20
01 2020
629

Închiderea anului 2019: aspecte fiscale și contabile

Pentru anul 2019, entitățile economice vor întocmi 3 seturi de situații financiare: prescurtate, simplificate și complete, după cum prevede Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017.
Prezentarea situațiilor financiare, precum și alte aspecte importante au fost discutate în cadrul seminarului intitulat „Închiderea anului 2019: aspecte fiscale și contabile” organizat de Tx &A Co ATA Consult, care a avut loc la 18 ianuarie curent.

După cum a explicat șeful Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ din cadrul Ministerul Finanțelor, Lidia Foalea, entitățile micro, care reprezintă circa 94% din numărul total al întreprinderilor înregistrate în țara noastră, întocmesc situații financiare prescurtate. Totodată, acestea au dreptul să întocmească și situații financiare simplificate și complete.
Detalii
13
03 2019
327

16. (29.1.3.1.3) (Arhiva)

Se vor permite la deduceri în scopuri fiscale, cheltuielile suportate de entitate la efectuarea junketului, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător si în baza căror documente se confirma cheltuielile suportate?
Detalii
11
12 2018
452

1. (29.6.14) Care este modalitatea de calculare a venitului impozabil în cazul semnării contractului de înstrăinare a unui activ de capital, diferit de locuința de bază, de către persoana fizică care nu desfășoară activitatea de întreprinzător în I etapa a perioadei fiscale 2018, iar obţinerea mijloacelor băneşti în etapa a doua a perioadei fiscale 2018?

În conformitate cu art. 43
Detalii
14
12 2017
644

20. (31.2.17) Va fi sancționat angajatorul pentru prezentarea tardivă salariatului a informației privind suma salariului achitat, suma scutirilor acordate și deducerilor prevăzute, precum și suma impozitului reținut, în cazul reținerii?

Potrivit art. 92 alin. (3) din Codul fiscal persoanele care sunt obligate să rețină impozitul în conformitate cu art. 88-90, art. 901 – dacă venitul achitat (pe tip de venit) depășește scutirea personală stabilită la art. 33 alin. (1) și art. 91 vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat, până la data de 25 a lunii următoare încheierii
Detalii
19
08 2017
766

5. (29.1.3.1.5) comasat cu 29.1.3.1.23

Arhiva

Care este modalitatea deducerii în scopuri fiscale a reziduurilor, deşeurilor şi perisabilităţii naturale?

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activitatii de întreprinzător. Totodată, alin. (13) al articolului menţionat, stabileşte că, deducerea reziduurilor, deseurilor şi perisabilităţii naturale se permite în limitele aprobate anual de către conducătorii întreprinderilor.
21
06 2016
921

Reducere cu 15 la sută din suma impozitului pe bunurile imobiliare

Direcţia de colectare a impozitelor şi taxelor locale a Primăriei Municipiului Chişinău reaminteşte contribuabililor care deţin avize de plată pentru impozitul pe bunurile imobiliare că pot beneficia, de o reducere de 15 la sută din suma calculată, dacă vor achita integral impozitul pentru anul fiscal până la data de 30 iunie 2016.
Detalii