09
09 2022
168

Deducerea amortizării de către reprezentanța permanentă

O persoană juridică nerezidentă (România) deschide o reprezentanță permanentă în Republica Moldova pentru prestarea unor servicii. Are dreptul sucursala să recunoască la deducere amortizarea utilajului utilizat nemijlocit pentru prestarea serviciilor pe teritoriul RM?
 
Potrivit art.5 pct.15) din Codul fiscal (CF), reprezentanţă permanentă reprezintă loc fix de afaceri prin care nerezidentul desfăşoară, integral sau parţial, activitate de întreprinzător în RM, fie direct, fie printr-un agent cu statut dependent, inclusiv:


Detalii

17
08 2022
132

Bunuri de la o întreprindere municipală: reflectarea în factură fiscală

Trebuie să primim niște bunuri de la o întreprindere municipală (de exemplu, un bun al carei cost este de 100 lei,  dintre care 15 lei constituie amortizarea, iar la balanță, fără amortizare, costul lui este de 85 lei). Cum trebuie să reflectăm aceste poziții în factura fiscală?

 

Modul de completare al facturii se efectuează în conformitate cu Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” (în continuare Instrucțiunea), aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118 din 28 august 2017.


Detalii

16
08 2022
209

Aspecte ale contabilității costurilor aferente înființării spațiilor verzi

(Continuare. Partea I în nr. 4 (74), 2022)

Să examinăm modul de contabilizare a costurilor de  înființare a spațului verde, care pot fi pe seama:
a) surselor proprii;
b) surselor provenite parțial sau integral din subvenție;
c) surselor împrumutate (creditului bancar) sau a creditului și subvențiilor obținute.


În situațiile menționate în funcție de numărul  obiectelor (componentelor) spațiului verde (plantarea de
Detalii

29
07 2022
817

Lichidarea mijlocului de transport. Consecințe fiscale și completarea VEN12

Mijlocul de transport al entității a fost implicat în accident rutier. În rezultatului accidentului rutier s-a constatat că transportul nu poate fi supus reparației. Astfel, a fost luată decizia de lichidare a mijlocului de transport. Automobilul a fost asigurat conform poliței de asigurare CASCO, în rezultat entitatea a obținut compensație de la compania de asigurare. Totodată, a fost luată decizia privind procurarea unui transport analogic necesar activității de întreprinzător. Care sunt consecințele fiscale în situația descrisă? Și anume:


Detalii

13
04 2022
1386

Rezidenții parcului IT în contextul politicii fiscale pentru anul 2022

Cele mai importante modificări ale legislației fiscale și vamale pentru anul 2022, care se regăsesc în Legea nr. 204/2021 cu privire la modificarea unor acte normative, se rezumă și la trei aspecte importante pentru rezidenții parcului pentru tehnologia informației. Astfel, update-ul legislativ nu a ocolit sectorul IT, dar, din contra, a încercat să soluționeze dilemele existente și interpretabile.

 

În continuare, se prezintă o sistematizare a  modificărilor legislative intrate în vigoare din 1 ianuarie  2022.

 

Revizuirea metodei de calculare a amortizării


Detalii

07
04 2022
539

Subtilitățile calculării amortizării pentru mijloacele fixe returnate furnizorului în baza contractului de garanție

Este în drept agentul economic să calculeze amortizarea în scopuri fiscale pentru perioada în care mijlocul fix procurat, care se dovedește a fi neconform, se returnează furnizorului în baza contractului de garanție pentru a fi înlocuit cu același mijloc fix sau pentru a fi reparat (în funcție de condițiile contractuale)?
 
Potrivit prevederilor art.261 alin.(2) Codul fiscal, mijloacele fixe pe care se calculează amortizarea este proprietatea materială reflectată în bilanţul contribuabilului în conformitate cu legislaţia şi care este prevăzută a fi utilizată în activitatea de întreprinzător, a căror valoare scade prezumtiv ca urmare a uzurii
Detalii
25
03 2022
623

Transmiterea în locațiune a activului procurat în străinătate

Întreprinderea de transport internațional a efectuat un transfer pentru procurarea mijlocului de transport din Germania. O companie nerezidentă propune perfectarea unui contract de arendă pentru a folosi mijlocul de transport procurat de compania rezidentă a RM  în desfășurarea activității sale în Europa. Lunar rezidentul va elibera invoce-ul pentru arendă. Poate rezidentul să transmită bunul în arendă fără a-l înregistra în RM? Vehiculul va fi înregistrat în contabilitate, actul de dare în exploatare va fi perfectat. Are compania dreptul să calculeze amortizarea? Apar obligații ce țin de repatriere?


Detalii

17
03 2022
2810

Determinarea duratei de funcționare utilă a mijloacelor fixe la data tranziției

Începând cu perioada fiscală 2021, aplicarea metodei de amortizare liniară este obligatorie.
 
Conform pct. 45 din Regulamentul privind evidenţa şi calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale (Regulament), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/2019 (HG nr. 704/2019), pentru mijloacele fixe intrate la entitate până la finele perioadei fiscale precedente perioadei de tranziţie şi aflate în evidenţa acestora, la data tranziţiei se va stabili durata de funcţionare utilă rămasă, determinată ca diferenţa dintre durata determinată conform modului stabilit de Guvern şi numărul perioadelor fiscale în care a fost calculată amortizarea (în ani).


Detalii

11
03 2022
302

Amortizarea în scopuri fiscale

Vioser vă invită la un curs de instruire referitor la modalitatea de calcul al amortizării în scopuri fiscale prin prisma noului regulament privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe,  ce a  intrat în vigoare din 01.01.2020 (în baza a 9 studii de caz).

Procesul de calculare a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale este unul destul de complex.
Ultimele modificări care sau făcut la acest capitol au implicat și multe neclarități. Cu scopul de a soluționa toate întrebările pe care le aveți la acest subiect, Vioser te invită în data de 21 martie la cursul „Amortizarea în scopuri fiscale”.


Detalii

09
03 2022
1535

Amortizarea mijloacelor fixe: valoarea reziduală și mijloace fixe primite în gestiune economică

La efectuarea tranziției la metoda nouă de amortizare, în scopuri fiscale se va lua în calcul valoarea reziduală apreciată în contabilitatea financiară?
 
Conform metodei „vechi” de amortizare (art.27 alin.(10) lit.b) din Codul fiscal, în vigoare la 31 decembrie 2018), baza valorică a mijloacelor fixe pe fiecare categorie de proprietate în contabilitate se ajusta cu suma valorii restante presupuse a mijloacelor fixe în cazul trecerii lor la pierderi, în legătură cu amortizarea totală.


Detalii