18
12 2013
1473

Ion Prisacaru: Vin sărbătorile de iarnă

Stimați concetățeni!

În vederea asigurării respectării de către agenţii economici a legislaţiei în vigoare, la capitolul utilizării MCC la efectuarea decontărilor în numerar, deţinerii documentelor de provenienţă a mărfurilor şi marcării lor cu timbru de acciz, documentării livrărilor şi procurărilor de bunuri, Serviciul Fiscal de Stat în ajunul sărbătorilor de iarnă atenţionează despre intensificarea acţiunilor de verificare operativă a mai multor categorii de contribuabili.
Detalii
20
11 2013
2552

Agenţii economici care plasează panouri publicitare pe uşile şi ferestrele magazinelor ar putea fi nevoiţi să plătească o TAXĂ

Autorităţile capitalei vor să perceapă taxe pentru panourile publicitare pe uşile şi ferestrele oficiilor. Propunerea a venit din partea reprezentanţilor Secţiei reclamă din cadrul Primăriei municipiului Chişinău şi a fost discutată cu preşedintele Comisiei parlamentare economie, Veaceslav Ioniţă, dar şi reprezentanţii Inspectoratului Fiscal şi ai Ministerului Finanţelor.
Detalii
08
11 2013
1769

Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chişinău în dialog cu agenţii economici

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău, în scopul sporirii eficienţei administrării fiscale, depistării şi neadmiterii cazurilor de practicare ilegală a activităţii de întreprinzător, precum şi în scopul educării contribuabililor în spiritul conformării benevole la declararea şi la plata obligaţiilor fiscale şi îmbunătăţirii civismului fiscal, informează că, în perioada 28 octombrie – 03 noiembrie curent, în mun. Chişinău, în continuare, au fost organizate şi desfăşurate seminare de către Direcţiile de administrare fiscală din teritoriu, cu deţinătorii de patentă de întreprinzător din pieţele aflate în raza de deservire, privind familiarizarea cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Detalii
06
11 2013
2010

Este oare obligat agentul economic, care a aplicat anterior regimul fiscal aferent sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, reglementat de dispoziţiile capitolului 71 din Codul Fiscal, iar din momentul înregistrării în calitate de plătitor de T.V.A. a trecut la regimul fiscal general stabilit, să achite impozitul pe venit în rate, în cazul în care întreprinderea a fost creată în perioada fiscală curentă?

Într-adevăr, agenţii economici care, pe parcursul perioadei fiscale declarate, devin plătitori de T.V.A. vor aplica regimul de impozitare în modul general stabilit din momentul în care sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A., în conformitate cu dispoziţiile art. 541, alin. (4) din Codul Fiscal. Reamintim că, prin perioadă fiscală privind impozitul pe venit se înţelege anul calendaristic la încheierea căruia se determină venitul impozabil şi se calculează suma impozitului care trebuie achitată, iar pentru întreprinderile nou-create, perioadă fiscală se consideră perioada de la data înregistrării întreprinderii pînă la finele anului calendaristic.
Detalii
05
11 2013
2002

Despre reflectarea plăţilor efectuate în folosul persoanelor juridice, în formă de dividende

La achitarea plăţilor efectuate în folosul persoanelor juridice, în formă de dividende aferente profitului nerepartizat, obţinut în perioada fiscală a anului 2012, la unii agenţi economici apare întrebarea, la care cod al Dării de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (Forma IRV09) urmează a fi reflectate sumele date, întrucît în darea de seamă nominalizată la tipul sursei menţionate este specificat „cu excepţia achitate agenţilor economici rezidenţi”?

Reamintim, că legislaţia în vigoare (art. 901 alin. (31)) din Codul fiscal prevede reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată din dividende achitate atît în folosul persoanelor fizice, cît şi persoanelor juridice.
Detalii
05
11 2013
1076

Seminare de instruire pentru agenţii economici din raionul Soroca

În perioada 28.10-04.11.2013, IFS pe raionul Soroca a întreprins mai multe acţiuni de conformare fiscală, de educare şi instruire a agenţilor economici.

Astfel, miercuri, 30 octombrie curent, a fost organizat un seminar cu contribuabilii din teritoriu cu genericul „Modul de înregistrare şi/sau anularea subdiviziunilor. Calcularea şi achitarea impozitelor locale pe subdiviziuni. Modul de corectare a înscrierilor în fişele personale a contribuabililor”.
Detalii
04
11 2013
2334

Deciziile privind administrarea şi controlul impozitului pe venit din activitatea operaţională (IVAO)

Impozitul pe venitul din activitatea operaţională (IVAO) este impozitul perceput din veniturile din activitate operaţională înregistrate de agenţii economici, care nu sunt plătitori ai T.V.A., cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti.

Chiar dacă, aparent, reprezintă un impozit destul de simplu, dat fiind faptul că este expus în cîteva articole din Codul fiscal, totuşi, acesta a generat multe situaţii discutabile în anul implementării acestuia (anul 2012), dar şi în perioadele ulterioare.
Detalii
04
11 2013
1792

Agentul economic – rezident al Portului Internaţional Liber „Giurgiuleşti” a efectuat în anul 2012 livrări de marfă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova. Se răsfrîng normele legislative cu privire la reducerea cotei impozitului pe venit, acordate rezidenţilor Portului asupra mărfurilor în cauză? Cum urmează a fi declarată scutirea în cauză în anul 2012, dat fiind faptul că nu există un cod definit al facilității în anul 2012?

În conformitate cu prevederile art. 8 al Legii nr. 8-XV din 17.02.2005, impozitul pe venitul rezidenţilor, provenit din activitatea desfăşurată pe teritoriul Portului Internaţional, se percepe după cum urmează:
Detalii
04
11 2013
1315

Spre atenţia tuturor agenţilor economici!

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat vă informează că, în ultimul timp, pe adresa administraţiei fiscale au parvenit mai multe informaţii despre prezentarea, la agenţii economici, a diferitor persoane, cu scopul de a efectua controale în numele organelor fiscale, dar, în realitate, acestea neavând nimic în comun cu activitatea acestora.

Pentru a apăra interesele contribuabililor, prin prezentul comunicat Serviciul Fiscal de Stat explică modalitatea de identificare a funcţionarilor fiscali, care îşi exercită legal atribuţiile de control şi de executare silită a obligaţiilor.
Detalii