11
05 2021
401

Aplicarea noii metode de calcul a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale

Una din provocările majore ale anului 2021 pentru contabili, directori financiari și liberi practicieni o reprezintă obligativitatea aplicării noii metodologii liniare privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale.

 

Dat fiind faptul că odată cu punerea în aplicare a noii metode apar un șir de întrebări specifice practicii de lucru, P.P. „Monitorul fiscal FISC.MD” organizează un webinar cu genericul: „Aplicarea noii metode de calcul a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale” unde vor fi pe larg abordate subiecte ca:


Detalii

06
04 2021
422

(29.1.3.5.9) Se calculează amortizarea în scopuri fiscale pentru mijloacele fixe primite ca aport la capitalul statutar?

 În conformitate cu prevederile art. 261 alin. (17) din Codul fiscal, evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, modalitatea de determinare a sumelor aferente cheltuielilor pentru reparaţie permise la deducere, precum şi modul de determinare a rezultatului fiscal în cazul ieşirii mijloacelor fixe de la entitate se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 704 din 27.12.2019. 


Detalii

30
03 2021
949

Calcularea amortizării mijloacelor fixe în cazul finanțării parțiale a acestora din granturi și subvenții

În conformitate cu prevederile art. 261 alin. (13) din Codul fiscal (CF), în cazul finanţării parţiale a procurărilor mijloacelor fixe din surse ce constituie venituri neimpozabile, amortizarea se va calcula pentru partea suportată de către întreprindere. Totodată, potrivit art. 261 alin. (14) din CF, prin derogare de la alin. (12) și (13) suma subvenţiilor obţinute ca urmare a efectuării investiţiilor prin procurarea mijloacelor fixe din sursele proprii nu influenţează asupra mărimii valorii de intrare a mijloacelor fixe. Valoarea de intrare a mijloacelor fixe, conform art.
Detalii

12
03 2021
2244

Calcularea amortizării în scopuri fiscale pentru anul 2020. Ajustarea politicilor contabile în funcție de metoda selectată

Ținând cont de ultimele modificări efectuate în legislație, întreprinderea X a decis calcularea amortizării în scopuri fiscale pentru anul 2020 după metoda „veche”. Care sunt principalele aspecte care trebuie luate în considerare la determinarea corectă a amortizării în scopuri fiscale?

 

 

Prin Legea nr. 257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative art. 24 din Legea nr.1164/1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (CF) a fost completat cu alin.
Detalii

03
03 2021
155

Curs practic: Amortizarea în scopuri fiscale

Seminar privind modalitatea de calcul al amortizării în scopuri fiscale prin prisma noului regulament privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe intrat în vigoare din 01.01.2020 (în baza a 9 studii de caz)

 

DE CE AR TRBUI SĂ VII la acest curs?

  • Să cunoști modalitatea de migrare la metoda lineară de calcul al amortizării;
  • Să afli particularitățile de calcul al amortizării conform noii metode;
  • Să înveți cum determini amortizarea activelor luate în leasing, prin subvenționare, cu finanțare din grant;
  • Să ai acces la studii de caz exemplificate și detaliat explicate.

Detalii
26
02 2021
624

Calcularea amortizării de către sucursala nerezidentului

Urmează oare a fi calculată amortizarea în scopuri fiscale a mijloacelor fixe de către nerezidenţii care desfăşoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova conform art.5 pct.151) din Codul fiscal?
 
Art. 261 alin. (2) din Codul fiscal (CF) stabilește că mijloacele fixe pe care se calculează amortizarea sunt proprietatea materială reflectată în bilanţul contribuabilului în conformitate cu legislaţia şi care este prevăzută a fi utilizată în activitatea de întreprinzător, a căror valoare scade prezumtiv ca urmare a uzurii fizice şi morale şi a cărei perioadă de exploatare este mai mare de un an, iar valoarea ei depăşeşte suma de 6000 de lei.

Detalii
18
02 2021
2731

Ghid privind amortizarea mijloacelor fixe: aspecte contabile și fiscale

(Continuare. Partea I în nr. 7 (62), partea II în nr. 8 (63) 2020))

Determinarea rezultatului fiscal la ieșirea mijloacelor fixe

Potrivit pct. 31 din SNC „INC” imobilizările se derecunosc la ieșirea acestora în cazul transmiterii (înstrăinării, cedării) prin vânzare, în baza unui contract de leasing financiar, schimb, donaţie etc., lichidării din motivul uzurii fizice și/sau învechirii morale, distrugerii în urma calamităţilor naturale etc.


Detalii
11
02 2021
411

Amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale. Noua metodă de evidență și calcul

Odată cu finalizarea anului fiscal și demararea lucrărilor de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN 12), apare necesitatea calculării amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale. Totodată, apar confuzii, dileme și întrebări la acest capitol, iar acum ai posibilitatea să te asiguri că aplici corect prevederile legislative privind noua metodă de calcul al amortizării fiscale.


Invităm la discuții toți contabilii, atât începători, cât și profesioniști, directorii financiari și administratorii de companii.


Detalii