29
10 2020
116

Balanța anuală a patrimoniului public s-a majorat

Agenția Proprietății Publice anunță că, pe parcursul semestrului I al anului 2020, în bugetul de stat au fost achitate mijloace financiare în sumă de 14984,4 mii lei, inclusiv  redevența (în sumă de 9038,6 mii lei), stabilită conform contractului de concesiune a activelor aflate în gestiunea Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” și a terenului aferent acestora și, conform contractului de parteneriat public-privat privind modernizarea și eficientizarea activității Î.S. „Gările și Stațiile Auto” în sumă de 5223,8 mii lei.

Detalii
25
09 2020
259

SA „Metalferos”, expusă la licitație

În perioada 3-13 noiembrie 2020, Agenția Proprietății Publice va desfășura licitațiile cu strigare pentru privatizarea acțiunilor proprietate publică de stat din 13 societăți pe acțiuni, în loturi unice, pe piața reglementată.
 
Astfel, sunt propuse pentru privatizare pachetele de acțiuni a 10 societăți pe acțiuni din domeniul reparării și întreținere a drumurilor auto, în care cota statului variază între 96,8% și 99,14%, iar costul – între 22 mil. lei și 42 mil. lei. Toate acțiunile sunt expuse spre vânzare la prețul ce depășește valoare nominală a acestora de la 0,5 lei până la 6,6 lei.

Detalii
08
11 2019
497

APP nu va mai fi fondator al Air Moldova

Compania Aeriană Air Moldova va fi exclusă din lista întreprinderilor al căror fondator este Agenția Proprietății Publice, în contextul privatizării acesteia la concursul comercial desfășurat în perioada 27 iulie – 4 septembrie 2018.

În Monitorul Oficial de astăzi, 8 noiembrie 2019, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 529 din 06.11.2019 cu privire la transmiterea părții sociale a unei societăți comerciale și la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului.
Detalii
12
07 2019
510

APP ar putea ajunge din nou în subordinea MEI

Agenția Proprietății Publice, aflată în subordinea Guvernului din anul 2017, ar putea ajunge din nou în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii.

Guvernul a avizat pozitiv un proiect de lege pentru modificarea unor acte legislative — Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, Legea cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală și Legea privind delimitarea proprietății publice.

Autorii proiectului consideră că, pentru asigurarea implementării politicii statului în domeniul administrării și deetatizării proprietății publice, este judicios ca organul abilitat cu aceste funcții să fie în subordinea ministerului căruia i s-a încredințat competența de elaborare a politicii în domeniu, și anume MEI.
Detalii
29
11 2018
384

Parteneriatul public-privat: componența CNPPP, modificată

În componența nominală a Consiliului Național pentru parteneriatul public-privat (CNPPP) vor fi incluși directorul general al Agenției Proprietății Publice (APP), care va fi președinte al Consiliului, directorul Agenției Servicii Publice, președintele Asociației Băncilor din Moldova, precum și secretarii generali de stat din cadrul ministerelor.

Guvernul a aprobat în cadrul ședinței din 28 noiembrie 2018 proiectul hotărârii privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 245 din 19.04.2012 cu privire la Consiliul Național pentru parteneriatul public-privat.
Detalii