24
05 2022
1971

(ro/ru) Штрафы за нарушение правил трудоустройства иностранных граждан/ Amenzile pentru încălcarea regulilor de plasare în câmpul muncii a cetăţenilor străini

Из нижеследующей статьи работодатели узнают об ответственности за трудоустройство иностранных граждан или лиц без гражданства, временно пребывающих в РМ, не имеющих вида на жительство с целью трудовой деятельности.

 

Din articolul ce urmează angajatorii vor afla despre răspunderea pentru  plasarea în câmpul muncii a cetăţenilor  străini sau a apatrizilor, aflaţi provizoriu în RM, fără permis de şedere în scop de muncă.


Detalii

31
03 2022
310

Amânarea sau eșalonarea creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public

O categorie distinctă de creanțe ale statului care se fac venit la bugetul public național este formată din creanțele bănești bazate pe dispoziții de drept public, a căror reglementare se regăsește în Codul administrativ (CA). Ținând cont de prevederile art. 175 și 177 alin. (2) din CA, creanțele menționate derivă dintr-un act administrativ individual sau contract administrativ care obligă debitorul la realizarea unei prestaţii băneşti și au o natură distinctă de celelalte categorii de creanțe ale statului, precum creanţele băneşti bazate pe dreptul statului de a percepe impozite, taxe şi alte plăţi (ce corespund noțiunii de obligație fiscală) cărora li se aplică prevederile Codului fiscal și amenzile aplicate în conformitate cu Codul contravențional.
 


Detalii

16
02 2022
742

Monitorizarea modului de formare a prețurilor la produsele social importante rămâne în lista priorităților SFS

Serviciul Fiscal de Stat continuă monitorizează modului de formare a prețurilor la produsele incluse în Lista produselor social importante și modul de formare a prețurilor pentru acestea aprobată prin  Hotărârea Guvernului nr. 774/2016.
 
Astfel, SFS reiterează că, pentru produsele social importante se stabilește următorul mod de formare a prețurilor de comercializare pe piața internă:
  • produsele social importante se comercializează la prețuri de achiziţie/preţuri de livrare cu aplicarea adaosului comercial ce nu depășește 20%, cu excepția pâinii şi a colacilor, pentru care adaosul comercial aplicat nu va depăși 10%;

  • Detalii
08
12 2021
489

Reducerea amenzilor aplicate conform Codului fiscal, Codului contravențional și Codului penal

Condițiile de beneficiere de reducerea amenzii aplicate în funcție de tipul acesteia Legislația Republicii Moldova prevede diferite tipuri de sancțiuni, printre care și sancțiunea cu amendă.


Amenda este acel tip de sancțiune care poartă caracter economic, pecuniar și, pe lângă scopul de corectare și reeducare a persoanei care a săvârșit încălcarea, are și impact financiar asupra acesteia. În acest sens, legislația prevede și dreptul persoanei care este amendată de a beneficia de reducerea acesteia dacă întrunește condițiile impuse.


Detalii

05
05 2021
386

Sancțiunile aplicate în anul 2020

Biroul Național de Statistică comunică că, în anul 2020, numărul contravențiilor constatate a fost în creștere cu 37,8 mii comparativ cu anul 2019 și a atins cifra de 407,9 mii cauze contravenţionale. Din numărul total al deciziilor luate asupra acestora, în 391,6 mii cazuri au fost aplicate sancțiunii (96,2% din numărul total), iar în 7,2 mii cazuri (1,8%) au fost luate decizii de a transmite organelor de cercetare prealabilă (penală), dat fiind faptul că în acţiunile contravenţiilor se conţinea indiciul infracţiunii. Totodată, în 8,2 mii cazuri procesul contravențional a fost încetat în legătură cu alte motive (2,0%). În medie, la 1000 locuitori au revenit 148 decizii de aplicare a sancțiunii contravenționale. Suma amenzilor aplicate a constituit 386,3 mil. lei, cu 17,6% mai mult faţă de anul precedent, fiind încasate 133,2 mil. lei sau circa 34,5%.
Detalii
11
06 2020
2883

Amenzile contravenționale pentru achitarea salariului sau altor plăţi fără reflectarea acestora în evidenţa contabilă

Achitând salariul sau alte plăţi, angajatorul este obligat să respecte un șir de cerinţe stipulate în legislaţia muncii. Pentru nerespectarea lor pot fi sancţionate persoanele fizice, persoanele cu funcţie de răspundere și persoanele juridice. În schema de mai jos găsiţi informaţia cu privire la obligaţiile angajatorului la achitarea salariului sau altor plăţi în folosul angajaţilor, mărimea amenzilor contravenționale în cazul nerespectării lor.


Detalii
23
10 2019
926

Stingerea amenzilor aplicate de autoritățile publice din contul supraplății impozitelor

Este în drept organul fiscal să rețină din suma impozitului achitat în plus constatat spre restituire amenzile aplicate de alte autorități publice?

Conform art. 176 din Codul fiscal, cu excepţia cazurilor în care legislaţia fiscală prevede altfel, restituirea sumei plătite în plus şi a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită contribuabilului, este efectuată în modul şi în termenele stabilite la art.175 și doar dacă acesta nu are restanţe.
Detalii
08
05 2019
839

În anul 2018, au fost aplicate 9,5 mii de amenzi în domeniul fiscal

În anul 2018, pentru încălcarea modului de prezentare de către contribuabili a dării de seamă fiscale au fost aplicate amenzi în 9,5 mii de cazuri, cu 15,4% mai mult comparativ cu anul 2017.

Biroul Național de Statistică a publicat informația cu privire la contravențiile constatate în anul 2018, conform căreia în anul trecut au fost constatate, per total, 426,3 mii contravenţii, cu 24,1 mii mai puține comparativ cu anul 2017.

Astfel, au fost comise 51 mii contravenții ce afectează activitatea de întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală și cea din domeniul valorilor imobiliare. Acestea reprezintă 12,2% din numărul total, micșorându-se, totuși, cu 5,6% comparativ cu anul precedent.
Detalii