03
11 2021
199

Gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a celor conexe

Sistemul național de gestiune a dreptului de autor ar putea fi completat cu reglementări privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe, fiind transpusă parțial Directiva 2014/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014.
 
Agenția de stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI) a elaborat proiectul Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe, ce poate fi consultat până la 15 noiembrie curent.
 


Detalii

29
07 2021
145

EIS INFOINVENT: forumul proprietății intelectuale

Până la 15 octombrie 2021 cercetătorii din țara noastră pot depune cererile pentru participarea la Expoziția Internațională Specializată (EIS) „INFOINVENT”, ediția a XVII-a, ce se va desfășura în perioada 17-20 noiembrie curent. Expoziția reprezintă un forum al proprietății intelectuale, creativității și inovării și are drept scop susținerea și promovarea activității de cercetare și inovare, atragerea investițiilor în activitatea de inovare și transfer tehnologic, realizarea proiectelor mixte privind valorificarea și implementarea rezultatelor creativității umane în economia națională, precum și dezvoltarea cooperării tehnico-științifice internaționale.
 
În cadrul expoziției lucrările prezentate vor fi repartizate pe compartimente:


Detalii

06
04 2021
407

Folosirea denumirii oficiale sau istorice a statului: noi reguli de acordare a permisiunii

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) propune revizuirea modului și condițiilor de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă, desen sau model industrial, fiind elaborat proiectul unui nou Regulament, propus pentru examinare Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător.
 
Autorii proiectului menționează că, deși în condițiile actuale cadrul juridic național stabilește posibilitatea acordării permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului
Detalii
27
10 2020
355

Denumirea oficială sau istorică a statului în mărcile sau modelele industriale

Pentru a obţine permisiunea de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca, desenul sau modelul industrial, solicitantul va depune în adresa Comisiei (formată din reprezentanți ai Ministerului Economiei și Infrastructurii, Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Academiei de Științe, Ministerului Justiției, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării etc.) o cerere.
 
AGEPI a elaborat și propune spre consultare publică proiectul   hotărârii privind modul și condițiile de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă, desen sau model industrial.

Detalii
05
02 2020
602

Concursul „Marca comercială a anului”, lansat

Întreprinderile și organizațiile înregistrate în Republica Moldova indiferent de forma de proprietate, precum și persoanele fizice care produc bunuri materiale sau prestează servicii pe teritoriul țării, sunt invitate să participe la concursul „Marca comercială a Anului”, organizat de Camera de Comerț și Industrie în parteneriat cu Agenția pentru Proprietatea Intelectuală. Acesta a fost lansat astăzi, 5 februarie, în cadrul unei conferințe de presă.

Pretendenții urmează să depună dosarul de participare până la 1 aprilie 2020, la sediul CCI.

Sergiu Harea, președintele Camerei de Comerț, a menționat că, în acest an, a fost simplificată procedura de prezentare a pachetului de documente, fiind stabilit un număr mai mic de acte.
Detalii
30
12 2019
499

Ghid pentru examinarea cererilor de înregistrare a desenelor și modelelor industriale

Începând cu 1 ianuarie 2020, examinarea cererilor de înregistrare a desenelor și modelelor industriale se va efectua în conformitate cu Ghidul elaborat de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

Potrivit Ghidului, cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial şi documentele anexate se depun de către solicitant sau de reprezentantul acestuia la AGEPI în două exemplare. Aceasta poate fi depusă prin poștă, direct la Agenție, prin fax, cu excepţia imaginilor color, prin mijloace electronice sau depunere online prin intermediul serviciului e-AGEPI.
Detalii
02
04 2019
750

Obiectele de proprietate intelectuală vor fi remunerate în baza contractelor

Ministerul Economiei și Infrastructurii și AGEPI au elaborat și propun pentru consultări publice modificări în Regulamentul privind obiectele de proprietate intelectuală create în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu. Amintim că acesta a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1609 în că în anul 2003 și prevede că obiectele de proprietate intelectuală (OPI) create în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu urmează a fi remunerate, iar cuantumul remuneraţiei va constitui cel puţin 15% din profitul realizat sau prezumat, fiind calculat şi plătit autorului (coautorilor) nu mai târziu de sfârşitul fiecărui an de utilizare.
Detalii
23
01 2019
689

Practica judiciară. Condițiile anulării mărcii comerciale

În luna aprilie 2012, două persoane fizice au încheiat un contract de vânzare-cumpărare, prin care V.S. a cumpărat, iar I.M. a vândut afacerea în domeniul curăţătoriei covoarelor sub denumirea „Cistiulea” (Чистюля). Afacerea constă din tot utilajul necesar pentru prestarea serviciilor, precum şi camionul Mercedes, pe care era amplasată publicitatea cu conţinutul „Curăţarea covoarelor şi cuverturilor, Химчистка ковров и пледов, Новое немецкое оборудование, (Чистюля)”, fapt confirmat prin raportul de verificare tehnică nr.0042505 din 09 martie 2012 şi permisiunea de amplasare a publicităţii, eliberată de către Ministerul Afacerilor Interne, Direcţia Poliţiei Rutiere nr. 7/1099 din 20 aprilie 2011.

Din data procurării şi până în prezent V.S. gestionează afacerea, activând în bază de patentă de întreprinzător, dezvoltând-o din an în an. Astfel, V.S.
Detalii
21
08 2018
856

Înregistrarea drepturilor de autor în componența imobilizărilor necorporale

La entitatea ONG, în cadrul unui proiect, câteva persoane fizice au elaborat manuale, caiete, teste etc. În baza contractelor de autor încheiate, autorul transmite integral către entitate produsul final şi drepturile sale exclusive de valorificare a lui. Entitatea ONG înregistrează aceste drepturi de autor în componența imobilizărilor necorporale (dacă da, durata de utilizare va fi durata proiectului?) sau la cheltuielile aferente mijloacelor cu destinație specială?
Detalii
03
08 2017
1111

Zolotoi Aist, în proces de insolvabilitate

Curtea de Apel Comrat a admis cererea de intentare a procesului de insolvabilitate în privința întreprinderii Zolotoi Aist, care este unul din cei mai mari producători de divin din țară, cu o tradiție de aproape 20 de ani.

AGEPI a aplicat sechestrul asupra obiectelor de proprietate intelectuală, înregistrate pe numele întreprinderii ÎCS Zolotoi Aist SRL pentru a executa Încheierea Curţii de Apel Comrat din 20 mai 2017 privind admiterea spre examinare a cererii introductive privind intentarea procesului de insolvabilitate şi aplicarea sechestrului pe bunurile debitorului ÎCS Zolotoi Aist SRL.
Detalii