agenţilor economici!

În rezultatul iniţierii proceselor de prezentare a declaraţiilor persoanelor asigurate REV-5 trimestrial şi utilizînd serviciul E-Raportare au apărut unele situaţii de incertitudine în ceea ce priveşte depunerea suportului de hîrtie anual. Astfel, atenţionăm asupra următoarelor momente:
Detalii
10
01 2014
1522

ORDIN Nr. 2840 din 27.12.2013 cu privire la completarea şi modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.2554 din 02.12.2013

În temeiul art. 133 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal şi în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor nr.169 din 03.12.2013 cu privire la modificarea punctului 5 din Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 06.09.2010 cu privire la aprobarea şi completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, înregistrat la Ministerul Justiţiei cu nr.953 din 24.12.2013,
Detalii