05
11 2013
1858

Despre reflectarea plăţilor efectuate în folosul persoanelor juridice, în formă de dividende

La achitarea plăţilor efectuate în folosul persoanelor juridice, în formă de dividende aferente profitului nerepartizat, obţinut în perioada fiscală a anului 2012, la unii agenţi economici apare întrebarea, la care cod al Dării de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (Forma IRV09) urmează a fi reflectate sumele date, întrucît în darea de seamă nominalizată la tipul sursei menţionate este specificat „cu excepţia achitate agenţilor economici rezidenţi”?

Reamintim, că legislaţia în vigoare (art. 901 alin. (31)) din Codul fiscal prevede reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată din dividende achitate atît în folosul persoanelor fizice, cît şi persoanelor juridice.
Detalii
05
11 2013
1041

Seminare de instruire pentru agenţii economici din raionul Soroca

În perioada 28.10-04.11.2013, IFS pe raionul Soroca a întreprins mai multe acţiuni de conformare fiscală, de educare şi instruire a agenţilor economici.

Astfel, miercuri, 30 octombrie curent, a fost organizat un seminar cu contribuabilii din teritoriu cu genericul „Modul de înregistrare şi/sau anularea subdiviziunilor. Calcularea şi achitarea impozitelor locale pe subdiviziuni. Modul de corectare a înscrierilor în fişele personale a contribuabililor”.
Detalii
04
11 2013
2228

Deciziile privind administrarea şi controlul impozitului pe venit din activitatea operaţională (IVAO)

Impozitul pe venitul din activitatea operaţională (IVAO) este impozitul perceput din veniturile din activitate operaţională înregistrate de agenţii economici, care nu sunt plătitori ai T.V.A., cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti.

Chiar dacă, aparent, reprezintă un impozit destul de simplu, dat fiind faptul că este expus în cîteva articole din Codul fiscal, totuşi, acesta a generat multe situaţii discutabile în anul implementării acestuia (anul 2012), dar şi în perioadele ulterioare.
Detalii
04
11 2013
1674

Agentul economic – rezident al Portului Internaţional Liber „Giurgiuleşti” a efectuat în anul 2012 livrări de marfă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova. Se răsfrîng normele legislative cu privire la reducerea cotei impozitului pe venit, acordate rezidenţilor Portului asupra mărfurilor în cauză? Cum urmează a fi declarată scutirea în cauză în anul 2012, dat fiind faptul că nu există un cod definit al facilității în anul 2012?

În conformitate cu prevederile art. 8 al Legii nr. 8-XV din 17.02.2005, impozitul pe venitul rezidenţilor, provenit din activitatea desfăşurată pe teritoriul Portului Internaţional, se percepe după cum urmează:
Detalii
04
11 2013
1263

Spre atenţia tuturor agenţilor economici!

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat vă informează că, în ultimul timp, pe adresa administraţiei fiscale au parvenit mai multe informaţii despre prezentarea, la agenţii economici, a diferitor persoane, cu scopul de a efectua controale în numele organelor fiscale, dar, în realitate, acestea neavând nimic în comun cu activitatea acestora.

Pentru a apăra interesele contribuabililor, prin prezentul comunicat Serviciul Fiscal de Stat explică modalitatea de identificare a funcţionarilor fiscali, care îşi exercită legal atribuţiile de control şi de executare silită a obligaţiilor.
Detalii
16
10 2013
1018

60 de agenți economici moldoveni beneficiază de statut simplificat de vămuire

Săptămâna trecută trei agenţi economici din Republica Moldova au primit statut cu regim simplificat de vămuire. Acest lucru înseamnă ca ei vor beneficia de un pachet de facilităţi corespunzător gradului de credibilitate şi a criteriilor stabilite în Regulamentul privind procedurile simplificate aprobat de către Serviciul Vamal la 10 decembrie 2012.
Detalii
13
09 2013
2370

Valeriu Severin: Aspecte privind efectuarea controalelor fiscale la faţa locului prin metoda verificării operative la agenţii economici producători de alcool etilic, distilate şi băuturi alcoolice tari şi la agenţii economici comercianţi ai băuturilor alcoolice tari pasibile marcării cu timbre de acciz

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, supravegherea, controlul şi administrarea în domeniul fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice se efectuează de către organele abilitate1, în conformitate cu prevederile legii.
Detalii
30
07 2013
689

Î.S. "Fiscservinform" anunță: 30 şi 31 iulie 2013 program de muncă extins pentru Centrul de Asistenţă şi Contact!

În scopul oferirii consultaţiilor necesare tuturor utilizatorilor serviciilor electronice fiscale, pînă la sfîrşitul lunii iulie Centrul de Asistenţă şi Contact al Î.S.”Fiscservinform” va activa pînă la ora 20:00. Astfel, agenţii economici au posibilitatea de a obţine răspuns la anumite întrebări şi în afara programului de muncă. Conform graficului stabilit pentru zilele 30 şi 31 iulie, operatorii vor oferi consultaţii telefonice după următorul orar: 08:00-20:00
Detalii