31
12 2020
9007

Catalogul mijloacelor fixe și noua metodă de evidența și calculare a amortizării mijloacelor fixe, în vigoare

Astăzi, 31 decembrie 2020, în Monitorul Oficial au fost publicate Hotărârea Guvernului nr. 939 din 22 decembrie 2020 pentru modificarea Regulamentului privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale și  Hotărârea Guvernului nr. 941 din 22 decembrie 2020 cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe.
 
Astfel, sunt precizate unele aspecte și prevăzute norme pentru aspectele nereglementate până la momentul actual identificate de către agenții economici, în special la efectuarea tranziției la noua metodă de calculare a amortizării.
 

Detalii
22
12 2020
1821

Catalogul mijloacelor fixe, aprobat de Guvern

Astăzi, 22 decembrie 2020, Guvernul a aprobat noul Catalog al mijloacelor fixe și modificările la Regulamentul privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale.
Amintim, recent Ministerul Finanțelor a organizat consultări publice asupra proiectelor vizate. Propunerile mediului de afaceri, celui academic și experților au fost luate în calcul la definitivarea documentului prezentat astăzi în cadrul ședinței Guvernului, care a votat modificările propuse.
În zilele următoare P.P. „Monitorul Fiscal FISC.md” va reveni cu detalii asupra proiectului, care urmează a fi pus în aplicare încă în anul curent.
28
02 2019
2035

1. (29.6.16) Cum urmează să calculeze întreprinzătorii individuali amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale pentru cele două perioade ale anului 2018?

În conformitate cu art. 43 alin. (1) din capitolul V din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr. 1164/1997, pentru subiecții menționați la art. 42 din capitolul respectiv, perioada fiscală privind impozitul pe venit pentru anul 2018 se divizează în 2 etape distincte după cum urmează:
Detalii
15
02 2019
1270

Calculul amortizării prin metoda liniară, în ediția din februarie a revistei „Monitorul Fiscal FISC.md”

Dragi cititori, vă anunțăm că primul număr al revistei ”Monitorul fiscal FISC.md” din acest an (nr. 2(50)) în curând va ieși de sub tipar. Am depus tot efortul ca și în această ediție să găsiți informații actuale și relevante pentru activitatea Dvs.

În această ediție venim cu un material despre utilizarea metodei de calcul a amortizării prin metoda liniară, fiind convinși că veți găsi răspunsuri la multe întrebări cu care vă confruntați la subiectul dat.

Totodată, vă reamintim că P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” a editat Codul fiscal actualizat pentru anul 2019, pe care deja îl puteți procura, precum și consulta în ediția electronică
Detalii
13
08 2018
2629

Tratamentul contabil și fiscal al mijloacelor fixe complet amortizate

Modul de contabilizare a imobilizărilor corporale și de prezentare a informațiilor aferente în situațiile financiare este reglementat de Standardul Național de Contabilitate (SNC) „Imobilizări necorporale și corporale”, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118 din 06.08.2013.

Astfel, în conformitate cu pct. 4 din standard, în standardul respectiv sunt utilizate următoarele noțiuni ce semnifică:
Detalii
19
06 2018
1139

2. (29.1.3.5.23) Are oare dreptul entitatea să calculeze în scopuri fiscale amortizarea aferent imobilului care nu este dat în exploatare?

În conformitate cu prevederile art. 26 și 261 din Codul fiscal, mijloacele fixe pe care se calculează amortizarea este proprietatea materială reflectată în bilanţul contribuabilului în conformitate cu legislaţia şi folosită în activitatea de întreprinzător, a căror valoare scade prezumtiv ca urmare a uzurii fizice şi morale şi a cărei perioadă de exploatare este mai mare de un an, iar valoarea ei depăşeşte suma de 6000 de lei.
Detalii
14
06 2018
935

Mijlocul fix păstrat la altă entitate

Compania deține o formă personalizată pentru turnarea sticlelor, care este păstrată la producător. Ea se folosește doar pentru turnarea sticlelor pentru compania noastră. Ce documente trebuie sa întocmim pentru transmiterea formei? Cum se va duce evidenţa bunului dat (valoarea de bilanţ este de 24 mii lei) şi cum vom calcula uzura obiectului?
Detalii
25
05 2018
799

7. (29.1.3.5.9) Se calculează amortizarea în scopuri fiscale pentru mijloacele fixe primite ca aport la capitalul statutar?

În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (10) și art. 261 alin. (17) din Codul fiscal, evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale se efectuează în conformitate cu Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 289 din 14 martie 2007.

Astfel, potrivit pct. 3 din Regulament, mijloacele fixe primite ca aport în capitalul social și folosite în activitatea de întreprinzător reprezintă obiect al calculării amortizării.
Detalii
25
05 2018
780

3. (29.1.3.5.14) Se va permite la deducere amortizarea proprietății date în locațiune, care potrivit Standardului Național de Contabilitate „Investiții imobiliare” în contabilitate este recunoscut ca investiție imobiliară?

În conformitate cu prevederile pct. 4 din Standardul Național de Contabilitate „Investiții imobiliare”, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118 din 06 august 2013, investiție imobiliară reprezintă proprietate imobiliară deținută (de proprietar sau locatar în baza unui contract de leasing financiar), mai degrabă în scopul închirierii și/sau pentru creșterea valorii acesteia, decât pentru a fi:
Detalii