13
10 2017
1248

Lista plătitorilor de contribuţii la BASS cu datorii mai mari de 100 mii lei

Casa Naţională de Asigurări Sociale a totalizat informaţiile pentru perioada lunilor ianuarie — octombrie ale anului 2017 aferente contribuţiilor calculate şi declarate, precum şi achitate de plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat.

La situaţia de 06.10.2017 datoria plătitorilor de contribuţii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat constituie suma de 303,7 mil. lei.
Detalii
08
09 2017
3328

Mecanismul impozitului unic este unul simplu

Şeful direcției generale politică și legislație fiscală și vamală a Ministerului Finanţelor, Dorel Noroc, a declarat acest fapt în cadrul business formului Gov4ICT, organizat de Ministerul Economiei și Infrastructurii și Asociația Naționlă a Comapniilor din domeniul TIC.

Dorel Noroc s-a referit la specificul impozitării unice pentru rezidenții parcurilor IT, prevăzut în Titlul X din Codul Fiscal specificând că, în premieră, în Republica Moldova va fi aplicat un astfel de regim de impozitare, ce va substitui mai multe impozite.
Detalii
05
09 2017
1103

Bugetul asigurărilor sociale de stat va fi majorat

Un proiect de lege prin care se propune majorarea veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 este propus spre consultare de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Astfel, se propune majorarea veniturilor de la suma aprobată inițial de 17513763,5 mii lei, la 17651307,0 mii lei, precum și a cheltuielilor de la suma de 17513763,5 mii lei, la 17777601,4 mii lei.
Detalii
24
07 2017
1517

Contribuabili noi la BASS

Persoanele fizice care desfășoară activități independente în comerțul cu amănuntul, cu excepția mărfurilor supuse accizelor, vor achita contribuții sociale de stat.

Parlamentul a publicat Legea care prevede introducerea unei noi categorii de contribuabili în Monitorul Oficial nr. 253-264 din 22 iulie curent.
Detalii
15
06 2016
829

Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat provizoriu în 5 luni ale anului 2016

Pe parcursul a 5 luni ale anului 2016 în bugetului asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 6487,8 mil. lei sau 47,6% din suma anuală de 13615,8 mil. lei, stabilită conform bugetului provizoriu.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 3812,1 mil. lei, sau 41,5% din suma anuală prevăzută de 9178,4 mil. lei.
Detalii
04
01 2016
1899

Începînd cu 1 ianuarie 2016 se aplică bugetul asigurărilor sociale de stat provizoriu

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2016 pînă la moment nu a fost adoptată. Conform art. 57 alin. (1) al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, Preşedintele CNAS Maria Borta a emis Ordinul nr.306-A din 29.12.2015 “Cu privire la aplicarea bugetului asigurărilor sociale de stat provizoriu pe anul 2016”.
Detalii