13
07 2022
635

Cinci întreprinderi de stat vor fi scutite de plata dividendelor pentru anul 2021

Scutirea unor societăți pe acțiuni de la plata dividendelor și a unor întreprinderi de stat de la defalcări din profitul net obținut în anul 2021 are ca scop asigurarea activității stabile a entităților prin majorarea capitalului social al acestora în mărimea scutirii acceptate. Aceasta este condiționată de complexitatea anului 2021, precum și de starea de urgență prelungită pe teritoriul Republicii Moldova legată de securitatea regională și pericolul la adresa securității naționale. Argumentarea se conține în nota proiectului hotărârii Guvernului privind scutirea unor societăți pe acțiuni de la plata dividendelor și a unor întreprinderi de stat de la defalcări din profitul net obținut în anul 2021.
 


Detalii

01
07 2022
961

Beneficiarii de pensii și alocații de stat în anul 2021

La 1 ianuarie 2022 în sistemul de asigurări sociale erau la evidență 674,9 mii beneficiari de pensii, mărimea medie a prestației fiind de 2578,5 lei. Comparativ cu 1 ianuarie 2018, numărul acestora a scăzut cu 5,7%, iar mărimea medie a pensiei a sporit cu 68,8%.
 
Circa 77% din beneficiarii de pensii erau pensionari pentru limită de vârstă, mărimea medie a prestației pentru această categorie constituind 2595,3 lei, confirmă datele oferite de Casa Națională de Asigurări Sociale și publicate în Breviarul statistic „Moldova în cifre”, elaborat de Biroul Național de Statistică.
 


Detalii

01
07 2022
199

Veniturile și cheltuielile populației în anul 2021

Cea mai mare parte a cheltuielilor populației în anul 2021 a fost destinată acoperirii necesarului de consum alimentar – circa 42% din totalul cheltuielilor, se constată în Breviarul statistic „Moldova în cifre, ediția 2022”, publicat de Biroul Național de Statistică.
 
Totodată, 15,2% din cheltuielile populației au fost destinate pentru achitarea serviciilor de electricitate, gaze și apă, 9,4% – pentru alte produse și servicii, 9,1% – pentru achiziționarea îmbrăcămintei și încălțămintei, 6,5% – pentru transport, câte 5,7% – pentru sănătate, pentru dotarea cu mobilier și întreținerea locuinței, 4,5% – pentru telecomunicații, 2% – pentru procurarea băuturilor alcoolice și tutun.
 


Detalii

30
06 2022
205

Controlul financiar public intern: provocări și perspective

În pofida aprobării unui cadru normativ solid în domeniul controlului financiar public intern (CFPI), sistemele controlului intern managerial și funcția de audit intern din sectorul public nu își dovedesc pe deplin eficacitatea scontată. Rezultatele monitorizării sistematice și analizei în dinamică a situației în domeniul CFPI, realizate de Ministerul Finanțelor, a evaluării ex-post a Programului de dezvoltare a CFPI pentru anii 2018-2020, dar și concluziile auditului extern prezentate în Rapoartele anuale ale Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și patrimoniului public, constată faptul că autoritățile și instituțiile publice înregistrează o evoluție lentă în dezvoltarea sistemelor de controlului intern managerial (CIM), iar auditul intern nu este pe deplin funcțional în sectorul public.
Detalii
24
06 2022
241

„Moldova în cifre”: veniturile și cheltuielile populației

În anul 2021 rata de ocupare a populației în vârstă de 20-64 ani a fost de 51,1% în creștere față de anul 2020 (49,1%). Sectoarele agricol și servicii au avut cele mai mari ponderi în populația ocupată, respectiv, cu 21,1% și 56,5%, în timp ce industria și construcțiile au constituit - 14,6% și 7,8% din totalul persoanelor ocupate în vârstă de 20-64 ani în 2021.
 
Biroul Național de Statistică a publicat a breviarului statistic actualizat „Moldova în cifre”. Potrivit acestuia, în anul 2021, câștigul salarial mediu lunar brut a constituit 9115,9 lei și s-a mărit față de anul 2020 în valoare nominală cu 12,4%, iar în termeni reali (ajustat la indicele prețurilor de consum) – cu 6,9%. În anul 2021 veniturile disponibile lunare ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană 3510,1 lei, fiind în creştere cu 13,4% faţă de anul precedent.
Detalii
24
06 2022
158

Investițiile în active imobilizate au sporit cu 4,8%

În anul 2021 valoarea investiţiilor în active imobilizate a constituit 29,6 mld. lei (în preţuri curente), dintre care cele în mobilizări necorporale au atins 651,3 mil. lei, iar în imobilizări corporale – 28,98 mld. lei. Investițiile sunt în creștere cu 4,8% (în preţuri comparabile) faţă de anul 2020, cea mai însemnată fiind înregistrată la investiţiile realizate la maşini, utilaje şi mijloace de transport; care reprezintă 39,5% din total și au sporit cu 16,6% faţă de anul 2020, comunică Biroul Național de Statistică în recenta publicație actualizată a breviarului „Moldova în cifre”.
 
