04
06 2019
382

Granturi pentru dezvoltarea infrastructurii țării

Apeductul Chișinău-Strășeni-Călărași va fi extins. Mijloacele financiare în sumă de 15 mil. euro sub formă de grant vor fi oferite de Republica Federală Germania prin intermediul KfW. Un Acord de Finanțare și Proiect pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală” ce prevede acestă contribuție financiară a fost semnat la 27 mai 2019 între Banca germană Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Republica Moldova (reprezentată de Ministerul Finanţelor) şi Agenția de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru).
Detalii
17
01 2019
357

ADR Nord: 76 mil. lei pentru implementarea proiectelor

Peste 76 mil. lei din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională vor fi alocați, în anul 2019, pentru implementarea a 10 proiecte în Regiunea de Dezvoltare Nord, comunică ADR NORD.

Astfel, sursele vor fi alocate pentru implementarea următoarelor proiecte:
1. Asigurarea orașului Fălești cu apă din râul Prut 2 — aprovizionare cu apă și sanitație
2. Apă pentru viață în Regiunea de Nord, raioanele Florești și Soroca — aprovizionare cu apă și sanitație
3. Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 10 localități din lunca râului Prut, raionul Glodeni. Etapa I — comuna Cuhnești și comuna Balatina — aprovizionare cu apă și sanitație

Detalii
06
09 2018
392

Redistribuiri de alocații pentru construcția a două apeducte

Din Fondul ecologic național vor fi redistribuite către Fondul național pentru dezvoltare regională 26 mil. lei. Aceste surse vor fi utilizate pentru finalizarea proiectului de asigurare cu apă a orașului Fălești și a construcției apeductului Leova-Iargara. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost aprobat în ședința de ieri a Guvernului.

Costul proiectului „Asigurarea orașului Fălești cu apă din râul Prut” constituie 35,52 mil. lei, iar pentru finalizarea acestuia mai sunt necesare mijloace suplimentare în volum de 21,02 mil. lei.
Detalii
19
09 2017
681

Localitățile vor fi evaluate în vederea determinării factorilor de risc

Printr-un Ordin al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a fost aprobat Chestionarul de evaluare a stării sanitare a localităților din RM în scopul asigurării unei mai bune evidențieri a factorilor de risc din mediul de viață al populației, fapt prevăzut în Legea din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice şi în temeiul art.11 alin (1) lit. k) din Legea din 4 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate.
Detalii
25
06 2016
921

Apeductul Chișinău-Strășeni-Călărași va fi extins cu bani germani

Comitetul de Supraveghere a proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală” a aprobat decizia finală de selectare a sursei de apă pentru alimentarea regiunii vizate. Proiectul în valoare de 16,5 milioane de euro sub formă de grant va fi finanțat de către Guvernul Federal German. Implementarea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului Investițional va fi asigurată de către Ministerul Mediului al Republicii Moldova și Banca de Dezvoltare KfW.
Detalii