23
09 2020
417

Punctajul de bunăstare poate fi majorat

Ca rezultat al analizei și evaluării Programului de ajutor social efectuate de experții internaționali, a fost formulată propunerea de majorare anuală cu 2,82 puncte a punctajului de bunăstare, ce ar permite creșterea numărului de beneficiari ai ajutorului social. Astfel, în anul 2021 urmează să beneficieze de suportul statului, suplimentar la numărul beneficiarilor existenți, circa 1800 de familii, iar încă 2500 de familii vor fi incluse în programul pentru ajutorul acordat în perioada rece a anului. Cheltuielile necesare pentru implementarea acestor modificări vor constitui 29,6 mil. lei, bani prevăzuți în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu pentru anii 2021-2023.
 
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi  plată a ajutorului social. 

Detalii
13
12 2019
850

Ajutorul pentru perioada rece a anului, transferat

Până la 26 decembrie 2019, beneficiarii de prestaţii sociale pentru perioada rece a anului să ridice de la prestatorii de servicii de plată banii care li se cuvin. Casa Naţională de Asigurări Sociale a transferat prestatorilor 85,5 mil. lei pentru circa 171 mii de familii defavorizate.

Amintim că, în urma modificărilor operate în actele legislative, cuantumul ajutorului pentru perioada rece a anului s-a majorat cu 150 lei – de la 350 lei până la 500 lei lunar. Prestaţia se achită în perioada noiembrie-martie.

De asemenea, a fost efectuat şi transferul pentru ajutorul social în sumă de 38,8 mil. lei pentru 44 mii beneficiari.
Detalii
09
12 2019
1952

Suportul unic neridicat pentru anul 2019 poate fi primit până la 26 decembrie 2019

Casa Națională de Asigurări Sociale comunică că, la 6 decembrie 2019, a fost efectuat transferul mijloacelor băneşti pentru plata suportului unic de 600 lei pentru 451 de beneficiari care, potrivit datelor statistice ale instituţiei, nu au primit indemnizația. CNAS informează cetăţenii care nu au ridicat banii, că îi pot solicita de la oficiile poştale doar până la 26 decembrie 2019.

Reamintim că suportul unic de 600 lei a fost acordat beneficiarilor de toate tipurile de pensii stabilite până la 1 aprilie 2019, al căror cuantum lunar nu depăşea 2000 lei.
Detalii
18
09 2019
2905

De ajutor pentru perioada rece a anului vor beneficia încă 50 mii persoane

Multiplicatorul pentru venitul lunar minim garantat utilizat la stabilirea dreptului la ajutorul pentru perioada rece a anului poate fi majorat de la 1,95 la 2,2. În Parlament este înregistrat un proiect de lege privind modificarea art.151 din Legea cu privire la ajutorul social. Proiectul are drept scop sporirea gradului de protecție socială a persoanelor și familiilor defavorizate.

Astfel, în cazul majorării multiplicatorului până la 2,2, vor putea pretinde la ajutor pentru perioada rece a anului familiile al căror venit global mediu lunar este de până la 2323 lei, ținând cont de venitul lunar minim garantat care, începând cu 1 aprilie curent, constituie 1056 lei (1056x2,2).
Detalii
12
03 2019
2295

Suma venitului lunar minim garantat va constitui 1056 de lei

La 1 aprilie 2019 va fi indexat nivelul venitului lunar minim garantat cu 3,0%, reieşind din creşterea anuală a Indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent. Astfel, după indexare acesta va constitui 1056 lei.

În ședința din 7 martie curent Guvernul a aprobat proiectul hotărârii de Guvern privind modificarea punctului 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social.
Detalii
07
08 2018
909

Modalitatea de finanțare a pachetului minim de servicii sociale, modificată

Începînd cu 1 ianuarie 2019, cheltuielile legate de achitarea ajutorului material anual şi a compensaţiilor parţiale a cheltuielilor prin intermediul prestatorului de servicii de plată, vor fi acoperite din bugetul de stat.

Actualmente, potrivit Legii Fondului de susţinere a populaţiei, finanţarea programelor cu destinaţie specială în domeniul asistenţei sociale şi serviciilor sociale incluse în pachetul minim de servicii sociale, se realizează din contul transferurilor lunare efectuate de către persoanele juridice care prestează servicii de telefonie mobilă, în mărime de 2,5 % din venitul obţinut din vânzările aferente acestor servicii şi transferurile obţinute din plata suplimentară obligatorie în cuantum de 50 de lei de la perfectarea şi eliberarea certificatului de înmatriculare al automobilului.
Detalii
07
08 2018
915

Reglementarea modalităţii de implementare a activităţilor de interes comunitar

Începând cu 1 noiembrie 2018, cuantumul ajutorului pentru perioada rece a anului se va majora cu 35 de lei. Astfel, acesta va crește de la 315 la 350 lei.

Prevederea se conține în Hotărârea privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social, publicată în Monitorul Oficial din 3 august curent.

Documentul are drept scop reglementarea modalităţii de implementare a activităţilor de interes comunitar, stabilirea formulei de calcul a numărului de ore care urmează a fi prestate de către şomerii din cadrul familiilor beneficiare de ajutor social şi tipurile de activităţi prestate.
Detalii
03
08 2018
723

Curtea de Conturi: Contabilitatea, fără nereguli

Evaluarea situațiilor financiare a Proiectului „Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială” a demonstrat utilizarea surselor proiectului în conformitate cu condițiile generale ale Acordului de finanțare. Este concluzia Curții de Conturi în urma auditului realizat asupra proiectului dat pentru anul 2017. Hotărârea cu privire la raportul auditului a fost publicată în Monitorul Oficial din 27 iulie curent.

Menționăm că acest proiect a fost elaborat în scopul reformării domeniului prestațiilor sociale, prevăzut în Acordul de finanțare semnat la 1 iulie 2011 între Republica Moldova şi Asociația Internațională pentru Dezvoltare.
Detalii
13
06 2018
3778

Serviciul social de suport monetar

Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate, elaborat în scopul prevenirii excluziunii sociale și susținerii familiilor pentru a depășirea situațiile de dificultate cu care se confruntă, este propus, repetat, spre consultare publică de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Serviciul va fi instituit în baza deciziei consiliului raional sau municipal, în cadrul structurii teritoriale de asistență socială. În Serviciu va activa un manager – specialistul din cadrul serviciului teritorial de asistență social (STAS), responsabil anterior pentru administrarea ajutorului material, asistenți sociali supervizori și asistenți sociali comunitari din cadrul Serviciului asistență socială comunitară. Astfel, de personal suplimentar nu va fi nevoie.
Detalii
07
05 2018
3130

Serviciul social de suport monetar, adresat familiilor defavorizate

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune spre consultare publică proiectul Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate.

Documentul a fost elaborat în contextul prevenirii excluziunii sociale, dar și susținerii familiilor și persoanelor defavorizate pentru depășirea situațiilor de dificultate cu care acestea se confruntă.
Detalii