28
09 2021
2069

Acordarea ajutorului salariaților cu regim de activitate redusă

Ministerul Muncii și Protecției Sociale inițiază elaborarea proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind acordarea ajutorului salariaților cu regim de activitate redusă.
 
În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului, MMPS solicită implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor în acest sens, care pot fi înaintate până pe 29 septembrie curent la adresa de email: anna.gherganova@msmps.gov.md sau la numărul de telefon  022 262 126.
24
09 2020
559

Regulamentul de recunoaștere a grupului de producători agricoli, aprobat

Pentru recunoașterea grupului de producători agricoli, administratorul sau reprezentantul grupului va depune la Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului o cerere, la care vor fi anexate:
• copia legalizată de pe actele de constituire
• copia de pe decizia adunării generale a grupului în care se menţionează acordul lor pentru efectuarea demersurilor legale în vederea recunoaşterii ca grup de producători
• dovada deţinerii legale a terenurilor agricole de către fiecare membru
• declaraţia pe propria răspundere a fiecărui membru al grupului din care să rezulte că nu aparţine unui alt grup.Guvernul a aprobat, în cadrul ședinței de ieri, 23 septembrie 2020, proiectul  hotărârii pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de recunoaștere a grupurilor de producători agricoli.


Detalii

01
09 2020
447

Ordinul nr. 438 din 25.08.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

29
09 2017
787

Ești angajat în Franța? Trebuie să știi asta

Cetățenii Republicii Moldova care activează în Franța și care doresc să revină acasă vor beneficia de suport în reintegrarea socială.

Guvernul, în cadrul ședinței din 27 septembrie curent, a susținut semnarea unui Acord-cadru de parteneriat dintre Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din RM și Oficiul Francez pentru Imigrare și Integrare de punere în aplicare a programului de ajutor pentru reintegrare în Republica Moldova.
Detalii
07
06 2016
1272

Banca Mondială va ajuta Moldova la modernizarea sistemului de administrație fiscală

Consiliul de Directori Executivi al Băncii Mondiale a aprobat un împrumut în sumă de 20 milioane dolari SUA (7.42 milioane dolari SUA împrumut AID şi 12.58 milioane dolari SUA împrumut BIRD), acordat Republicii Moldova, pentru Proiectul de modernizare a administrației fiscale, care va sprijini restructurarea fundamentală a sistemului administrației fiscale prin intermediul implementării unui sistem fiscal centralizat și unificat cu scopul de a îmbunătăți colectarea impozitelor, conformarea fiscală și serviciile pentru contribuabili.
Detalii
15
04 2016
1012

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chișinău vine în întîmpinarea persoanelor cu nevoi speciale

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chișinău, în scopul facilitării accesului persoanelor cu nevoi speciale, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, în partea ce ţine de deservirea lor, aduce la cunoştinţă că dispare necesitatea ca persoanele în cauză să intre în sediile în care sunt amplasate subdiviziunile Inspectoratului, în deosebi cele amplasate la etajele superioare.

Pentru aceasta este destul să fie apelat numărul de telefon, indicat în anunţul plasat la intrarea în sedii. Ulterior, aceste persoane vor fi deservite de către inspectorul fiscal, care se va deplasa la intrare.

Detalii
05
04 2016
973

Marea Britanie va implementa în Moldova proiecte în cadrul Fondului pentru buna guvernare

Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord a anunțat lansarea în Republica Moldova a Fondul pentru buna guvernare.

Potrivit Ambasadei Marii Britanii de la Chișinău, Fondul pentru buna guvernare, iniţiat de Guvernul Marii Britanii, va susţine măsurile anticorupţie, îmbunătăţirea mediului de afaceri, reforma justiţiei, reformele din sectoarele-cheie (sectorul bancar şi cel energetic),
Detalii