23
05 2022
215

Legea cu privire la învățământul dual: garanțiile părților contractante

Cheltuielile unității suportate pentru organizarea și realizarea învățământului dual sunt pasibile de compensare din bugetul de stat, în proporție de cel mult 50% din cheltuielile admise pentru compensare, în conformitate cu actele normative ce urmează a fi elaborate de Guvern, prevede Legea nr. 110 din 21 aprilie 2022 cu privire la învățământul dual, ce reglementează condițiile și caracteristicile desfășurării acestui tip de învățământ care a fost publicată în Monitorul Oficial din 20 mai curent.
 
Amintim că învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional-tehnic, ce implică instruirea teoretică realizată la instituția de învățământ profesional-tehnic și instruirea practică, ce are loc
Detalii
17
05 2022
238

Reducerea poverii de reglementare pentru ÎMM: 7 acțiuni majore

Elaborarea unui regim fiscal extrem de simplu pentru microîntreprinderi și afaceri simple, prin care plățile fiscale să fie unificate și automatizat aplicate (ca, spre exemplu, automat transferate de bancă din contul dedicat afacerilor), fiind eliminate cerințele administrative (raportări, dări de seamă, evidența contabilă etc.), acestea putând fi generate în baza datelor bancare este doar una din acțiunile incluse în Foaia de parcurs privind reducerea poverii de reglementare pentru întreprinderile mici și mijlocii pentru anul 2022.  
 
Consiliul Economic publicat pe portalul său documentul operațional elaborat pentru o perioadă scurtă de timp (de până la un an), cu un set de măsuri prioritare, acceptată de către membrii Consiliului Consultativ al ÎMM-urilor.
 


Detalii

13
05 2022
345

Octavian Armașu: cauzele inflației înalte

La finele lunii aprilie curent, rata medie a inflației în Republica Moldova a constituit 27,1%, crescând cu un ritm mai pronunțat decât s-a anticipat anterior din cauza consecințelor crizei pandemice, dar și a celor din regiune.
Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Octavian Armașu, a prezentat astăzi, 13 mai, Raportul asupra inflației pentru trimestrul II al anului 2022.
 
Traiectoria ascendentă a ratei anuale a inflației a fost influențată de majorarea contribuțiilor din partea tuturor componentelor la ritmul anual al IPC. Astfel, în luna aprilie curent cel mai mare impact l-au avut prețurile la produsele alimentare, care au atins nivelul de 11%, fiind urmate de prețurile reglementate – 7,1%, inflația de bază – 6,3%, iar prețurile la combustibil,
Detalii
13
05 2022
358

Taxarea inversă. Studii de caz

Modul de aplicare a principiului taxării inverse, deși a fost descris pe paginile noastre sub diferite aspecte, încă mai provoacă întrebări contribuabililor, ținând cont de anumite situații ce apar în activitatea cotidiană. Astăzi oferim explicații ce țin de taxarea inversă în cazul în care unul dintre contragenți este în procedura de restructurare și realizare a planului, iar altul este declarat în proces de insolvabilitate.
 
05
05 2022
924

Parlamentul a aprobat modificările în legile bugetare anuale

Veniturile bugetului de stat pentru anul curent se vor majora cu 2634,9 mil. lei (cu 5,3% față de indicatorul aprobat inițial) și vor constitui 52701,5 mil.lei, în timp ce cheltuielile vor spori cu 6884,9 mil.lei (cu 10,6%) și vor constitui 72 087,5 mil.lei. La rândul său, deficitul bugetar va fi majorat cu 4250,0 mil. lei, până la 19386,0 mil. lei.
 
Parlamentul a aprobat în lectură finală în ședința de astăzi, 5 mai, cu 59 de voturi,  proiectul de modificare a Legii bugetului de stat pentru anul 2022, acestea fiind determinate atât de criza din sectorul energetic și creștere prețurilor la produsele de bază, cât și de impactul crizei din regiune, precum și
Detalii
04
05 2022
100

Scutirea de TVA fără drept de deducere a producătorilor autohtoni de medicamente

Acordarea scutirilor de TVA fără drept de deducere aferente importului de materii prime, materiale și ambalaje de către producătorii autohtoni de medicamente va avea loc în baza autorizației de import eliberate de către Agenția Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale, fără aplicarea unei liste suplimentare aprobate la nivel de hotărâre de Guvern. Potrivit proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, modificările propuse în Codul fiscal, Legea nr.1380/1997 cu privire la tariful vamal și Legea nr.1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică au drept scop eliminarea impedimentelor la importul mărfurilor enumerate supra, ceea ce va simplifica și va facilita importul acestora.
 


Detalii

29
04 2022
236

Factura fiscală: entitățile ar putea stabili semnele de protecție în funcție de necesități

Formularul facturii fiscale, executat tipografic, ca grad de protecţie conține cod cu bare, aplicarea ştampilei nu va mai fi obligatorie, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie, iar gamă coloristică stabilită pentru exemplarele formularelor facturilor fiscale, executate tipografic, se exclude, prevede proiectul ordinului cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanţelor nr.118/2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia, elaborat și propus pentru consultări publice de Ministerul Finanțelor.
 
Potrivit proiectului, entitățile ce sunt în drept să imprime de sine stătător facturile fiscale pe hârtie prevăzută cu însemne de protecţie pentru documentarea
Detalii
19
04 2022
192

OCN: noi drepturi și restricții

Organizaţia de creditare nebancară (OCN), pe lângă dreptul de a constitui sucursale şi/sau oficii secundare care se notifică Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), ar putea fi investite și cu dreptul de a lichida sucursalele. În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă pentru modificarea Legii nr. 1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară, ce are ca scop îmbunătățirea activității acestora.
 
Astfel, se propune completarea Legii cu interdicția de a deține calitate de administrator/deținător de către persoanele care au deținut această calitate cu drept de proprietate sau control a cel puțin 50% din capitalul social sau drepturile de vot ale unui OCN care anterior a fost radiat din Registrul organizațiilor de creditare nebancară.
Detalii
15
04 2022
479

Pragul pentru încălcările fiscale nesemnificative, majorat

Astăzi, 15 aprilie 2022, prin derogare de la prevederile art.56 alin.2) din Legea nr.100/2018, intră în vigoare noile praguri stabilite pentru încălcările fiscale nesemnificative, acestea fiind majorate de 5 ori față de cele aplicate anterior. Legea nr. 70 din 24 martie 2022 pentru modificarea art. 231 (alin.4) din Codul fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial.
 
Astfel, în cazul persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător va fi considerată nesemnificativă încălcarea fiscală dacă suma impozitului sau taxei constituie până la 500 de lei, iar în cazul persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanelor juridice încălcarea se va lua în considerare dacă va depăși suma de 5000 lei,
Detalii
15
04 2022
173

Reformarea programului de ajutor social

Parlamentul a aprobat în prima lectură, cu 64 de voturi, proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social, care reprezintă prima etapă în reformarea programului de ajutor social și are ca scop stimularea angajării beneficiarilor de ajutor social capabili să muncească, inclusiv includerea în acest program și a muncitorilor zilieri, pentru a spori gradul de activitate legală în rândul acestei categorii de populație.
 
 
Conform proiectului, Guvernul va stabili anual cuantumul standard pentru venitul lunar minim garantat separat pentru copii și adulți.
Detalii