25
11 2021
172

CCI a lansat Registrul Membrilor - un instrument online ce permite stabilirea de noi parteneriate

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) a lansat Registrul Membrilor CCI a RM - un instument online de căutare a potențialilor parteneri în Republica Moldova pentru cooperare și investiții profitabile.


Camera de Comerț și Industrie a RM este unica asociație de business care este împuternicită conform legii să publice Registrul comercial nestatal al membrilor săi – o platforma online care permite promovarea membrilor CCI în țară și peste hotare.


Detalii

16
11 2021
172

Platformă de instruire la distanță pentru mediul de afaceri de pe ambele maluri ale Nistrului

Astăzi, 16 noiembrie, a fost lansată platforma de instruire la distanță pentru  comunitatea de afaceri de pe ambele maluri ale Nistrului www.academy.chamber.md. Platforma a fost dezvoltată la inițiativa Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) cu asistența financiară a Suediei și Marii Britanii în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului” (AdTrade), implementat de PNUD.


Detalii

29
06 2021
296

client.chamber.md: expertiză și evaluare online

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) continuă dezvoltarea platformei online www.client.chamber.md în scopul modernizării și simplificării serviciilor prestate în domeniul expertizei mărfurilor, evaluării bunurilor și emiterii de certificate de origine preferențiale. Din luna iunie 2021, CCI emite rapoarte electronice privind expertiza și evaluarea, ceea ce va permite întreprinderilor să utilizeze toate serviciile disponibile pe platformă exclusiv online.


Detalii

22
06 2021
370

GEA: instruire de la ODIMM

ODIMM, în cadrul Programului „Gestiunea Eficientă a Afacerii” (GEA) organizează cursuri gratuite de educație antreprenorială. Atât antreprenorii începători, cât și cei avansați pot audia două  module inovative de management și marketing.

Astfel, antreprenorii începători vor studia cadrul legal; managementul financiar și contabilitatea; cadrul fiscal; digitalizare; ecologizare  și protecția proprietății intelectuale.


Detalii

06
11 2020
533

Un ombudsman pentru mediul de afaceri

În ședința de ieri a Guvernului a fost aprobat proiectul de lege ce prevede modificări și completări la un șir de acte legislative și prevede instituirea unei noi funcții de demnitate publică – Avocatul Poporului pentru drepturile antreprenorilor. Hotărârea prevede că activitatea acestuia va fi axată pe problemele de protecţie a drepturilor antreprenorilor, asigurând respectarea intereselor legitime ale reprezentanților mediului de afaceri, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, de către autoritățile publice, de către persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile, alte organizații şi întreprinderi, de organizaţiile necomerciale.

Detalii
04
05 2020
611

A doua șansă în afaceri pentru antreprenorii din regiunea Dunării

Republica Moldova, împreună cu alte 12 țări din regiunea Dunării și-au propus să susțină antreprenorii în dificultate și să contribuie la contracararea efectelor negative ale crizei epidemiologice actuale, prin intermediul proiectului transnațional DanubeChance 2.0. Ministerul Economiei și Infrastructurii, în calitate de partener strategic asociat și Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, în calitate de partener de proiect, contribuie la crearea unui ecosistem de sprijin pentru antreprenorii din Republica Moldova care se confruntă cu dificultăți, faliment sau doresc să lanseze o nouă afacere.
Detalii
09
03 2020
800

Portalul guvernamental al antreprenorilor

Proiectul Regulamentului privind utilizarea, administrarea și dezvoltarea Portalului guvernamental al antreprenorului este propus pentru consultări publice de Cancelaria de Stat. Documentul urmează a fi aprobat prin hotărâre de Guvern și va stabili modul de utilizare, administrare şi dezvoltare a portalului, precum şi atribuţiile, drepturile şi responsabilităţile participanţilor la raporturile aferente proceselor respective.

Portalul este destinat persoanelor juridice şi persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător.
Detalii
24
02 2020
559

Procedura de declarare a mărfurilor pentru micii exportatori, simplificată de Serviciul Vamal

Serviciul Vamal reamintește că, începând cu 30 octombrie 2019, întreprinzătorii mici și mijlocii, care exportă cantități mici de produse prin intermediul trimiterilor poștale sunt scutiți de necesitatea depunerii declarațiilor vamale pentru fiecare tranzacție.

Astfel, antreprenorii care exportă mărfuri a căror valoare facturală per livrare nu depășește suma de 1 000 de euro, pot depune o singură declarație vamală electronică pentru toate tranzacțiile efectuate în decurs de o lună.
Detalii
06
12 2019
584

Circa 130 de tineri antreprenori au beneficiat de credite cu rata dobânzii redusă, oferite în cadrul unui program inițiat de Ministerul Finanțelor

Programul ”Facilitatea de Creditare a Tinerilor”, lansat la inițiativa Ministerului Finanțelor, are deja 130 de beneficiari și s-a extins în 28 de raioane ale țării. După 10 luni de activitate, suma creditelor acordate tinerilor antreprenori este de 85,3 milioane de lei.

Majoritatea beneficiarilor au investit acești bani în procurarea tehnicii agricole, echipamente pentru sisteme de irigare de scară mică, îngrășăminte minerale, utilarea camerelor frigorifice, sere, material săditor, semințe, conectare la rețele electrice și apeduct, utilaje de fabricare a mobilei, etc.
Detalii