13
10 2021
279

Vânzarea autoturismului vizavi de vânzarea camionului utilizat în activitatea de întreprinzător pe care au fost instalate acumulatoare și anvelope procurate aparte

În prezentul articol, în baza exemplelor concrete, ne propunem să analizăm modul de contabilizare și reflectare în factura fiscală a vânzării autoturismului (obiect scutit de TVA cu drept de deducere) și camionului (obiect impozabil cu TVA) utilizat în activitatea de  întreprinzător pe care au fost instalate acumulatoare și anvelope procurate aparte.


Detalii

08
10 2021
270

„Poluatorul plătește”: gestionarea deșeurilor de anvelope uzate

Ministerul Mediului propune implementarea în Republica Moldova a cadrului regulator în vederea consolidării capacităților instituționale de punere în aplicare a măsurilor de optimizare a colectării separate a deșeurilor de anvelope uzate, minimizarea eliminării acestora ca deșeuri municipale mixte, sporirea nivelului de reciclare a acestora, ceea ce va contribui la implementarea principiului „poluatorul plăteşte” și principiilor de precauție și prevenire.
 
În acest scop a fost elaborat proiectul Regulamentului privind gestionarea anvelopelor uzate, care urmează a fi examinat în cadrul ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător ce va avea loc pe data de 12 octombrie.
Detalii
10
09 2021
319

Deșeurile de anvelope uzate. Măsuri de optimizare a colectării

În Republica Moldova poate fi interzisă comercializarea anvelopelor noi şi/sau anvelope uzate, care nu sunt omologate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și provenite de la agenți economici care nu sunt înregistraţi în Lista producătorilor, și eliminării prin depozitare a anvelopelor uzate. Normă este parte componentă a proiectul Regulamentului privind gestionarea anvelopelor uzate înaintat de către Ministerul Mediului pentru consultări publice.
 

Documentul care are drept obiectiv implementarea unui cadru regulator în vederea consolidării capacităților instituționale de punere în aplicare a măsurilor de optimizare a colectării separate a deșeurilor de anvelope uzate,
Detalii

09
02 2021
2885

Contabilizarea anvelopelor și acumulatoarelor

Care este modul de contabilizare a valorii anvelopelor și acumulatoarelor procurate separat de mijloacele de transport începând cu 1 ianuarie 2020?
 
                   
Costul de intrare a mijloacelor de transport procurate și transmise în exploatare include valoarea anvelopelor şi acumulatoarelor, valoarea cărora, pe măsura exploatării mijloacelor de transport, se decontează la costuri/cheltuieli prin  calcularea amortizării.

Detalii
07
10 2019
6341

Modificările la SNC ”Stocuri” și corelarea cu Planul general de conturi contabile (în vigoare din 1 ianuarie 2020)

La momentul actual, un interes deosebit pentru contabili prezintă modificările Standardelor Naționale de Contabilitate care vor intra în vigoare din 1 ianuarie 2020. În acest sens, se prezintă explicații detaliate cu referință la modificările efectuate pentru fiecare standard care pot fi utile contabililor în funcție de particularitățile activității entității.

SNC ”Stocuri” la pct.5 a fost completat cu noțiunea ”valoare contabilă”, care reprezintă valoarea la care stocurile se evaluează la ieşire şi se recunosc în bilanţ/bilanţul prescurtat.
Detalii