01
06 2021
496

Subvenții în avans pentru start-upuri în domeniul agroindustrial: 18 zile pentru depunerea cererilor

Au rămas doar 18 zile pentru depunerea cererilor de solicitare a subvențiilor în avans în cadrul celui de al VII-lea Apel pentru proiecte start-up în domeniul agroindustrial, amintește Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA). Subvențiile în avans vor fi acordate doar în baza proiectelor investiționale depuse de producătorii agricoli, ce vor desfășura pentru prima dată o activitate economică în sectorul agroalimentar.


Detalii

22
04 2021
450

Proiect: excluderea plafonării subvenției de asigurare în agricultură

Mijloacele financiare prevăzute pentru submăsura Stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură se utilizează la subvenţionarea primelor de asigurare stabilite în baza contractelor de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură, încheiate în modul stabilit de Legea nr. 183/2020 privind asigurarea subvenționată în agricultură. Cererea de acordare a subvenției se depune de asigurator până la data de 15 decembrie, iar în cazul asigurării culturilor de câmp de primăvară – până la 15 iunie.
 
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a elaborat și propune spre consultare publică proiectul de modificări la Hotărârea Guvernului nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului
Detalii
12
04 2021
345

Contabilitatea în agricultură

Dacă ar fi să luăm în calcul faptul că R.Moldova este o țară agricolă - un sistem de organizare corectă a contabilității în acest domeniu este strict necesar.

După cum ne confirmă chiar specialiștii din domeniu, cel mai ușor prinzi experiența atunci când ai ocazia să consulți cazuri practice și studii de caz clare, bazate pe situații reale.


Detalii
29
03 2021
393

Contabilitatea în agricultură

Agricultura este una din activitățile de bază, caracteristice pentru Republica Moldova. Cu siguranță, știți, deja, că problemele fiscal-contabile în domeniul agriculturii sunt multe si specifice, cum ar fi:

  • legislația în continuă schimbare;
  • fiecare subdomeniu al agriculturii este reglementat de un set diferit de acte normative;
  • termenele de depunere a documentației adiacente fiecărei specializări agricole sunt diferite! Setul de documente necesare diferă, de asemenea!
  • confuzie în aplicarea facilităților pentru antreprenorii din agricultură.

  • Detalii
03
03 2021
547

Oportunitățile digitalizării în agricultură

Cum pot fi integrate soluțiile inovative, inclusiv digitalizarea, în sectorul agricol, care sunt perspectivele acestui domeniu în țara noastră și ce practici am putea prelua de la specialiștii din regiune? Acestea și alte subiecte au fost discutate în cadrul celei de-a doua ediții a Conferinței AgTech, care a reunit cei mai buni experți din sectorul agricol și digital.
 
Evenimentul este organizat de Agrobusiness cu suportul proiectului USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM), în parteneriat cu proiectul Tekwill, și are ca scop încurajarea producătorilor agricoli să treacă la un alt nivel, utilizând echipamentele moderne.

Detalii
15
02 2021
876

Subvenționarea primelor de asigurare în agricultură în anul 2021

Cota de subvenționare a primelor de asigurare calculate pentru contractele de asigurare în agricultură încheiate în anul 2021 se stabilește în mărime de 70% din valoarea primei de asigurare.
 
În Monitorul Oficial din 12 februarie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și Mediului nr. 21 din 4 februarie 2021 cu privire la cota de subvenționare a primelor de asigurare calculate pentru contractele de asigurare încheiate în anul 2021.
 

Detalii
11
02 2021
431

AIPA a inițiat recepționarea cererilor de acordare a subvențiilor

Campania de recepționare a cererilor de acordare a subvențiilor post-investiționale pentru anul 2021 a fost inițiată de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) în conformitate cu Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural și Hotărârea Guvernului nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.
 
În anul 2021 statul va sprijini fermierii, oferind subvenții pentru diverse sectoare: construcția de sere, înființarea plantațiilor multianuale, procurarea tehnicii agricole, dezvoltarea sectorului zootehnic, implementarea agriculturii ecologice,
Detalii
04
02 2021
400

Anul agricol 2020

Producţia globală agricolă obținută în anul 2020 de gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti  şi ale populaţiei) este estimată la nivel  de 72,9% în comparație cu anul 2019, comunică Biroul Naţional de Statistică. Diminuarea acesteia cu 27,1% a fost determinată de scăderea producţiei vegetale cu 35,9% și a celei animaliere cu 3,8%.
 
În totalul producției agricole, ponderea producţiei vegetale a constituit 64% (față de 73% în anul 2019), iar cea a producţiei animaliere – 36% (în anul 2019 – 27%).
 

Detalii
28
01 2021
379

Utilizarea mijloacelor FNDAMR în anul 2020

În anul 2020 mijloacele Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural au constituit 1200 mil. lei, fiind în creștere cu 26,3% față de mijloacele financiare alocate în anul 2019 (950 mil. lei).


Conform Raportului privind gestionarea FNDAMR în anul 2020, cele mai multe mijloace financiare au fost direcționate pentru achitarea restanțelor din 2019 față de producătorii agricoli – circa 503,8 mil. lei.


Detalii
04
01 2021
470

Politici contabile în agricultură

Politicile Contabile adoptate în cadrul entității reprezintă actul intern ce reglementează modalitatea ținerii evidenței contabile și întocmirii situațiilor financiare în contextul respectării standardelor de contabilitate, iar elaborarea acestui act este o mare provocare.

 


Detalii