16
06 2022
185

Armonizarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor

La 1 ianuarie 2023 este preconizată punerea în aplicare a noii versiuni a Sistemului Armonizat de descriere și codificare a mărfurilor, aprobat de Organizația Mondială a Vămilor, la care țara noastră este parte. Astfel, Republica Moldova urmează să racordeze Nomenclatura combinată a mărfurilor la noua versiune a Sistemului, fiind elaborat proiectul de lege ce prevede modificarea Legii nr. 172/2014, prin care a fost aprobată Nomenclatura. Totodată, va fi necesară și ajustarea cadrului juridic în concordanță cu prevederile noii legi, în special a Codului fiscal.
 
Conform notei informative a proiectului, implementarea modificărilor este importantă în procedura vămuirii acestora, pentru reducerea timpului de aflare în vamă, precum și pentru elaborarea statisticii operațiunilor de import și export.


Detalii

22
07 2020
2708

Ajustarea sumei TVA la casarea mijloacelor fixe parțial amortizate

În cazul casării unui mijloc fix neamortizat integral, pentru care valoare survine obligația de ajustare a sumei TVA dedusă anterior?
 
 
În conformitate cu prevederile Codului fiscal:
  • în cazul achitării TVA la buget, subiecţilor impozabili înregistraţi în calitate de plătitori ai TVA, li se permite deducerea sumei TVA achitată sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai TVA, pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.
    Detalii
22
07 2020
959

CNAS: ajustarea procesului de restituire sau recuperare a mijloacelor din BASS

Casa Naţională de Asigurări Sociale comunică despre modificarea a două regulamente. Conform autorității, prin Ordinul 107-A din 16 iulie 2020 CNAS a intervenit în Regulamentul privind restituirea sumelor din bugetul asigurărilor sociale de stat plătitorilor de contribuţii, iar prin Ordinul nr. 108-A – în Regulamentul cu privire la restituirea sumelor indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei.
 
Ambele modificări au fost condiționate de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 230 din 10 aprilie 2020 cu privire la organizarea şi funcţionarea Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi în scopul ajustării reglementărilor
Detalii
16
04 2020
957

Bugetul de stat 2020. Alte priorități

Subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale care au instituit șomaj tehnic și/sau regimul de staționare în perioada stării de urgență, conform Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale nr.16 din 10 aprilie 2020 va costa bugetul de stat 320 mil. lei, iar subvenționarea dobânzilor la creditele bancare – 90 mil. lei.

Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 172/2019. Conform documentului, veniturile bugetului de stat pentru anul 2020 se vor diminua cu circa 6,33 mld. lei și vor constitui 37798600,0 mii de lei,
Detalii
13
04 2020
1486

BASS-2020: revizuirea veniturilor și cheltuielilor

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat și a înaintat pentru consultări proiectul legii pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr.173/2019 (Legea nr.173/2019). Acesta a fost elaborat cu scopul precizării veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) pentru neadmiterea perturbării procesului de asigurare cu plăți sociale a beneficiarilor, în condițiile stării de urgenţă instituite pe teritoriul RM pe perioada 17 martie — 15 mai 2020 prin Hotărârea Parlamentului nr. 55/2020.

Astfel, indicatorii BASS sunt armonizați cu indicatorii incluşi în proiectul legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2020 cu scopul implementării unor măsuri adoptate în regim de urgenţă și care urmează a fi aplicate imediat și au drept scop diminuarea impactului negativ al pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra economiei naţionale şi stabilităţii bugetare.
Detalii
06
06 2019
3691

Planul general de conturi contabile va fi ajustat

Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul ordinului cu privire la aprobarea modificărilor la Ordinul MF nr. 119 din 6 august 2013 privind aprobarea Planului general de conturi contabile. Potrivit notei informative, aprobarea modificărilor propuse va ajusta conturile contabile existente, precum și va îmbunătăți aplicarea corectă a prevederilor SNC prin introducerea unor conturi contabile noi și ajustarea celor existente.

Amintim că, pe data de 22 martie 2019, în MO nr.101-107, Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 48 din 12 martie curent cu privire la modificarea Ordinului nr.118/2013 al aceleiași autorități, prin care au fost aprobate Standardele Naționale de Contabilitate.
Detalii
23
06 2018
1121

Valoarea contractelor de achiziţii încheiate pe un termen mai mare de un an va putea fi ajustată

Proiectul regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, este propus spre consultare de Ministerul Finanțelor. Acesta are drept scop stabilirea şi aplicarea unei metode unice transparente şi eficiente pentru ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii.

Necesitatea elaborării Regulamentului a fost dictată de lipsa unui mecanism de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an.
Detalii
03
02 2018
4149

Diferenţa de curs şi de sumă

Întreprinderea are încheiat un contract cu un cumpărător rezident din Moldova, la marfă se aplică TVA 20%, valuta stabilită în contract este dolarul SUA. Marfa se livrează, dar achitarea se face peste de 30 zile, respectiv, cursul valutar este diferit.
1) Cum se facturează diferența de curs valutar (ce înscriere se face în factură? Diferența de curs?
2) În caz că diferența e negativă, ea este deductibilă fiscal?
3) TVA se aplică la diferența de curs și în caz că e negativă e deductibilă?

Detalii