14
04 2022
309

Contabilitatea recuperării pierderilor agricole în cazul în care aria terenului atribuit este ocupată cu livadă sau vie în exploatare

(Continuare. Partea I în nr. 2 (72), 2022).

 

Mărimea pierderilor agricole prognozate spre recuperare de către entitatea cu activitate extractivă în cazul în care pe terenul atribuit se află o plantație perenă (vie sau livadă roditoare)este compusă din două părți:

  • pierderi provenite din roada nerecoltată;

  • Detalii
12
04 2022
693

Aplicarea variantei dezvoltate și simplificate a metodei „direct-costing” la determinarea venitului marginal pe produse, sectoare și subsectoare agricole

 Unul din cele mai importante sectoare ale sistemului contabil naţional reprezintă contabilitatea de gestiune, care este un „sistem de colectare, prelucrare, pregătire şi transmitere a informaţiei contabile pentru planificarea, calcularea costurilor, verificarea şi analiza executării bugetelor, în scopul pregătirii rapoartelor interne pentru luarea deciziilor manageriale”1. Acest important sistem foloseşte metode şi procedee proprii, are trăsături distinctive şi formează un cerc vast de indicatori, care, la rândul său, influenţează nemijlocit conţinutul şi scopurile contabilităţii financiare. Importanţa acesteia rezultă din tipul de conexiune care prevede realizarea legăturilor reciproce cu ajutorul conturilor de control (adică a
Detalii

11
04 2022
274

Facilitarea accesului producătorilor agricoli la sursele FNDARM

Hotărârea Guvernului nr.226 din 4 aprilie 2022 pentru modificarea HG nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR) a intrat în vigoare, fiind publicată în MO pe data de 8 aprilie curent. Modificările au fost operate în scopul facilitării accesului producătorilor agricoli la sursele Fondului, precum și pentru îmbunătățirea politicilor de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural prin ajustare la necesitățile economiei naționale.
 
Astfel, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, pe lângă dreptul de a distribui mijloacele Fondului, poate redistribui mijloacele financiare nevalorificate până la data de 1 septembrie
Detalii
05
04 2022
226

Forța de muncă și șomajul în anul 2021

În anul 2021, forța de muncă (populația activă) a Republicii Moldova, care include atât populația ocupată, cât și șomerii, a constituit 871,6 mii persoane (comparativ cu 867,3 mii în 2020), iar populaţia ocupată a RM a constituit 843,4 mii persoane, fiind în creștere față de anul 2020 (834,2 mii), ponderea persoanelor ocupate din mediul rural fiind mai mare față de cea a persoanelor ocupate din mediul urban (55,0% mediul rural și, respectiv, 45,0% mediul urban), comunică Biroul Național de Statistică.


Detalii
09
03 2022
173

Prețurile producătorului agricol în anul 2021

Prețurile medii de vânzare la produsele agricole în anul 2021 au sporit cu 13,7% față de anul 2020, conform datelor publicate de Biroul Național de Statistică.
 
Astfel, în anul 2021, la produsele vegetale  preţurile producătorului agricol s-au majorat cu 12,6%, mai accentuat acestea sporind la soia (cu 45,3%), rapiță (cu 41,0%), floarea-soarelui (cu 25,3%), porumb (cu 13,0%), leguminoase pentru boabe (cu 12,2%), grâu (cu 10,2%) și la struguri (cu 8,4%). În același timp, s-au micșorat preţurile producătorului la culturi bostănoase alimentare (cu 31,8%), fructe sămânțoase (cu 30,4%), legume și cartofi (cu câte 3,5%).


Detalii

17
02 2022
217

Accizele la importul tractoarelor agricole de mâna a doua ar putea fi excluse

Membrii comisiei agricultură și industrie alimentară au oferit, cu vot unanim, aviz pozitiv pentru  proiectul de lege de modificare a Codului fiscal, prin care se propune excluderea accizelor la importul tractoarelor agricole de la pozițiile tarifare 870110 000, 870120, 870130000, 870191900, 870192900, 870193900, 870194900, 870195900, 870191100, 870192100, 870193100, 870194100 și 870195100.
 
După cum a informat autorul inițiativei, astfel se va reduce la zero cota accizelor la tractoarele de mâna a doua, ceea ce este favorabil pentru agricultorii mici, menționând că prin Legea nr. 257/2020 a fost eliminată interdicția de import a tractoarelor agricole și forestiere
Detalii
10
02 2022
1032

Perfecționarea contabilității unor costuri de materiale directe din fitotehnie

Economia modernă se deosebește prin interesul de a crea sau produce valoare prin utilizarea rațională şi eficientă a resurselor. În condițiile Republicii Moldova, care dispune de resurse naturale minime, realizarea acestei sarcini este de o importanţă majoră. Gestionarea şi folosirea eficientă a resurselor și potenţialului de producţie impune crearea unui cadru organizațional la agenții economici din sfera de producţie (inclusiv entitățile care desfășoară activitate agricolă).
Detalii

04
02 2022
584

Convenția colectivă în domeniul agriculturii, modificată

La data de 27 decembrie 2021 Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Federația Națională a Patronatelor din Agricultură și Industria Alimentară și Federația Naționale a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație „Agroindsind" au semnat Protocolul – Acord de modificare și completare a Convenției colective (nivel de ramură) prelungit pentru anii 2021-2023.
 
Potrivit documentului publicat în MO, părțile au convenit asupra majorării salariul tarifar pentru categoria I de calificare stabilit în agricultură, industria prelucrătoare, inclusiv alimentară și ramurile conexe. Noile tarife sunt prezentate în continuare.
04
02 2022
252

Politici contabile în agricultură

Politicile Contabile adoptate în cadrul entității reprezintă actul intern ce reglementează modalitatea ținerii evidenței contabile și întocmirii situațiilor financiare în contextul respectării standardelor de contabilitate, iar elaborarea acestui act este o mare provocare.

 

Compania Vioser Tax Trainings vă invită la un curs util și necesar celor din domeniul agriculturii. Împreună cu Alexandru Frecăuțeanu, cel care a stat la baza elaborării multor Politici Contabile în diferite entități din domeniu, vom aborda detaliat și profesionist modalitatea de elaborare a politicilor contabile de către companiile din domeniul agriculturii.


Detalii

31
01 2022
396

Asigurarea în agricultură: cota de subvenționare a primelor rămâne neschimbată

Cota de subvenționare a primelor de asigurare calculate pentru contractele de asigurare în agricultură încheiate în anul 2022 va constitui, la fel ca în anul precedent, 70% din valoarea primei, fiind stabilită prin Ordinul nr. 7 din 19 ianuarie 2022 al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial din 28 ianuarie curent.

 

Menționăm că, potrivit art. 4 din Legea nr. 183/2020 privind asigurarea subvenționată în agricultură, cota subvenției se stabilește în baza primelor de asigurare calculate conform condițiilor speciale de asigurare a riscurilor de producție în agricultură și constituie 70% din valoarea acestora, dacă valoarea cumulată a subvențiilor pentru
Detalii