22
11 2021
107

Aprobarea prealabilă a investițiilor de importanță pentru securitatea statului

Legea nr.174 din 11 noiembrie 2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului ce stabilește condițiile de efectuare de către investitori a activităților investiționale în domeniile de importanță pentru securitatea statului a intrat în vigoare, fiind publicată în Monitorul Oficial din 19 noiembrie curent.
 
Astfel, orice investitor potențial, anterior efectuării activităților investiționale în domeniile de importanță pentru securitatea statului sau activităților al căror obiect constituie bunuri de importanță pentru securitatea statului, va fi obligat să obțină de la Consiliu pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională o aprobare prealabilă. 


Detalii

05
11 2021
1464

Standardul ocupațional pentru ocupația Contabil a intrat în vigoare

Contabilul este un specialist cu nivel mediu de calificare, solicitat pe piața muncii în condițiile evoluției constante și ascendente a serviciilor contabile. Profesia de contabil face parte din categoria ocupațiilor care necesită nivel de calificare cât mai înalt și formare continuă, ceea ce contribuie la gestionarea eficientă a patrimoniului entității, se spune în Standardul ocupațional pentru ocupația Contabil (Codul CORM: 331302, Nivelul CNCRM:4), care a fost aprobat de Ministerul Finanțelor prin Ordinul nr. 131 din 28 octombrie 2021. Documentul este publicat în Monitorul Oficial de astăzi, 5 noiembrie.  
 

Detalii
05
11 2021
186

Înregistrarea online a statutului de șomer: aprobarea conceptului sistemului

Cererile de înregistrare cu statut de șomer vor putea fi depuse în regim online, iar evidența electronică a persoanelor înregistrate cu acest statut și a beneficiarilor de ajutor de șomaj va putea fi efectuată prin intermediul sistemului informațional „Înregistrare cu statut de șomer” (SIA ÎSȘ). Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea conceptului sistemului și a Regulamentului privind organizarea și funcționarea acestuia a fost aprobat în ședința Executivului din 3 noiembrie curent.
 
Prin instituirea acestui sistem autoritățile urmăresc asigurarea necesităților informaționale ale actorilor implicați în procesul de înregistrare cu statut de șomer și stabilirea dreptului la ajutor de șomaj.


Detalii

28
10 2021
143

Investițiile de importanță pentru securitatea statului vor necesita aprobare prealabilă

Anterior efectuării activităților investiționale în domeniile de importanță pentru securitatea statului sau al căror obiect constituie bunuri de importanță pentru securitatea statului, oricare investitor potențial va fi obligat să obțină aprobarea prealabilă a Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță pentru securitatea statului, organ colegial al Guvernului.
 
Punerea în aplicare în RM a acestei norme este prevăzută de proiectul legii privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului, susținut de către comisia parlamentară economie, buget și finanțe și propus pentru a fi examinat în cadrul următoarei ședințe a Legislativului.


Detalii

01
10 2021
344

Executivul a aprobat noua structură a CORM

Pentru a înlătura discrepanțele și multiplele neclarități din Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM) apărute în urma multiplelor intervenții în structura acestuia este necesară revizuirea CORM, dar și alinierea acestuia la structura Clasificării Internaționale Standardizate a Ocupațiilor (ISCO-08) și Clasificarea Europeană a aptitudinilor/competențelor, calificărilor și ocupațiilor (ESCO).
 
În acest scop a fost elaborat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea structurii Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova, documentul fiind examinat în ședința de astăzi a Executivului.


Detalii

14
09 2018
713

Bugetul municipal 2019 va fi elaborat până la 10 octombrie

Examinarea și aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2019 și a estimărilor pe anii 2020-2021 ar putea avea loc la 10 decembrie 2018, potrivit Calendarului activităților pentru elaborarea proiectului de buget municipal, aprobat prin dispoziția nr. 684-d din 12 septembrie curent.

Astfel, până la 20 septembrie 2018 se preconizează actualizarea programului strategic de dezvoltare a municipiului Chișinău. Tot până atunci se va elabora și o analiză a performanței programelor și subprogramelor existente, după care va fi aprobată lista celor acceptate și desemnați responsabilii la nivel de program.
Detalii
14
12 2017
1061

7. (34.1.9) Cum poate fi înregistrată întreprinderea în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și control cu memorie fiscală?

Potrivit Regulamentului cu privire la aplicarea mașinilor de casa și controlpentru efectuarea decontărilor în numerar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998, furnizor (distribuitor exclusiv) de mașini de casă și de control cu memorie fiscală (MCC) este persoana juridică care a obținut, în modul stabilit,
Detalii
24
07 2017
15486

Parlamentul a aprobat executarea raportului BASS pe anul 2016

În cadrul penultimei şedinţe a Legislativului din sesiunea curentă a fost audiat şi aprobat Raportul privind executarea bugetului asigurărilor de stat în anul 2016.

Potrivit Preşedintei Casei Naţionale de Asigurări Sociale, Laura Grecu, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat au fost realizate la nivelul de 15060590,0 mii lei, cu 12,1% sau cu 1628113,8 mii lei mai mult decât anul 2015.
Detalii