12
12 2014
1568

CP L.01.13-2014 Îndrumar metodic privind monitorizarea şi calcularea prețurilor medii la materiale pentru construcții

Prezentul document normativ este urmarea necesităţi de cunoaştere a preţurilor reale la materialele de construcţii, care constituie cea mai mare parte dîn costul construcţiei obiectelor.

Această problemă se rezolvă prin formarea bazei electronice a preţurilor curente la resursele materiale de construcţii şi, ulterior, prin elaborarea şi editarea periodică a cataloagelor cu conţinutinformaţional respectiv, ce ar lega domeniul de proiectare cu piaţa materialelor.
Detalii
16
10 2014
1379

Informaţie privind beneficiarii de pensii, alocaţii sociale de stat şi indemnizaţii adresate familiilor cu copii, aflaţi la evidenţa Casei Naţionale de Asigurări Sociale la situaţia de 01.10.2014

CNAS prezintă informaţia privind beneficiarii de pensii, alocaţii sociale de stat şi indemnizaţii adresate familiilor cu copii, aflaţi la evidenţa Casei Naţionale de Asigurări Sociale la situaţia de 01.10.2014. Informația este disponibilă în limbile română și rusă.
Detalii
29
04 2014
1419

Informaţie privind alocaţiile lunare de stat acordate unor categorii de persoane

În temeiul Legii cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie, nr.121-XV din 03.05.2001 cu modificările şi completările ulterioare, unele categorii de populaţie (invalizii de război, veteranii celui de-al doilea război mondial, participanţii la acţiunile de luptă din Afghanistan şi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova ş.a.) beneficiază din partea statului de o alocaţie lunară de stat, cuantumul căreia este stabilit beneficiarului în funcţie de categoria de persoane la care se atribuie.
Detalii