15
08 2022
143

Ultima zi de depunere a cererilor de compensarea a accizei la motorină

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare informează agricultorii că astăzi, 15 august 2022,  este ultima zi de depunere a cererilor de compensare parțială a accizei la motorină facturată până la data de 30 iunie 2022. Până în prezent, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a recepționat 1834 cereri de acordare a compensării accizei la motorină.

 

Ministerul amintește că Regulamentul privind modulde repartizare a mijloacelor Fondului naționalde dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentrucompensarea parțială a accizelor la
Detalii
02
08 2022
88

Strategia securității alimentare a RM pentru anii 2023-2030, elaborată

Viziunea strategică şi prioritățile Guvernului de asigurare a securității alimentare a RM, de dezvoltare a unor sisteme alimentare sustenabile și de management al riscurilor în contextul situațiilor de criză la nivel internațional sunt expuse în Strategia securității alimentare a Republicii Moldova pentru anii 2023-2030 (Strategia), proiectul căreia a fost elaborat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și inclus pe ordinea de zi a ședinței secretarilor de stat.


Detalii

15
06 2022
150

Gala Femeilor în Agricultură

PRIAevents,  având ca parteneri principali pe FinComBank, Kaufland Moldova, Smart Credit și FNF, vă invită să luați parte la Gala Femeilor în Agricultură în data de 16 iunie 2022, începând cu ora 9:30, la Digital Park Chișinău.

 

Este un eveniment unic, care mai ales în acest an, în premieră, este conceput pentru a celebra și aplauda realizările remarcabile ale acelor femei care aduc o contribuție semnificativă la agricultura din Republica Moldova.


Detalii
15
06 2022
829

Reținerea impozitului pe venit la sursa de plată și declararea veniturilor în cazul arendării terenurilor agricole

În procesul depunerii Declarațiilor persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit, una dintre cele mai frecvente întrebări pe care și le-au pus contribuabilii-cetățeni s-au referit la necesitatea onorării obligațiilor fiscale (achitarea impozitului și declararea) ca rezultat al transmiterii în arendă a terenurilor agricole. Prin urmare, urmează să analizăm într-un studiu de caz obligațiile fiscale ce apar atât la persoanele juridice, cât și persoanele fizice-cetățenii ce transmit în arendă terenurile agricole.


Detalii

31
05 2022
254

Zilieri, nu doar în agricultură?

Prevederile Legii nr. 22/2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, care se aplică la moment beneficiarilor de lucrări în agricultură, ar putea fi extinse și pentru persoanele care prestează servicii de curierat.

 

Continuăm prezentarea  proiectului de lege ce vizează activitatea comerțului electronic. Amintim, documentul a fost elaborat de Ministerul Economiei cu suportul cu suportul Consiliului Economic de pe lângă Prim-ministru și al USAID Moldova.


Detalii

20
04 2022
289

Programul de îmbunătățiri funciare. Subvenționarea în avans a deținătorilor de terenuri agricole

OLFIN te invită pe 5 mai la seminarul online ”Programul de îmbunătățiri funciare. Subvenționarea în avans a deținătorilor de terenuri agricole”.

Participă și fii informat din PRIMA SURSĂ!!!

 

Ce vom aborda?

1. Cadrul normativ la implementarea Programului de îmbunătăţiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025;


Detalii

14
04 2022
261

Contabilitatea recuperării pierderilor agricole în cazul în care aria terenului atribuit este ocupată cu livadă sau vie în exploatare

(Continuare. Partea I în nr. 2 (72), 2022).

 

Mărimea pierderilor agricole prognozate spre recuperare de către entitatea cu activitate extractivă în cazul în care pe terenul atribuit se află o plantație perenă (vie sau livadă roditoare)este compusă din două părți:

  • pierderi provenite din roada nerecoltată;

  • Detalii
12
04 2022
663

Aplicarea variantei dezvoltate și simplificate a metodei „direct-costing” la determinarea venitului marginal pe produse, sectoare și subsectoare agricole

 Unul din cele mai importante sectoare ale sistemului contabil naţional reprezintă contabilitatea de gestiune, care este un „sistem de colectare, prelucrare, pregătire şi transmitere a informaţiei contabile pentru planificarea, calcularea costurilor, verificarea şi analiza executării bugetelor, în scopul pregătirii rapoartelor interne pentru luarea deciziilor manageriale”1. Acest important sistem foloseşte metode şi procedee proprii, are trăsături distinctive şi formează un cerc vast de indicatori, care, la rândul său, influenţează nemijlocit conţinutul şi scopurile contabilităţii financiare. Importanţa acesteia rezultă din tipul de conexiune care prevede realizarea legăturilor reciproce cu ajutorul conturilor de control (adică a
Detalii

11
04 2022
240

Facilitarea accesului producătorilor agricoli la sursele FNDARM

Hotărârea Guvernului nr.226 din 4 aprilie 2022 pentru modificarea HG nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR) a intrat în vigoare, fiind publicată în MO pe data de 8 aprilie curent. Modificările au fost operate în scopul facilitării accesului producătorilor agricoli la sursele Fondului, precum și pentru îmbunătățirea politicilor de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural prin ajustare la necesitățile economiei naționale.
 
Astfel, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, pe lângă dreptul de a distribui mijloacele Fondului, poate redistribui mijloacele financiare nevalorificate până la data de 1 septembrie
Detalii
05
04 2022
195

Forța de muncă și șomajul în anul 2021

În anul 2021, forța de muncă (populația activă) a Republicii Moldova, care include atât populația ocupată, cât și șomerii, a constituit 871,6 mii persoane (comparativ cu 867,3 mii în 2020), iar populaţia ocupată a RM a constituit 843,4 mii persoane, fiind în creștere față de anul 2020 (834,2 mii), ponderea persoanelor ocupate din mediul rural fiind mai mare față de cea a persoanelor ocupate din mediul urban (55,0% mediul rural și, respectiv, 45,0% mediul urban), comunică Biroul Național de Statistică.


Detalii