20
02 2019
492

Dezvoltarea zonelor rurale : acreditare și certificare

Până în anul 2021, fermierii, producătorii agricoli, procesatorii, organismele de certificare și instituțiile publice de resort vor beneficia de instruiri pentru îmbunătățirea capacităților de inovare și educație în domeniul agriculturii în țară, sporirea accesului pe piața internă și cea externă, utilizarea acreditării și certificării, ajustarea documentelor de politici și alinierea cadrului legal la standardele de calitate ale UE.

Ieri, 19 februarie 2019, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului împreună cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării au semnat un memorandum de cooperare cu Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) în vederea realizării proiectului „Dezvoltarea Zonelor Rurale în Republica Moldova”. Valoarea totală a proiectului constituie circa 9 mil. euro.
Detalii
04
07 2018
1185

Subvenționarea în avans a start-up-rilor în domeniul agricol

Tinerii și femeile care doresc să-și lanseze o afacere în sectorul agricol pot depune cererile de subvenționare, informează Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură (AIPA).

Astfel, în perioada 2 iulie — 10 septembrie curent, solicitanții de subvenții în avans vor depune la AIPA cererea respectivă cu anexarea declarației pe propria răspundere și planului de afaceri.
Detalii
06
06 2018
724

Populația economic activă, în creștere

Populația economic activă în Republica Moldova în primul trimestru al anului 2018 a constituit 1172,9 mii persoane, în creștere cu 2,4% față de aceiași perioadă a anului 2017, informează Biroul Național de Statistică. Ponderea femeilor din numărul total constituie 50,4%, iar cea a bărbaților — 49,6%. În mediul rural sunt înregistrate mai multe persoanele economic active – 52,4%, pe când în mediul urban — 47,6%.

În același timp, populaţia ocupată a constituit 1124,6 mii persoane, fiind, practic, la nivelul trimestrul I al 2017. Ca și în cazul populației economic active, nu au fost înregistrate disparități pe sexe la ocuparea forţei de muncă: activează 50,7% femei și 49,3% bărbați, iar ponderea persoanelor ocupate din mediul rural a fost mai mare față de cea a persoanelor ocupate din mediul urban — 52,7% mediul rural și 47,3% mediul urban.
Detalii
02
01 2018
798

PARE 1+1 a oferit finanţare de încă opt mil. lei

Comitetul de Supraveghere a ”PARE 1+1” a aprobat în ultimele zile ale anului 2017 încă 32 cereri de finanțare nerambursabilă, înaintate de entităţile fondate de migranții moldoveni sau rudele acestora, în sumă totală de 7,9 mil. lei. Ministerul Economiei consideră că astfel vor fi create circa 90 locuri de muncă noi, iar investițiile totale ale întreprinderilor date vor constitui 19,43 mil. lei.
Detalii
16
08 2017
815

Investiții în agricultură în sumă de peste $ 23 mil

Legea pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova, Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă și Fondul fiduciar al Programului de adaptare a micilor producători în vederea realizării Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD), precum și Decretul Președintelui privind promulgarea Legii respective au fost publicate în Monitorul Oficial din 11 august curent.
Detalii
22
07 2017
2221

Creditele s-au ieftinit

Creditele devin mai ieftine. În luna iunie, dobânda medie la împrumuturile bancare în lei a fost de10,3 la sută, cu peste 4% mai puţin decât în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Totuşi, potrivit datelor statistice publicate de Banca Naţională, soldul total al creditelor stagnează şi, în luna iunie, a constituit puţin peste 34 mlrd. lei.

Potrivit specialiştilor, creditele se ieftinesc datorită politicilor BNM de reducere a ratei de bază. Datele din statisticile publicate de Banca Naţională arată că cele mai accesibile sunt împrumuturile acordate pe termenede la doi până la cinci ani. Dobânda acestora este de aproape 9,8 la sută.
Detalii