17
02 2021
169

Închiderea anului 2020 și managementul financiar în cadrul organizațiilor necomerciale

Contabilitatea în organizațiile necomerciale este condiționată de un șir de particularități care rezultă din scopul și specificul activității acestora. Modul de contabilizare a tranzacțiilor în aceste organizații este reglementat de către un act normativ separat. Pentru acest tip de entități sunt prevăzute formulare distincte de situații financiare și rapoarte fiscale, care diferă de formularele similare ale entităților economice.

Detalii
13
01 2021
465

Închiderea anului fiscal 2020

Te invităm la data de 30 ianuarie 2021 la un curs UTIL și PRACTIC, unde vom aborda cele mai importante ASPECTE din legislația CONTABILĂ și FISCALĂ necesare la închiderea anului 2020. 
 
Programul cursului:
1. Amortizarea în scop fiscal: tranziția și modalitatea de calcul;

Detalii
20
01 2020
1455

Închiderea anului 2019: aspecte fiscale și contabile

Pentru anul 2019, entitățile economice vor întocmi 3 seturi de situații financiare: prescurtate, simplificate și complete, după cum prevede Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017.
Prezentarea situațiilor financiare, precum și alte aspecte importante au fost discutate în cadrul seminarului intitulat „Închiderea anului 2019: aspecte fiscale și contabile” organizat de Tx &A Co ATA Consult, care a avut loc la 18 ianuarie curent.

După cum a explicat șeful Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ din cadrul Ministerul Finanțelor, Lidia Foalea, entitățile micro, care reprezintă circa 94% din numărul total al întreprinderilor înregistrate în țara noastră, întocmesc situații financiare prescurtate. Totodată, acestea au dreptul să întocmească și situații financiare simplificate și complete.
Detalii
14
12 2017
879

20. (31.2.17) Va fi sancționat angajatorul pentru prezentarea tardivă salariatului a informației privind suma salariului achitat, suma scutirilor acordate și deducerilor prevăzute, precum și suma impozitului reținut, în cazul reținerii?

Potrivit art. 92 alin. (3) din Codul fiscal persoanele care sunt obligate să rețină impozitul în conformitate cu art. 88-90, art. 901 – dacă venitul achitat (pe tip de venit) depășește scutirea personală stabilită la art. 33 alin. (1) și art. 91 vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat, până la data de 25 a lunii următoare încheierii
Detalii
19
08 2017
1265

5. (29.1.3.1.5) comasat cu 29.1.3.1.23

Arhiva

Care este modalitatea deducerii în scopuri fiscale a reziduurilor, deşeurilor şi perisabilităţii naturale?

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activitatii de întreprinzător. Totodată, alin. (13) al articolului menţionat, stabileşte că, deducerea reziduurilor, deseurilor şi perisabilităţii naturale se permite în limitele aprobate anual de către conducătorii întreprinderilor.
21
06 2016
1326

Reducere cu 15 la sută din suma impozitului pe bunurile imobiliare

Direcţia de colectare a impozitelor şi taxelor locale a Primăriei Municipiului Chişinău reaminteşte contribuabililor care deţin avize de plată pentru impozitul pe bunurile imobiliare că pot beneficia, de o reducere de 15 la sută din suma calculată, dacă vor achita integral impozitul pentru anul fiscal până la data de 30 iunie 2016.
Detalii