15
02 2021
308

Subvenționarea primelor de asigurare în agricultură în anul 2021

Cota de subvenționare a primelor de asigurare calculate pentru contractele de asigurare în agricultură încheiate în anul 2021 se stabilește în mărime de 70% din valoarea primei de asigurare.
 
În Monitorul Oficial din 12 februarie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și Mediului nr. 21 din 4 februarie 2021 cu privire la cota de subvenționare a primelor de asigurare calculate pentru contractele de asigurare încheiate în anul 2021.
 

Detalii
11
02 2021
122

AIPA a inițiat recepționarea cererilor de acordare a subvențiilor

Campania de recepționare a cererilor de acordare a subvențiilor post-investiționale pentru anul 2021 a fost inițiată de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) în conformitate cu Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural și Hotărârea Guvernului nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.
 
În anul 2021 statul va sprijini fermierii, oferind subvenții pentru diverse sectoare: construcția de sere, înființarea plantațiilor multianuale, procurarea tehnicii agricole, dezvoltarea sectorului zootehnic, implementarea agriculturii ecologice,
Detalii
04
02 2021
120

Anul agricol 2020

Producţia globală agricolă obținută în anul 2020 de gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti  şi ale populaţiei) este estimată la nivel  de 72,9% în comparație cu anul 2019, comunică Biroul Naţional de Statistică. Diminuarea acesteia cu 27,1% a fost determinată de scăderea producţiei vegetale cu 35,9% și a celei animaliere cu 3,8%.
 
În totalul producției agricole, ponderea producţiei vegetale a constituit 64% (față de 73% în anul 2019), iar cea a producţiei animaliere – 36% (în anul 2019 – 27%).
 

Detalii
28
01 2021
92

Utilizarea mijloacelor FNDAMR în anul 2020

În anul 2020 mijloacele Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural au constituit 1200 mil. lei, fiind în creștere cu 26,3% față de mijloacele financiare alocate în anul 2019 (950 mil. lei).


Conform Raportului privind gestionarea FNDAMR în anul 2020, cele mai multe mijloace financiare au fost direcționate pentru achitarea restanțelor din 2019 față de producătorii agricoli – circa 503,8 mil. lei.


Detalii
04
01 2021
192

Politici contabile în agricultură

Politicile Contabile adoptate în cadrul entității reprezintă actul intern ce reglementează modalitatea ținerii evidenței contabile și întocmirii situațiilor financiare în contextul respectării standardelor de contabilitate, iar elaborarea acestui act este o mare provocare.

 


Detalii
09
12 2020
96

Seminar practic: totalizarea anului în agricultură

Agricultura este una din activitățile de bază caracteristice pentru Republica Moldova. Cu siguranță, știți, deja, că problemele fiscal-contabile în domeniul agriculturii sunt multiple și specifice, cum ar fi:
- legislația este în continuă schimbare;
- fiecare subdomeniu al agriculturii este reglementat de un set diferit de acte normative;
- termenele de depunere ale documentației adiacente fiecărei specializări agricole sunt
diferite! Setul de documente necesare diferă, de asemenea!
- sunt confuzii în aplicarea facilităților pentru antreprenorii din agricultură.


Detalii
23
11 2020
176

Totalizarea anului în agricultură. Politici contabile pentru 2021

Agricultura este una din activitățile de bază caracteristice pentru Republica Moldova. Cu siguranță, știți, deja, că problemele fiscal-contabile în domeniul agriculturii sunt multiple și specifice, cum ar fi:

  • legislația este în continuă schimbare;
  • fiecare subdomeniu al agriculturii este reglementat de un set diferit de acte normative;
  • termenele de depunere ale documentației adiacente fiecărei specializări agricole sunt diferite! Setul de documente necesare diferă, de asemenea!
  • sunt confuzii în aplicarea facilităților pentru antreprenorii din agricultură.

Detalii
29
10 2020
165

Particularitățile menținerii evidenței contabile în domeniul agriculturii

Dacă ar fi să luăm în calcul faptul că R.Moldova este o țară agricolă - un sistem de organizare corectă a contabilității în acest domeniu este strict necesar.

Așa cum ne confirmă chiar specialiștii din domeniu, cel mai ușor prinzi experiența atunci când ai ocazia să consulți cazuri practice și studii de caz clare, bazate pe situații reale.

Astfel, compania Vioser Tax Trainings & Events vă invită la cursul cu tematica “Particularitățile menținerii evidenței contabile în domeniul Agriculturii”.


Detalii
19
10 2020
368

Legea privind asigurarea subvenționată în agricultură va intra în vigoare la 16 ianuarie 2021

Producătorii agricoli și grupurile de producători își vor putea asigura interesele patrimoniale împotriva riscurilor specifice activităților agricole: seceta excesivă, grindina, inundații, ploi torențiale, atacuri ale organismelor dăunătoare, boli sau patologii la animale. În Monitorul Oficial din 16 octombrie curent a fost publicată Legea nr. 183 din 11 septembrie 2020 privind asigurarea subvenționată în agricultură.
 
Astfel, subvenționarea primelor de asigurare în agricultură se va efectua din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Cota subvenției se va stabili în baza primelor de asigurare calculate conform condițiilor speciale de asigurare a riscurilor de producție în agricultură și va constitui 70%
Detalii