06
04 2022
231

4.4.1 În cazul când volumele de alcool etilic destinat utilizării în industria de parfumerie și cosmetică, transportat din încaperea de acciz sau importat, depășește volumul stabilit de ministerul de ramură, accizele se vor aplica sau nu ?

Potrivit art.124 alin. (16) din Codul fiscal, alcoolul etilic nedenaturat de la poziţia tarifară 220710000, destinat utilizării în industria de parfumerie şi cosmetică, este scutit de plata accizelor în limita volumului stabilit de ministerul de ramură, coordonat cu Serviciul Fiscal de Stat şi Serviciul Vamal, în vederea realizării programului de activitate al industriei de parfumerie şi cosmetică pe anul respectiv.


Detalii

06
05 2021
413

4.8.16 Cum se aplică scutirea de acciză pentru alcoolul etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890910, destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină?

Potrivit art.124 alin. (15) din Codul fiscal, se scuteşte de acciz alcoolul etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890910, destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină, în limita volumului contingentului anual stabilit de Guvern.


Detalii

06
05 2021
472

4.8.15 În temeiul cărui document se aplică scutirea de plata accizelor pentru alcoolul etilic nedenaturat de la poziţia tarifară 220710000, destinat utilizării în industria de parfumerie şi cosmetică?

Potrivit art.124 alin. (16) din Codul fiscal,alcoolul etilic nedenaturat de la poziţia tarifară 220710000, destinat utilizării în industria de parfumerie şi cosmetică, este scutit de plata accizelor în limita volumului stabilit de ministerul de ramură, coordonat cu Serviciul Fiscal de Stat şi Serviciul Vamal, în vederea realizării programului de activitate al industriei de parfumerie şi cosmetică pe anul respectiv.


Detalii

28
08 2019
1106

Mărfurile supuse accizelor. Răspunderea penală pentru încălcarea reglementărilor de marcare și circulație a acestora

La art.250 din Codul penal (CP) este prevăzută răspunderea pentru transportarea, păstrarea sau comercializarea mărfurilor supuse accizelor, fără marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz.

Conform art. 119 alin. (1) din Codul fiscal (CF), accizul reprezintă impozitul de stat care se percepe, direct sau indirect, asupra unor mărfuri de consum1, iar prin comiterea infracțiunii prevăzute la art.250 alin. (1) din CP2 se aduce atingere relațiilor sociale cu privire la circuitul legal al mărfurilor supuse accizelor, ocrotite împotriva transportării, păstrării sau comercializării mărfurilor indicate fără marcarea lor cu timbre de acciz de modelul stabilit (sau altele decât cele de modelul stabilit), dacă aceasta a cauzat daune în proporții mari.
Detalii
22
08 2019
1472

Legea cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice va fi modificată

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a elaborat proiectul modificărilor la Legea cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice ce are drept scop excluderea concurenței neloiale în domeniul produselor alcoolice și de asigurare a transparenței și trasabilității în activitatea sectorului alcoolului etilic și al producției alcoolice">.
Detalii
14
08 2019
1018

Metodologia cu privire la modul depunerii notificării privind comercializarea alcoolului etilic, elaborată

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului propune spre consultări publice proiectul Metodologiei cu privire la modul depunerii notificării privind comercializarea alcoolului etilic. Documentul respectiv a fost elaborat întru executarea alin. (3) din art. 4 al Legii nr. 1100/2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice, iar aprobarea proiectului are drept scop asigurarea controlului asupra respectării condițiilor de circulație a alcoolului etilic.

Autorii afirmă că proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Metodologiei cu privire la modul depunerii notificării privind comercializarea alcoolului etilic este un act nou și vine să stabilească procedura de notificare privind comercializarea alcoolului etilic, de către titularii de licență în domeniul fabricării, păstrării și comercializării alcoolului etilic, agenților economici care practică o altă activitate decât cea în domeniul fabricării producției alcoolice.
Detalii
23
10 2017
1210

Privind scutirea de accize a unor distilate obținute pe bază de vin

Sunt scutite de accize distilatele obținute pe bază de vin, produse în Republica Moldova, utilizate în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri?

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (61) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din CF nr. 1054-XIV din 16 iunie 2000, sunt scutite de accize distilatele obținute pe bază de vin (distilatul pentru divin, distilatul de vin, distilatul de tescovină de struguri, distilatul de drojdie de vin, alcoolul etilic de origine vitivinicolă), produse în Republica Moldova, la scoaterea din încăperea de acciz pentru utilizare în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri, conform modului stabilit de Guvern.
12
10 2017
1100

Schiţă privind verificarea operativă la întreprinderile producătoare de alcool etilic și băuturi alcoolice tari

Potrivit art. 12 din Legea cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000, la întreprinderile producătoare de alcool etilic şi băuturi alcoolice tari se efectuează control fiscal prin verificarea operativă, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) având şi atribuţiile de extragere lunară a datelor privind consumul de alcool etilic prin contoare de evidenţă cu memorie fiscală.
Detalii
17
06 2013
2122

П Р И К А З МФ № 172/245/216 от 28.12.2010 об утверждении Положения о порядке установки, использования, технического и метрологического обслуживания счетчиков с фискальной памятью и проведения оперативной проверки на предприятиях, производящих этиловый спирт, дистилляты и крепкие алкогольные напитки

В соответствии со статьей 18 «Требования к технологическому оборудованию, используемому для производства этилового спирта и крепких спиртных напитков», Закона Республики Молдова № 1100-XIV от 30 июня 2000 года о производстве и обороте этилового спирта и алкогольной продукции, а также с разделом IV «Акцизы» Налогового кодекса, Закон Республики Молдова № 1163-XIII от 24 апреля 1997 года, и Положением о порядке регистрации, пломбировки и распломбировки основного технологического оборудования для производства этилового спирта и крепких спиртных напитков, утвержденным Приказом Агропромышленного агентства «Moldova – Vin» № 72 от 22 июля 2005 года, согласованным с Главной государственной налоговой инспекцией при Министерстве финансов и Службой стандартизации и метрологии, и другими законами и нормативными актами,
Detalii