08
08 2019
97

Contabilitatea în agricultură

Agricultura este una din activitățile de bază, caracteristice pentru Republica Moldova. Chiar dacă avem foarte multe comapnii în acest domeniu, nu există răspunsuri la toate întrebările legate de particularitățile ținerii evidenței contabile. Astfel, vă invităm la seminarul ”Contabilitatea în agricultură”
Detalii
10
07 2019
223

2. (29.1.6.2.24) Este obligat beneficiarul de lucrări din agricultură să completeze și să prezinte Informația privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă (Forma IRM19) pentru lucrătorii zilieri ?

Informaţia privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă (Forma IRM19) se completează în corespundere cu ordinele întocmite de către angajator pentru următoarele situaţii ce ţin de raporturile de muncă:
Detalii
13
06 2019
108

Subvențiile în avans: rezultatele apelului III

Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA) informează că, după derularea celui de-al III-lea apel aferent Subvențiilor în Avans, au fost recepționate 21 de dosare, examinate de către Comisia de evaluare și selecție a planurilor de afaceri. Trei dosare au fost declarate neeligibile de către Direcția administrarea și aprobarea proiectelor din cadrul AIPA, deoarece nu au corespuns criteriilor prevăzute în cadrul normativ. Astfel, Comisia de evaluare și selecție a examinat și evaluat 18 dosare.

Spre finanțare au fost acceptate 13 dosare, altele trei fiind declarate neeligibile din motiv că nu au fost respectate cerințele privind întocmirea dosarului de achiziție prin prezentarea a minimum trei cereri de oferte. Alte două dosare de solicitare a subvenției în avans, și anume pentru înființarea plantației de măceș, urmează a fi examinate suplimentar de către reprezentanții MADRM.
Detalii
05
06 2019
149

Liberalizarea importului de semințe

Importul seminţelor soiurilor de plante neînregistrate în Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova va fi admis, în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 68/2013 despre semințe, însă cu o notificare către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, transmisă cu cel puţin 10 zile lucrătoare până la import.

În Monitorul Oficial din 31 mai curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 257 din 29 mai 2019 pentru aprobarea modelelor de acte privind importul de semințe și abrogarea unei hotărâri de Guvern.
Detalii
04
06 2019
307

Gala AIPA

Cele mai de succes proiecte investiționale în domeniul agroindustrial au fost apreciate în cadrul Galei Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), ajunsă la cea de-a treia ediție. La eveniment au fost premiați 19 fermieri, companii și asociații care au contribuit semnificativ la dezvoltarea agriculturii în 2018.
Detalii
30
05 2019
161

Curs ,, Contabilitatea în agricultură’’

Dacă ar fi să luăm în calcul faptul că R.Moldova este o țară agricolă- un sistem de organizare corectă a contabilității este strict necesar.

De ce ai nevoie pentru a ține contabilitatea activităților agricole cu succes maxim?

— În primul rând ai nevoie de o viziune de ansamblu, dar și în detaliu, asupra cerințelor legislației în vigoare privind activitățile agricole!
— Incontestabil, ai nevoie de experiență în aplicarea legii în anumite situații frecvent întâlnite în activitățile agricole.
Detalii
27
05 2019
174

Contabilitatea în agricultură

Agricultura este una din activitățile de bază, caracteristice pentru Republica Moldova. Chiar dacă avem foarte multe companii în acest domeniu, nu există răspunsuri la toate întrebările legate de particularitățile ținerii evidenței contabile. Astfel, vă invităm la seminarul ”Contabilitatea în agricultură”

Înregistrează-te
Detalii
13
05 2019
244

Curs de perfecționare a contabilității în agricultură

Scopul cursului constă în instruirea viitorilor specialişti în domeniul agricol în ceea ce priveşte cunoaşterea şi utilizarea sistemului informaţional economic din unităţile agricole, ca bază managerială pentru luarea deciziilor, cu referire specială la elementele patrimoniale şi de gestionare a producţiei.

Tematica:
1. Active biologice. Metodologii de clasificare;
2. Evaluarea şi recunoaşterea activelor biologice;
3. Contabilitatea activelor biologice imobilizate;
4. Contabilitatea activelor biologice circulante;
Detalii
26
04 2019
195

Mărimea maximă a subvenției pentru agricultori va fi majorată

Producătorii agricoli vor primi subvenții mai mari din partea statului. Sprijinul financiar acordat unui agricultor a fost majorat de la 3 mil. lei până la 5 mil. lei pe an, iar pentru grupurile de producători — până la 7,5 mil. de lei. Noile prevederi referitoare la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural au fost aprobate de Guvern.
Detalii
25
04 2019
1299

Registrele contractelor de arendă în agricultură. Ce acte sunt abrogate

În ședința de ieri a Cabinetului de miniștri a fost aprobat noul Regulament privind modul de ţinere a registrelor contractelor de arendă, care stabileşte modul de evidență în acest registru a contractelor de arendă, încheiate pe un termen de până la 5 ani inclusiv.

Conform proiectului hotărârii de Guvern, registrul este ținut, manual sau electronic, de primăria localității, în a cărei rază teritorială se află terenul sau alt bun agricol arendat și reprezintă un instrument de evidență și sistematizare în cadrul APL a informației despre drepturile de arendă.
Detalii