18
08 2022
141

Creșterea competivității și internaționalizarea IMM-urilor: un nou apel de granturi

Astăzi, 18 august, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului  (ODA) a lansat un nou Apel de granturi în cadrul Programului de creștere a competitivității IMM-urilor și internaționalizarea acestora.

Programul este dedicat ÎMM care planifică să iasă la export, să se extindă pe piețe externe de desfacere și/sau să substituie importurile de produse/servicii în Republica Moldova. Prioritate se acordă ÎMM care introduc elemente inovative în procesul de producere, diversifică produsele/serviciile, în special, în cazul în care acestea substituie importurile sau au potențial de export.


Detalii

08
08 2022
138

Programul de retehnologizare și eficiență energetică a IMM

Întreprinderile din Republica Moldova vor putea solicita suport la implementarea proiectelor de adaptare la noile tehnologii, trecerea la surse alternative de energie și la înlocuirea echipamentelor/utilajelor tehnice ineficiente cu soluții tehnologice moderne, prin intermediul Programului de retehnologizare și eficiență energetică a întreprinderilor mici și mijlocii.

 

Hotărârea Guvernului nr. 515 din 22 iulie 2022 prin care a fost aprobat Programul respectiv a fost publicată în „MO” și a intrat în vigoare din data de 5 august anul curent.


Detalii

03
08 2022
157

Programul de internaționalizare a afacerilor va fi îmbunătățit

Cabinetul de miniștri a susținut în cadrul ședinței de astăzi, 3 august, proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Programului de susținere a afacerilor cu potențial înalt de creștere și internaționalizare a acestora, aprobat prin HG nr. 439/2020, care va avea o denumire nouă - Programul de creștere a competitivității întreprinderilor mici și mijlocii și internaționalizarea acestora.

 

Reamintim că acest Program se bazează pe următorii doi piloni:


Detalii

22
07 2022
194

Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), lansată oficial

Vineri,  22 iulie, la Palatul Republicii, a avut loc evenimentul de prezentare a Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), instituție publică din subordinea Ministerului Economiei. Instituția are misiunea de a susține dezvoltarea mediului antreprenorial autohton, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, prin promovarea culturii antreprenoriale, acordarea asistenței financiare și tehnice pentru companii, emiterea garanțiilor financiare și de stat, precum și asigurarea infrastructurii de suport în afaceri. Noua instituție, reformată din ODIMM, va avea o structură organizatorică nouă, un sistem eficient de management al riscurilor și va implementa un control riguros asupra modului de utilizare a banului public.


Detalii

24
06 2022
316

Lansarea Programului de transformare digitală a IMM-urilor

Programul de stat de transformare digitală a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) este unul de susţinere a dezvoltării sectorului IMM-urilor și are ca scop creșterea economică a acestora prin digitalizare și valorificarea potențialului inovativ. Obiectivul Programului constă în susținerea întreprinderilor prin acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru digitalizarea propriilor afaceri, precum și facilitarea accesului pe piețele interne și externe.

 

Astăzi, 24 iunie, Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) – autoritatea de implementare, a lansat Programul, care se va desfășura pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de extindere în limita mijloacelor financiare disponibile.


Detalii

17
06 2022
333

„Gala Businessului Moldovenesc” 2022: circa 140 de întreprinderi premiate

Aproximativ 140 de întreprinderi înregistrate în cadrul concursurilor „Marca comercială a anului 2021” și „Premiul pentru realizări în domeniul calității” au fost premiate la cel mai important eveniment al businessului autohton – „Gala Businessului Moldovenesc”. Acesta a fost organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM), Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), în parteneriat cu Centrul Național Anticorupție (CNA), Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) și Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC).


Detalii

28
03 2022
310

Adunarea Generală RDCR: realizări și provocări

Rețeaua de Dezvoltare a Comunităților Rurale care include asociații obștești, producători agricoli, antreprenori, reprezentanți ai administrației locale, regionale, dar și naționale au examinat rezultatele Rețelei pentru anul 2021, raportul fiind prezentat în cadrul adunării generale a RDCR.

 

Aurelia Bondari, președinta RDCR a prezentat dare de seamă, în care a totalizat realizările din anul precedent, inclusiv elaborarea a două documente de poziție „Politici și cadru legal stimulatorii pentru cooperarea agricultorilor” și „Clasificarea categoriilor de producători agricoli în cadrul politicii de subvenționare”.


Detalii

20
12 2021
261

Promovarea antreprenoriatului. Conceptul Programului național

Potrivit datelor oficiale, doar 47% dintre companiile mici și mijlocii supraviețuiesc în primul an după înființare și doar 40% – după al doilea an. Totodată, IMM tind să fie concentrate în sectoare cu valoare adăugată scăzută, cum ar fi comerțul și repararea vehiculelor (37,5%), activitățile profesionale, științifice și tehnice (8,7%) și industria prelucrătoare (8,5%).

 

Pentru crearea unui mediu de afaceri favorabil prin înregistrarea unor progrese semnificative în domenii critice relevante pentru dezvoltarea antreprenoriatului și îmbunătățirea competitivității locale și internaționale a IMM-urilor autohtone a fost elaborat Programul
Detalii

25
05 2021
375

Oficiul pentru promovarea intereselor antreprenorilor, lansat

Promovarea unor modificări a cadrului legal de reglementare și susținere a businessului de familie, reglementarea statului juridic în domeniul meșteșugăritului tradițional, reducerea reglementărilor din partea statului în domeniul agricol, modificări în procedura de achiziții publice, elaborarea unor mecanisme de stimulare a businessului inovativ și facilitarea accesului la finanțe în perioada post Covid sunt primele domeniile în care reprezentanții mediului de business din RM pot solicita suport și consultanță.  Oficiul pentru promovarea intereselor antreprenorilor, un nou instrument care va activa pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI), a fost lansat astăzi, 25 mai. CCI a semnat un Memorandum de colaborare cu compania de consultanță Brodsky Uskov Looper Reed & Partners SRL.
Detalii