28
12 2021
284

Subvenționarea Programului LEADER și a proiectelor start-up din FNDAMR continuă

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a elaborat două proiecte de hotărâri de Guvern ce vizează acordarea subvențiilor pentru implementarea proiectelor de dezvoltare locală în localitățile rurale.

 

Astfel, proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea subvențiilor pentru dezvoltarea locală prin implementarea Programului LEADER stabilește condițiile și procedura de verificare, evaluare, selectare, acordare a subvențiilor, implementare și monitorizare a măsurilor de sprijin financiar: Sprijin pentru funcționarea Grupurilor de Acțiune Locală și Susținerea implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală.


Detalii

09
12 2021
249

Particularitățile menținerii evidenței contabile în domeniul agriculturii

Dacă e să luăm în calcul faptul că Republica Moldova este o țară agrară - un sistem de organizare corectă a contabilității în acest domeniu este strict necesar. 

Așa cum ne confirmă chiar specialiștii din domeniu, cel mai ușor prinzi experiența atunci când ai ocazia să consulți cazuri practice și studii de caz clare, bazate pe situații reale.

Astfel, compania Vioser Tax Trainings & Events vă invită la cursul cu tematica “Particularitățile menținerii evidenței contabile în domeniul agriculturii.


Detalii

29
11 2021
1030

Taxa pentru apă în cazul utilizării apei pentru stropirea culturilor agricole

Agentul economic „X” are genul principal de activitate „Cultivarea arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nucilor și a altor pomi fructiferi”. Apare obligația de calculare și achitare a taxei pentru apă, în condițiile în care agentul economic folosește apa pentru stropirea culturilor?


Subiecți ai impunerii cu taxa pentru apă, potrivit art. 302 din Codul fiscal (CF), sunt persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător și persoanele juridice care:
a) extrag apă din sursele de apă de suprafaţă și din cele subterane;
b) utilizează apa potabilă din
Detalii

18
11 2021
282

Premii pentru IMM

Astăzi, 18 noiembrie, în cadrul unui eveniment organizat de PRIAevents în colaborare cu Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC, Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova și alți parteneri, au fost premiate cele mai bune ÎMM-uri din țara noastră.

 

Astfel, 13 întreprinderi din sector ce activează în mai multe localități din țară (Bălți, Dondușeni, Drochia, Soroca, Chișinău, Cimișlia, Ungheni etc.)  au primit distincții la o serie de categorii precum:


Detalii

11
10 2021
866

Calcularea costului unitar al produselor plantațiilor pomicole

Este cunoscut faptul că calitatea produselor agricole obținute are o interacțiune directă cu resursele consumate pentru obținerea acestora și presupune că cu cât mai înalte sunt cerințele față de calitatea produselor, cu atât mai mari sunt costurile pentru obținerea lor. De fapt, acest lucru nu necesită demonstrare, însă în condițiile actuale dificile de activitate cu numeroasele sale provocări de diversă natură (economică, politică, socială, sanitară ș.a.), foarte frecvent acest aspect nu se ia în considerare din cauza majorării permanente a prețurilor la majoritatea resurselor și ca urmare a costului produselor.


Detalii

14
09 2021
403

AIPA a reluat plățile pentru fermieri

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță că a reluat plățile pentru agricultori pe dosarele depuse pentru subvenții. Primele plăți au fost efectuate ieri, 13 septembrie 2021.

 

În urma reorganizării structurale a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, din data de 10 septembrie au fost redeschise liniile de finanțare.


Detalii

02
09 2021
405

Prioritățile Guvernului în domeniul agriculturii: consultări publice

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a elaborat și a propus pentru consultări publice Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022 în domeniul agriculturii. Scopul consultărilor este facilitarea identificării și formulării, în baza discuțiilor, a recomandărilor de politici noi, promovarea instrumentelor și abordărilor inovative în raport cu constrângerile și problemele din domeniu agriculturii.
 
Potrivit proiectului Planului de acțiuni, autoritățile își propun ca obiectiv imediat obținerea dreptului de export pe piața UE pentru mai multe produse agroalimentare (carne, ouă etc). Totodată, se planifică fortificarea capacităților Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură;
Detalii
19
07 2021
324

Particularitățile menținerii evidenței contabile în domeniul agriculturii

Dacă ar fi să luăm în calcul faptul că R. Moldova este o țară agricolă - un sistem de organizare corectă a contabilității în acest domeniu este strict necesar.

După cum ne confirmă chiar specialiștii din domeniu, cel mai ușor prinzi experiența atunci când ai ocazia să consulți cazuri practice și studii de caz clare, bazate pe situații reale.

Astfel, compania Vioser Tax Trainings & Events vă invită la cursul cu tematica “Particularitățile menținerii evidenței contabile în domeniul Agriculturii”.


Detalii

17
07 2021
415

Seminar practic online: Agricultura - contabilitate și fiscalitate

Agricultura constituie o ramură importantă a economiei naționale, având ca obiect cultivarea pământului și creșterea animalelor în vederea obținerii de produse alimentare și a altor produse ce pot fi utilizate ca materii prime pentru fabricarea altor produse. Cu siguranță, știi, deja, că problemele fiscal-contabile în domeniul agriculturii sunt multe si specifice, cum ar fi.

  • legislația în continuă schimbare;
  • fiecare subdomeniu al agriculturii este reglementat de un set diferit de acte normative;
  • termenele de depunere a documentației adiacente fiecărei specializări agricole sunt diferite! Setul de documente necesare diferă, de asemenea!
  • confuzie în aplicarea facilităților pentru antreprenorii din agricultură.

  • Detalii
30
06 2021
357

Contabilitatea în agricultură

Agricultura este una din activitățile de bază, caracteristice pentru Republica Moldova.

Cu siguranță, știți deja că problemele fiscal-contabile în domeniul agriculturii sunt multe si specifice, cum ar fi.
• legislația în continuă schimbare;
• fiecare subdomeniu al agriculturii este reglementat de un set diferit de acte normative;
• termenele de depunere a documentației adiacente fiecărei specializări agricole sunt diferite! Setul de documente necesare diferă, de asemenea!
• confuzie în aplicarea facilităților pentru antreprenorii din agricultură.

Înregistrare la seminar aici


Detalii