16
06 2021
43

6.2.3.1 Care este cota concretă taxei pentru amenajarea teritoriului?

Potrivit art. 292 alin. (2) din Codul Fiscal, cota concretă a taxei pentru amenajarea teritoriului se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale în funcţie de caracteristicile obiectelor impunerii.


[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021].

16
06 2021
509

6.2.4.3 Cum se calculează taxa pentru amenajarea teritoriului?

Potrivit art. 293 alin. (1) din Codul Fiscal, calculul taxei pentru amenajarea teritoriului se efectuează de către subiecţii impunerii, trimestrial, în funcţie de baza impozabilă şi de cotele concrete ale acestora stabilite de către autoritatea administraţiei publice locale (consiliile locale).


[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021].

02
04 2021
1003

Taxa pentru amenajarea teritoriului în cazul Asociației obștești care nu dispune de angajați

Apare în calitate de subiect al impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului Asociația obștească care pe parcursul perioadei fiscale nu dispune de angajați?

Organizația necomercială, potrivit art. 5 pct. 14) din CF, este persoana juridică a cărei activitate nu are drept scop obţinerea venitului și care nu folosește vreo parte din proprietate sau din venit în interesele vreunui membru al organizației, ale unui fondator sau ale unei persoane particulare. Activitatea de antreprenoriat, conform art. 13 din Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr. 845XII din 03.01.1992 (Legea nr. 845/1992), poate fi practicată sub următoarele forme organizatorico-juridice:

a) întreprindere individuală;


Detalii

27
01 2021
6179

Cuantumul taxelor locale pentru anul 2021

Prin Legea nr. 257 din 22 decembrie 2020 (politica fiscală și vamală 2021) au fost operate modificări la Titlul VII din Codul fiscal ce reglementează taxele locale, fiind prevăzută plafonarea acestora și previzibilitatea lor pe termen mediu (3 ani), cu majorarea anuală în mărimea ratei inflației.

 

Totodată, legiuitorul a stabilit că, în cazul în care autoritatea publică locală a aprobat bugetul pentru anul 2021 și cotele taxelor locale până la intrarea în vigoare a Legii nr. 257/2020 (22 decembrie 2020), APL va avea dreptul să aplice cotele stabilite pentru anul 2021, având obligația de conformare și aplicare a plafonării începând cu anul 2022.


Detalii
22
09 2020
557

(6.2.5.3) Este obligată persoana juridică sau fizică, înregistrată în calitate de întreprinzător, care nu desfăşoară o anumită perioadă de timp activitate de întreprinzător, să achite taxa pentru amenajarea teritoriului?

Da. Dacă agentul economic nu şi-a suspendat activitatea în conformitate cu prevederile art. 30 al Legii nr. 845-XII din 03.01.1992 "Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi", acesta nu poate fi considerat ca întreprindere care nu activează şi urmează să calculeze şi să achite taxa pentru amenajarea teritoriului în baza principiilor generale de impozitare. Agentul economic care nu desfăşoară o anumită perioadă de timp activitate de întreprinzător, nu va avea obligaţia de achitare a taxei pentru amenajarea teritoriului în cazul cînd lipsește obiectul impunerii și în condiţiile în care autoritatea administraţiei publice locale (consiliul local), efectuând concomitent modificările corespunzătoare în bugetul local, va prevedea asemenea scutiri în decizia sa.

10
09 2020
547

Ordinul SFS nr. 465 din 07.09.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

10
09 2020
195

(6.2.7.2) Poate consiliul local să acorde contribuabililor scutiri suplimentare celor prevăzute de legislaţie în partea ce ţine de achitarea taxei pentru amenajarea teritoriului?

Da, în conformitate cu art. 296 din Codul fiscal, autoritatea administraţiei publice locale, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul local, poate: 
 a) să acorde subiecţilor impunerii scutiri suplimentare celor menţionate la art. 295; 
 b) să acorde amînări la plata taxei pe anul fiscal respectiv; 
 c) să prevadă înlesniri pentru categoriile social-vulnerabile ale populaţiei.