22
08 2017
1094

MAI îşi reduce efectivul-limită cu 20 de angajaţi

Cu toate că, în urma implementării Reformei Guvernului, Ministerul Afacerilor Interne nu va fuziona ;i nu va fi dizolvat, acesta urmează să-şi actualizeze structura în scopul respectării prevederilor Hotărârii Guvernului cu privire la restructurarea administrației publice centrale de specialitate.
Detalii
02
06 2017
840

Sporul angajaţilor din domeniul ordinii publice va fi stabilit la nivel de unitate

Angajații din întreprinderile de stat, care sunt fondate de Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției și Serviciul de Informații și Securitate vor putea beneficia de sporul pentru vechime în muncă, stabilit în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechimeangajaţilor civili din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice.
Detalii
27
03 2017
561

Guvernul stimulează financiar agenții constatatori din cadrul IGP

Angajații Poliției, cu statut de agent constatator, vor beneficia de un adaos la salariu în mărime de 25 % din suma amenzilor încasate la bugetul de stat, urmare a întocmirii proceselor verbale privind contravențiile examinate, potrivit Regulamentului privind stimularea financiară a agenților constatatori din cadrul Inspectoratului General al Poliției al MAI, publicat în Monitorului Oficial din 24 martie curent.
Detalii