29
11 2021
481

Alocații mai mari pentru unele categorii de cetățeni

Cuantumul alocațiilor de stat pentru mai multe categorii de beneficiari se majorează, iar pentru implementarea acestei măsuri sunt necesare mijloace financiare suplimentare în sumă de peste 30,86 mil. lei ce vor fi alocați din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul curent.
 
În Monitorul Oficial din 26 noiembrie curent este publicată Hotărârea Guvernului nr. 374 din 24 noiembrie 2021 pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a alocațiilor lunare de stat unor categorii de populație, aprobat prin HG nr. 470/2006, ce are ca scop protecția socială suplimentară pentru unele categorii de populație.


Detalii

22
10 2021
191

Majorarea alocațiilor pentru unele categorii de populație necesită circa 31 mil. lei

Pe agenda ședinței secretarilor generali din 21 octombrie curent a fost inclus proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a alocațiilor lunare de stat unor categorii de populație (în continuare – Regulament), aprobat prin HG nr. 470/2006.
 
Documentul a fost elaborat în scopul executării prevederilor Legii nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație, urmare a modificărilor operate prin Legea nr. 129/2021 și prevede majorarea alocațiilor pentru unele categorii de beneficiari.


Detalii

29
11 2019
3072

Taxa fixă pentru asigurare individuală la BASS se va majora

Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.

Astfel, bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 se aprobă atât la venituri, cât și la cheltuieli în sumă de 23,4 mld. lei, veniturile fiind în creștere cu 9,6% comparativ cu cele precizate pentru anul curent, iar cheltuielile – cu 7,3%. După cum a anunțat ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, în structura veniturilor de stat resursele generale ale BASS vor constitui 63,6%, iar transferurile din cadrul bugetului de stat – 36,4%.

Potrivit proiectului, contribuția individuală de asigurări sociale de stat obligatorii (taxa fixă anuală) se stabilește în mărime de 10740 de lei, pentru anul curent aceasta a fost stabilită în mărime de 9456 lei.
Detalii
29
11 2019
878

Este stabilit cuantumul alocaţiei pentru persoanele cu vârsta de până la 23 ani cu dizabilităţi severe

Cuantumul alocaţiei persoanelor cu dizabilităţi severe până la vârsta de 23 de ani va constitui 100% din cuantumul pensiei minime pentru persoanele cu dizabilităţi severe stabilit anual de către Guvern. Executivul a dat aviz pozitiv unei inițiative legislative ce are ca scop sporirea gradului de protecţie socială şi asigurarea incluziunii sociale a acestor persoane.

Astfel, va fi completat art.8 din Legea nr. 499/1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni.
Detalii
28
11 2019
623

Mijloace suplimentare pentru protecția socială

Pentru implementarea măsurilor din subprogramul Protecția persoanelor în etate vor fi acordate mijloace suplimentare în sumă de 7637,3 mii lei, iar cheltuielile pentru subprogramul Protecţia familiei şi copilului vor fi majorate cu 29797,7 mii lei. Guvernul a aprobat proiectul de hotărâre privind redistribuirea unor alocaţii aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019.

După cum a menționat ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, redistribuirile au loc în contextul examinării executării BASS pentru anul 2019, precum și a necesarului de mijloace financiare estimate pentru plata unor prestații pentru următoarele luni și luând în calcul analiza dinamicii contigentului de beneficiari și mărimea medie a prestației.
Detalii
18
11 2019
1491

Ce alocații sociale vor fi majorate

Cuantumul alocațiilor sociale va fi majorat cu 40% pentru persoanele cu dizabilități severe, accentuate și medii și va constitui 80% din cuantumul pensiei minime pentru persoanele cu aceste dizabilităţi stabilit anual de către Guvern. Totodată, se va majora cu 30%alocația pentru persoanele vârstnice. Aceasta va constitui 50% din cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă stabilit anual de către Executiv.

În Monitorul Oficial din 15 noiembrie curent a fost publicată și Hotărârea nr. 535 din 12 noiembrie 2019 cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 499/1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni.
Detalii
12
11 2019
820

Ce proiecte sociale a aprobat Guvernul în ședința de astăzi

Guvernul a dat aviz pozitiv proiectului de lege pentru modificarea Legii privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni. Prin acest proiect se propune majorarea cuantumului alocațiilor sociale cu 40% pentru persoanele cu dizabilități severe, accentuate și medii și va constitui 80% din cuantumul pensiei minime pentru persoanele cu aceste dizabilităţi stabilit anual de către Guvern, cu 30% – pentru persoanele vârstnice și va constitui 50% din cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă stabilit anual de către Guvern.

Totodată, victimele reabilitate ale represiunilor politice din perioada anilor 1917-1990 vor beneficia de alocația lunară de stat.
Detalii
27
09 2019
1157

Unele alocații sociale ar putea fi majorate

Alocația socială de stat pentru persoanele cu dizabilități ar putea fi majorată cu 40%, ceea ce înseamnă dublarea alocației stabilite în momentul de faţă pentru aceste persoane.

În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă ce are ca scop sporirea gradului de protecție a beneficiarilor de alocații sociale și a nivelului de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități.

Astfel, se propune majorarea, de la 40 la 80%, a cuantumului alocației sociale de stat pentru persoanele cu dizabilități (circa 12178 persoane) și majorarea, de la 20 la 50%, a cuantumului alocației pentru persoanele vârstnice (pentru circa 8910 persoane).
Detalii
11
04 2019
716

CNAS achită prestații sociale la mai bine de 700 mii beneficiari

La 1 aprilie curent la evidența Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) erau înregistrați 699613 beneficiari de pensii. Mărimea medie a prestației constituie 1793,95 lei.

Astfel, din numărul total al beneficiarilor, 524890 primeau pensie pentru limită de vârstă, mărimea căreia constituie 1732,39 lei, pensie de dizabilitate în mărime medie de 1361,29 lei se acorda pentru 124252 de persoane, iar de pensie de urmaș – 919,92 lei, beneficiau 11185 de persoane.
Detalii
22
01 2019
653

Guvernul și-a angajat răspunderea pentru acordarea suportului unic unor beneficiari

În Monitorul Oficial din 18 ianuarie curent a fost publicată Legea nr. 342 din 14 decembrie 2018 pentru modificarea Legii cu privire la acordarea suportului unic unor beneficiari de pensii.

Este vorba despre actul de angajare a răspunderii Guvernului în fața Parlamentului asupra proiectului de lege cu privire la acordarea suportului unic beneficiarilor de pensii. Conform articolului 1061 din Constituție, Guvernul îşi poate angaja această răspundere asupra unui program, unei declaraţii de politică generală sau unui proiect de lege.
Detalii