27
01 2022
1667

Particularităţile calculării şi achitării CAS în anul 2022

Prin Legea nr. 204/2021 pentru modificarea unor acte normative a fost completat pct. 41 din anexa menţionată cu textul „şi pentru vaccinarea salariaţilor împotriva SARS-CoV-2”. La situaţia curentă vaccinarea este gratuită, respectiv, prevederile citate se vor aplica în cazul în care vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 va fi efectuată cu plată şi angajatorii vor acoperi plăţile pentru vaccinarea salariaţilor.
 
Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţă Particularităţile calculării şi achitării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2022, elaborate ținând cont de modificările operate în Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, precum și de prevederile Legii nr. 206/2021 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 și
Detalii
25
01 2022
242

Bugetul pentru cetățeni pentru anul 2022

Ministerul Finanțelor a publicat Bugetul pentru cetățeni pentru anul 2022 – un instrument creat pentru a asigura posibilitatea fiecărui cetățean să înțeleagă care sunt prevederile bugetului. Acesta evidențiază caracteristicile sale importante, facilitând înțelegerea informațiilor de bază. Documentul este elaborat într-un format accesibil și pe înțelesul cetățenilor și conține date despre buget și indicatori economici care stau la baza formării acestuia. 
 


Detalii

14
01 2022
274

Majorarea ratei de bază la principalele operațiuni de politică monetară

În rezultatul analizei și evaluării informațiilor macroeconomice recente asociate mediului extern și intern, în special accelerării inflației din ultima perioadă, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis în ședința din 13 ianuarie 2022 cu vot unanim, majorarea ratei de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt cu 2,0 p. p. – până la 8,5% anual. Totodată, cu 2% se vor mări ratele de dobândă la creditele și la depozitele overnight – până la 10,5% și, respectiv, până la 6,5% anual.
 
În același timp, se majorează norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă, începând cu perioada de aplicare a rezervelor obligatorii în lei moldovenești 16 februarie–15 martie 2022,
Detalii
13
01 2022
1153

Plățile la BPN în anul 2022. Particularitățile modului de achitare și evidență

Anual, în temeiul prevederilor pct. 8 subpct. 13) din Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanțelor, Ministerul Finanțelor stabilește modul de încasare a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi primelor de asigurare obligatorie, precum şi altor plăți stabilite prin legile/deciziile bugetare anuale. În anul 2022, achitarea plăților la bugetul public naţional este reglementată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 153/2021.
 
Comparativ cu reglementările stabilite în anul precedent, acesta din urmă se caracterizează prin continuarea practicii inițiate în anul 2021 privind optimizarea codurilor IBAN aferente încasărilor la BPN, dar și printr-un șir de noutăți legate de încasare a unor categorii de plăți, modul de achitare în valută străină (EUR/USD) și de procedura de examinare a demersurilor înaintate de plătitori cu privire la corectarea sau restituirea unor categorii de plăți.


Detalii

10
01 2022
4576

Reținerea și declararea impozitului pe venit la sursa de plată în perioada fiscală 2022

Prin Legea nr. 204/2021 pentru modificarea unor acte normative ce vizează politica fiscală și vamală au fost operate modificări și completări la Codul fiscal, inclusiv la compartimentul ce ține de reținerea impozitului pe venit la sursa de plată. În continuare vom examina aspectele ce sunt puse în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2022.
 
Reiterăm, că obligația privind reținerea impozitului pe venit la sursa de plată apare în următoarele situații:
1. La plata salariului (art. 88, parțial 881 din CF);
2. La efecuarea altor plăți efectuate în folosul rezidentului:
       2.1. reținerea prealabilă (art. 90,89 din CF)


Detalii

06
01 2022
1290

CNAS: precizări ce țin de salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2022

Ținând cont de faptul că, fiind aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 458/2021, cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2022 va constitui 9900 lei, Casa Națională de Asigurări Sociale vine cu unele precizări.
 
Astfel, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) din Legea nr. 289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determinarea bazei de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale nu poate depăşi suma a 5 salarii medii lunare prognozate pe economie pentru anul respectiv
Detalii
05
01 2022
17310

Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real ar putea constitui 3500 lei

Începând cu 1 februarie 2022, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizații, instituții cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică) ar putea fi stabilit în mărime de 20,71 lei pe oră sau 3500 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună.
 
Ministerul Muncii și Protecției Sociale a elaborat proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea pct. 1 al HG nr. 165/2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real.


Detalii

04
01 2022
2334

Anul 2022: Taxele locale

Cota taxei locale este cotă ad valorem în procente din baza impozabilă a obiectului impunerii ori sumă absolută, stabilită de autoritatea administraţiei publice locale la adoptarea bugetului local respectiv, stabilește noua redacție a pct.3 art. 288 din Codul fiscal, care a fost aprobată prin Legea nr.204/2021 pentru modificare unor acte normative. Tot prin această lege a fost abrogat și  pct.11 al aceluiași articol, care prevedea cota maximă a taxei locale – cotă ad valorem în procente din baza impozabilă a obiectului impunerii ori sumă absolută.

 

Astfel, potrivit art. 292 alin.2) din CF, în anul 2022 cota taxelor locale se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale în funcţie de caracteristicile obiectelor impunerii.
Detalii

05
01 2022
2631

Veniturile neimpozabile. Modificările operate în art.20 din Codul fiscal

Prin Legea nr. 204 din 24 decembrie 2021 (politica fiscală și vamală 2022) a fost operate modificări și în art. 20 din Codul fiscal ce stabilește sursele de venit neimpozabile.
 
Astfel, veniturile obținute de la predarea deșeurilor din metale feroase și neferoase și a reziduurilor industriale care conţin metale sau aliaje ale acestora vor fi impozitate, fiind excluse din lit.y) al art. 20. Ca urmare, se consideră surse de venit neimpozabile doar veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la predarea ambalajului returnabil, a reziduurilor şi deşeurilor de hârtie, carton, cauciuc, plastic şi de sticlă (cioburi de sticlă), precum şi a acumulatoarelor electrice uzate.


Detalii

31
12 2021
2700

Măsurile politicii fiscale și vamale pentru anul 2022

Contextul economic global, precum și cel național, a reflectat necesitatea efectuării unor intervenții pe dimensiunea reglementărilor fiscale și vamale în vederea promovării unui sistem de impozitare care să asigure:
  • consolidarea veniturilor bugetare necesare finanțării cheltuielilor publice, în special urmare majorării cheltuielilor pe domeniul sănătății și protecției sociale;
  • creșterea veniturilor disponibile ale populației, în special a familiilor cu copii;
  • echitate și simplitate în procesul de conformare, raportare și achitare a impozitelor.
 


Detalii