22
02 2019
1128

Raportarea informației privind raporturile de muncă, simplificată

Statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală se va acorda de către asigurător în baza informației aferente raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale şi medicale, prezentată de angajatori Serviciului Fiscal de Stat potrivit formei și modului aprobat de Ministerul Finanțelor.

În Monitorul Oficial de astăzi, 22 februarie, a fost publicată și a intrat în vigoare Legea nr. 13 din 15 februarie 2019 pentru modificarea unor acte legislative, ce conține modificări și în Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală.
Detalii
17
12 2018
1281

Zilierii. Aspectele asigurării sociale

În anul 2018, în sistemul public de asigurări sociale a fost introdusă o categorie nouă de plătitori de contribuţii, aceştia fiind persoanele care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional în agricultură (zilierii). Legea nr. 22 din 23 februarie 2018 privind executarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (în continuare — Lege) a intrat în vigoare la data de 2 septembrie 2018 şi reglementează activitatea zilierului pentru un beneficiar care poate fi o întreprindere sau organizaţie cu statut de persoană juridică ori fizică, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, pentru care zilierii exercită activităţi necalificate cu caracter ocazional (în continuare – zilieri).
Detalii
03
12 2018
2780

Ce contribuții obligatorii se vor majora în anul 2019

În ședința din 30 noiembrie 2018 Parlamentul a votat proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 cu venituri și cheltuieli în sumă de 21 427,4 mil. lei, în creștere cu 11,0% în raport cu anul 2018. În structura veniturilor BASS, resursele generale vor constitui 60%, iar transferurile de la bugetul de stat – 40%.

Contribuția individuală calculată pentru plătitorii specificați în Legea privind sistemul public de asigurări sociale se stabilește în sumă de 9456 lei, fiind majorată cu 1032 lei,
Detalii
29
11 2018
1472

Zilierii, categorie nouă de plătitori la BASS

Persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului și care, concomitent, au statut de pensionar sau persoană cu dizabilitate, nu vor achita prima de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM) în sumă fixă, precum şi primele de AOAM în formă de contribuţie procentuală şi din alte drepturi și venituri obţinute pentru perioada respectivă.

Guvernul a dat aviz pozitiv unei inițiative legislative ce conține modificări la Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2018.
Detalii
19
11 2018
1388

Despre achitarea studiilor copilului unui angajat

Întreprinderea transferă mijloace bănești pentru achitarea contractului de studii a copilului unuia din angajați. Ce impozite urmează să calculăm și să achităm? La ce cont va fi indicată suma transferată și cum se va declara în Darea de seamă (forma IPC18)?

Art. 19 din Codul fiscal specifică facilitățile impozabile cu impozitul pe venit acordate de angajator salariaților săi.
Detalii
11
05 2018
14469

Carnetele de muncă. Ultima sută de metri

În perioada 15 mai – 15 decembrie 2018, Casa Națională de Asigurări Sociale va efectua scanarea informației din carnetele de muncă, scopul fiind completarea conturilor personale de asigurări sociale ale angajaţilor cu informația privind stagiul de muncă realizat până la 1 ianuarie 1999. Acţiunea va fi realizată drept rezultat al aprobării proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1449 din 24 decembrie 2007.

Amintim că prin modificarea Legii nr.123 din 7 iulie 2017 au fost introduse modificări şi la Codul muncii, fiind excluse toate normele referitoare la carnetul de muncă. Conform modificărilor, CNAS şi CNAM urmau să aducă actele sale normative în concordanţă cu noile prevederi.
Detalii
28
03 2018
1014

Termenul limită de achitare a primei AOAM, extins

Conform unui comunicat al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, termenul de de achitare a primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă cu reduceri a fost extins până la 2 aprilie 2018. Astfel, persoanele care au obligaţia de a se asigură în mod individual, vor avea la dispoziţie încă o zi să achite prima AOAM cu reduceri.

Termenul a fost transferat deoarece perioada de achitare a primei de asigurare în sumă fixă expiră pe 31 martie, însă în anul 2018 această dată este zi de odihnă. Respectiv, ultima zi de achitare a fost transferată pentru luni, 2 aprilie.
Detalii
20
03 2018
3185

Poliţa de asigurare medicală, cu reduceri

Compania Naţională de Asigurări în Medicină aminteşte că persoanele care se asigură în mod individual mai au la dispoziţie două săptămâni pentru a achita prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) în sumă fixă cu reduceri. Până pe 31 martie 2018, acestea beneficiază de reduceri în mărime de 50% şi 75% din valoarea primei.

Astfel, fondatorii de întreprinderi individuale, deţinătorii de patentă, arendaşii, arendatorii, alţi cetăţeni care nu sunt angajaţi şi nu sunt asiguraţi de Guvern achită 2028 lei, ceea ce reprezintă 50% din prima de asigurare medicală.
Detalii
15
08 2017
956

Despăgubirile achitate de companiile de asigurări au crescut

În perioada ianuarie-iunie 2017 primele subscrise de asiguratori au fost în creștere cu 5,6%, comparativ cu perioada similară a anului trecut, şi au constituit 663,3 mil. Totodată, s-au majorat și plățile achitate la despăgubirile de asigurare, cu o creștere semnificativă la capitolul asigurări de viață.
Detalii
03
08 2017
6702

Privind asigurarea socială a membrilor gospodăriilor ţărăneşti şi a persoanelor angajate în GŢ

Care este mărimea procentuală a contribuțiilor de asigurări sociale de stat a gospodăriilor țărănești?

Țin să menționez că tariful contribuțiilor pentru gospodăriile țărănești la momentul actual nu este stabilit. Cauza este că în sistemul public de asigurări sociale se aigură fiecare persoană fizică, în dependență de statutul pe care îl deține persoana: angajatori și angajați în baza contractului individual de muncă, persoanele fizice, cu excepţia pensionarilor, persoane cu dizabilităţi, persoane supuse asigurării de stat obligatorii din bugetul de stat.
Detalii