23
05 2022
952

Livrarea produselor social importante. Aplicarea sancțiunilor la întocmirea facturii fiscale cu erori

Curtea Constituțională (CC) s-a expus asupra excepției de neconstituționalitate a art. 20 alin. (6) din Legea nr. 231/2010 privind comerțul interior, a Hotărârii Guvernului nr. 774/2016 cu privire la prețurile de comercializare a produselor sociale în ansamblul său și, în particular, a pct. 4 lit. b) din aceasta, precum și a art. 10 alin. (8) din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi. Hotărârea nr.10 din 14 aprilie 2022 publicată în MO din 20 mai 2022.


Detalii

18
05 2022
342

31.2.28 Pot beneficia subiecții care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției şi în domeniul sănătății de reducerea cu 50 % a amenzilor aplicate, potrivit prevederilor art. 234 alin. (2) din Codul fiscal, în cazul în care în notele de plată a fost indicat eronat IDNP-ul persoanei fizice în loc de codul fiscal al subiecților care desfășoară activitatea profesională în sectorul justiției și în domeniul sănătății?

Conform prevederilor art. 234 alin. (2) din Codul fiscal, persoana trasă la răspundere pentru încălcare fiscală beneficiază de o reducere cu 50% a amenzilor aplicate, cu excepţia amenzilor aplicate pentru comiterea repetată, în decurs de 6 luni consecutive, a încălcărilor fiscale prevăzute la art. 254 şi 254¹, dacă respectă strict următoarele condiții:


Detalii

04
05 2022
220

Numărul contravențiilor constatate în activitatea de întreprinzător a sporit cu 29,6%

Pe parcursul anului 2021 au fost constatate 31,9 mii contravenții ce vizează activitatea de întreprinzător, activitatea vamală, fiscalitatea şi valorile mobiliare, fiind în creștere cu 29,6% comparativ cu anul 2020, comunică Biroul Național de Statistică. Ca urmare a constatării contravențiilor respective, au fost adoptate 31,4 mii decizii de aplicare a sancțiunii, principala fiind amenda. În cazul a 170 de contravenții a fost aplicată confiscarea, iar pentru alte 122 a fost aplicată ridicarea contraechivalentă a obiectului.
 
Cele mai frecvente încălcări depistate țin de desfășurarea ilegală a activității de întreprinzător (circa 10,0 mii cazuri, ceea ce constituie aproape 32% din totalul amenzilor aplicate pentru această categorie).
Detalii
15
04 2022
2491

(ro/ru) Amenda pentru nerespectarea reglementărilor privind utilizarea denumirilor profesiilor/funcţiilor în documentele oficiale

Utilizarea Clasificatorului ocupaţiilor în temeiul alin. (5) art. 5 din Legea nr.  105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea  de șomaj este obligatorie la completarea documentelor oficiale.

 

În continuare vă propunem un articol (în formă de scheme) despre amenda pentru nerespectarea reglementărilor privind utilizarea denumirilor profesiilor/funcţiilor în documentele oficiale. Materialul e disponibil în limba română și rusă.


Detalii

14
04 2022
179

Amenzi mai dure pentru incendierea vegetației

Sancțiunile aplicate în cazul arderii în câmp deschis a resturilor vegetale de orice provenienţă vor fi majorate. Membrii comisiei parlamentare administrație publică au susținut  inițiativa legislativă ce are ca scop descurajarea distrugerii terenurilor agricole și a masivelor forestiere prin incendierea intenționată a acestora.
 
Propunerea de modificare a Codului contravențional (CC) prevede majorarea amenzilor de la 60-90 UC la 400-600 UC aplicate persoanelor fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 40 la 60 ore, sau cu arest contravențional de la 10 la 15 zile. În cazul persoanei juridice, amenda de la 240–300 UC va spori la 800-1000 UC, cu sau fără privarea dreptului de a defășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
Detalii
11
04 2022
208

Sancționarea încălcării regulilor de gestionare a deșeurilor. Noi prevederi

Nerespectarea cerințelor de gestionare a deșeurilor periculoase cu referire la etichetarea, ambalarea, clasificarea, amestecarea cu alte categorii de deșeuri sau colectarea, transportarea și depozitarea lor temporară ar putea fi sancționată cu amendă de la 100 la 180 UC aplicată persoanei juridice, cu sau fără privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
 
În prima lectură, cu 55 de voturi,  a fost aprobat proiectul de lege de modificare a Codului contravențional, ce are ca scop contracararea unor fenomene prin care se încalcă drepturile constituționale ale persoanei fizice, se atentează la sănătate populației sau la ordinea și securitatea publică.


Detalii

06
01 2022
302

Controlul de stat în domeniul asistenței sociale

Inspectoratul Social de Stat, o nouă autoritate administrativă din subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, va efectua controlul de stat în domeniul asistenței sociale. În Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr. 219 din 16 decembrie 2021 ce vizează modificarea Legii nr. 547/2003 asistenței sociale, precum și a Legii nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social.

 

Misiunea, funcțiile de bază, atribuțiile principale, drepturile generale și alte prevederi normative privind organizarea activității Inspectoratului Social de Stat se stabilesc în regulamentul privind organizarea și funcționarea acestuia, ce va fi aprobat de Guvern.


Detalii

08
12 2021
2353

Reducerea amenzii cu 50% și darea de seamă corectată

Studiu de caz: În anul 2019, agentul economic „X” a fost supus unui control fiscal pentru perioada anilor 2015-2018. Ca urmare a controlului desfășurat au fost identificate unele încălcări în activitatea sa și acesta a fost sancționat, fiind emisă decizia asupra cazului de încălcare fiscală și decizia privind beneficierea de o reducere cu 50% a amenzilor aplicate în luna iunie 2019. În luna octombrie 2021, agentul economic „X” a identificat erori în dările de seamă (Forma IPC18) prezentate în luna iunie 2019, care pot afecta obligația fiscală pentru luna respectivă.
Astfel, este în drept agentul economic să depună dările de seamă menționate în mod corectat și va fi anulată decizia privind beneficierea de o reducere cu 50% a amenzilor aplicate în luna iunie 2019?


Detalii

03
11 2021
825

Consecințele declarării incorecte a sediului întreprinderii

Prevederile art. 4 al Legii nr. 135/2007 privind societăţile cu răspundere limitată stabilesc expres că, societatea are sediu, care se indică în actul de constituire. Orice schimbare a sediului societăţii va fi menţionată în actul de constituire şi înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice. Totodată, adresa juridică a societăţii este adresa sediului ei. Societatea poate avea şi alte adrese poştale.
 
Societatea păstrează documentele1 prevăzute la art. 10 alin. (1) la sediul societăţii.
 


Detalii

15
10 2021
2367

Restricţii legale privind efectuarea muncii de noapte

Munca prestată în timp de noapte este retribuită cu aplicarea adaosului în mărime de cel puțin jumătate din salariul de bază pe unitate de timp stabilit salariatului. În tabelul de mai jos găsiţi norme juridice în vigoare cu privire la limitarea efectuării a muncii de noapte. Pentru încălcarea cerințelor legale privind efectuarea muncii pe timp de noapte poate fi aplicată sancţiunea sub formă de amendă în cazurile și în limitele prevăzute de legislaţie.


Detalii