12
04 2022
296

Proceduri de combatere a hărțuirii la locul de muncă

Orice comportament nedorit care conduce la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator, având drept scop sau efect lezarea demnității unei persoane pe baza criteriilor de rasă, culoare, naţionalitate, origine națională și etnică, origine și statut social, limbă, religie sau convingeri, sex, identitate de gen, vârstă, dizabilitate, statut HIV, stare de sănătate, opinii politice sau orice alte opinii, avere, naștere, orientare sexuală, statut matrimonial sau orice altă situație se sancţionează cu amendă de la 120 la 400 UC aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 450 la 650 UC aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de  dreptul de a deține anumite funcții sau de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la 3 luni până la 6 luni, prevede proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative înregistrat în Parlament.


Detalii

29
03 2022
400

Oferirea de către angajatori a serviciilor de îngrijire a copiilor de până la 3 ani

În termen de două luni de la data intrării în vigoare a Legii nr.46 pentru modificarea unor acte normative din 10 martie 2022, Guvernul va aduce actele sale normative în concordanță cu dispozițiile respectivei legi, care prevede că angajatorul are dreptul  să ofere salariaților care au copii cu vârsta de până la 3 ani servicii de îngrijire a acestora, sintagma suplinind art.10 alin. 1) din Codul muncii.
 
Totodată, CM a fost completat cu art.2522, prin care legiuitorul a stabilit că, în vederea asigurării reconcilierii vieții profesionale cu cea de familie, angajatorul poate oferi salariaților servicii de îngrijire a copiilor cu vârsta de până la 3 ani, conform cadrului normativ aprobat de Guvern.


Detalii

10
03 2022
314

Lectură finală: angajatorii sunt în drept să ofere servicii alternative de îngrijire a copiilor

Proiectul de lege ce prevede acordarea posibilității angajatorilor de a deschide creșe pentru copiii angajaților a fost aprobat cu votul a 85 deputați astăzi, 9 martie, în lectură finală. Astfel, Codul muncii va fi suplinit cu un articol, potrivit căruia, în vederea asigurării reconcilierii vieții profesionale cu cea de familie, angajatorul poate oferi salariaților servicii de îngrijire a copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani.
 
Aceste servicii vor putea fi oferite la nivel de unitate, cu suportarea cheltuielilor aferente din mijloacele proprii ale unității, conform cadrului normativ ce urmează a fi aprobat de Guvern în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii.


Detalii

10
02 2022
432

Angajatorii ar putea oferi salariaților servicii alternative de îngrijire a copiilor

Codul muncii ar putea fi completat cu prevederi ce vor reglementa posibilitatea angajatorilor de a deschide creșe pentru copiii salariaților, în vederea asigurării reconcilierii vieții profesionale cu cea de familie, cu oferirea salariaților săi servicilor de îngrijire a copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani. 
 
Proiectul de lege prin care se propune completarea cadrului normativ național în vederea legiferării dreptului angajatorilor de a oferi salariaților servicii alternative de îngrijire a copiilor cu vârstă mică a fost susținut de membrii Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie pentru a fi prezentat în plen în prima lectura.


Detalii

31
01 2022
266

Studiile și formarea profesională a angajaților. Garanțiile salariaților și consecințele fiscale pentru angajator

Dezvoltarea afacerii presupune în mod direct și faptul ca munca în cadrul unității să fie efectuată de un personal calificat. Evident că orice angajator este cointeresat să asigure o dezvoltare continuă și permanentă a salariaților, în acest sens fiind în drept să stabilească prin contractul colectiv, individual de muncă sau prin alt act normativ la nivel de unitate, garanții și compensații pentru angajați.

 Potrivit legislației muncii, salariații care îmbină munca cu studiile beneficiază de garanții și compensații, după cum urmează:


Detalii

14
01 2022
257

Obligațiile angajatorului pentru protecția sănătății lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive

În vederea asigurării sănătății și securității lucrătorilor, angajatorul va fi obligat să ia măsuri tehnice și organizatorice privind prevenirea formării mediilor explozive, evitarea surselor care pot genera deflagrația mediilor explozive și limitarea efectelor dăunătoare ale unei explozii.
Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Cerințelor minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive a fost aprobat de Executiv.
 
Astfel, angajatorul evaluează riscurile specifice, luând în considerare probabilitatea producerii și menținerii mediilor explozive; instalațiile, substanțele folosite, procesele și posibilele lor interacțiuni; dimensiunile efectelor anticipate
Detalii
11
01 2022
4796

Completarea și prezentarea Notelor de informare forma IALS21 și INR14 pentru anul 2021

Deoarece pe data de 25 ianuarie expiră termenul de prezentare a Notei de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (Forma IALS21), precum și a Notei de informare privind impozitul reţinut din alte surse de venit decât salariul achitate persoanelor nerezidente (Forma INR14), tradițional, la început de an, venim cu recapitularea prevederilor ce țin de aceste dări de seamă.    

 

Fiecare angajator care plăteşte lucrătorului salariu (inclusiv primele şi facilităţile acordate) este obligat să calculeze, ţinând cont de scutirile solicitate de angajat şi de deduceri, şi să reţină din aceste plăţi un impozit (art.88 alin.(1) din CF).


Detalii

31
12 2021
1135

Creșe pentru copiii salariaților?

Codul muncii ar putea fi completat cu prevederi ce vor reglementa posibilitatea angajatorilor de a deschide creșe pentru copiii salariaților în vederea asigurării reconcilierii vieții profesionale cu cea de familie, cu oferirea salariaților săi servicii de îngrijire a copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani. 
 
În Parlament este înregistrată inițiativa legislativă ce are ca scop crearea cadrului normativ ce vizează dreptul angajatorilor de a oferi salariaților servicii alternative de îngrijire a copiilor, suplimentare la cele oferite de către stat.


Detalii

29
12 2021
3649

Garanţii acordate salariaţilor pentru munca prestată în zilele de sărbătoare nelucrătoare

La cererea scrisă a salariatului care a prestat munca în zi de sărbătoare nelucrătoare, angajatorul poate (este în drept, dar nu este obligat) să-i acorde o altă zi liberă care nu va fi retribuită. În tabelul de mai jos găsiţi normele juridice în vigoare cu privire la garanţiile acordate salariaţilor pentru munca prestată în zilele de sărbătoare nelucrătoare. Pentru încălcarea cerințelor legale privind efectuarea muncii în zilele de sărbătoare nelucrătoare poate fi aplicată sancţiunea sub formă de amendă în cazurile şi în limitele prevăzute de legislaţie.


Detalii

10
12 2021
369

Cerințe minime pentru protecția securității unor lucrători

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea Cerințelor minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive.
 
Potrivit documentului, angajatorul va fi obligat să asigure elaborarea Documentului privind protecția împotriva exploziilor anterior începerii activității și actualizarea acestuia în cazul în care locul de muncă, echipamentul de lucru sau organizarea activității suferă schimbări semnificative, extinderi sau transformări.


Detalii