24
08 2020
618

Gestionarea deșeurilor și ambalajelor

În Monitorul Oficial din 21 august curent a fost publicată Hotărârea nr. 561 din 31.07.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje.

 

 
Documentul reglementează gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje în scopul prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului, asigurând un grad ridicat de protecție a mediului, funcționarea pieței și evitarea obstacolelor în calea comerțului, prevenirea denaturării sau limitării concurenței.

Detalii
26
06 2017
2880

Proiectul legii privind plata pentru poluarea mediului. Aviz negativ

În Monitorul Oficial din 26 iunie 2017 este publicat avizul Guvernului privind amendamentele înaintate la Legea nr. 37 din 24 martie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1540-XII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului.

Guvernul nu susține amendamente propuse, iar în avizul său menționează că Legea nr.37 din 24 martie 2017 prevede concretizarea normelor ce țin de aplicarea noului mecanism de calculare, achitare și control al taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului.
Detalii
06
01 2017
10952

Taxa ecologică, modificată

Începînd cu 1 ianuarie 2017, persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător în calitate de producători, importatori sau cumpărători de la agenții economici de pe teritoriul Republicii Moldova, care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, a mărfurilor indicate în anexa nr.8 la Legea nr.1540-XIII din 16 iunie 1993, sau produse ambalate în ambalaj din materiale plastice
Detalii
03
08 2015
893

Moldova aplică norme europene privind inofensivitatea ambalajelor

Materialele și obiectele din plastic reciclat, care vin în contact cu produsele alimentare, necesită să fie atât de inerte încât să împiedice transferul substanțelor constitutive în cantități ce pun în pericol sănătatea oamenilor sau pot modifica proprietățile organoleptice ale alimentelor. Prevederi în acest sens conţine Regulamentul sanitar privind materialele și obiectele din plastic reciclat desinat să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat de Guvern, transmite IPN.
Detalii