BNS constată că mijloacele proprii ale entităţilor rămân în continuare principală sursă de finanţare în realizarea procesului investiţional, cota-parte a cărora a constituit 58,8% din volumul total al investiţiilor în active imobilizate.
01
06 2022
277

Rapoartele privind executarea bugetelor pentru anul 2021 urmează a fi examinate în Parlament

Veniturile bugetului de stat în anul 2021 au fost realizate în sumă de 49 383,8 mil. lei și sunt în creștere cu 7,7% față de indicatorul precizat. Reamintim că pe parcursul anului precedent au fost operate modificări la Legea bugetului de stat și, ca urmare, veniturile au fost precizate în sumă de 45 864,9 mil. lei, cu 4449,5 mil. lei mai mult decât suma aprobată inițial. Comparativ cu anul 2020, veniturile bugetului de stat s-au majorat cu 28,3% în urma relansării economiei după criza provocată de pandemie. Astfel, ponderea veniturilor bugetului de stat în bugetul public național a constituit 63,8%, iar ca pondere în PIB acestea au constituit 20,4%.
 
Raportul privind executarea bugetului de stat pentru anul 2021 a fost prezentat astăzi, 1 iunie, în ședința Executivului și urmează a fi transmis Parlamentului pentru aprobare.


Detalii

16
05 2022
130

Comunicaţiile electronice: consumatorii optează pentru serviciile de internet

În anul 2021 volumul total al veniturilor în sectorul comunicaţiilor electronice (telefonie mobilă, internet mobil, telefonie fixă, internet fix, retransmisie a programelor audiovizuale și alte activităţi în domeniul comunicaţiilor electronice) a înregistrat o creștere de peste 170 mil. lei sau cu 2,9% în raport cu anul 2020 şi a constituit 6,112 mld. lei, potrivit anuarului statistic privind dezvoltarea comunicațiilor electronice în Republica Moldova, publicat de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației.
 
Totodată, în anul 2021, volumul total al vânzărilor efectuate de furnizorii de telefonie mobilă a scăzut faţă de anul precedent cu 0,9% şi a atins cifra de circa 2,89 mld. lei. S-a redus cu 12% și volumul total al vânzărilor pe segmentul
Detalii
04
05 2022
243

Numărul contravențiilor constatate în activitatea de întreprinzător a sporit cu 29,6%

Pe parcursul anului 2021 au fost constatate 31,9 mii contravenții ce vizează activitatea de întreprinzător, activitatea vamală, fiscalitatea şi valorile mobiliare, fiind în creștere cu 29,6% comparativ cu anul 2020, comunică Biroul Național de Statistică. Ca urmare a constatării contravențiilor respective, au fost adoptate 31,4 mii decizii de aplicare a sancțiunii, principala fiind amenda. În cazul a 170 de contravenții a fost aplicată confiscarea, iar pentru alte 122 a fost aplicată ridicarea contraechivalentă a obiectului.
 
Cele mai frecvente încălcări depistate țin de desfășurarea ilegală a activității de întreprinzător (circa 10,0 mii cazuri, ceea ce constituie aproape 32% din totalul amenzilor aplicate pentru această categorie).
Detalii
29
04 2022
209

Programul de conformare: ponderea obligațiilor fiscale achitate a sporit cu 34%

Ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări pentru contribuabilii înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA la situația din 31 decembrie 2021 constituie 0,0816 și a înregistrat o creștere cu 27% (sau cu 0,0172 lei) față de perioada similară a anului precedent. Totodată, ponderea impozitelor și taxelor achitate la un leu vânzări de această categorie de contribuabili a sporit cu 0,0189 lei la un leu vânzări (29%) comparative cu cea înregistrată la sfârșitul anului 2020 și a atins 0,0844 lei.
 
Serviciul Fiscal de Stat a publicat Rezultatele monitorizării contribuabililor prin prisma Programului de conformare a acestora.


Detalii