01
10 2021
284

Guvernul a susținut majorarea veniturilor, cheltuielilor și a deficitului FAOAM

Modificările propuse la Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2021 nr.256/2020, aprobate în cadrul ședinței Guvernului din 30 octombrie, prevăd majorarea veniturilor cu peste 313,2 mil. lei, a cheltuielilor – cu 513,2 mil. lei și a deficitului cu 200 mil. lei.

 

Proiectul pentru modificarea Legii nr.256/2020, după cum a menționat Ana Nemerenco, ministrul Sănătății, a fost elaborat în rezultatul analizei indicatorilor fondurilor pe parcursul anului, precum și a priorităților de politici promovate de către Ministerul Sănătății. La baza inițiativei au stat așa factori ca majorarea salariilor de funcție a personalului administrative-gospodăresc din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală cu 57%, începând cu 1 noiembrie 2021; acoperirea cheltuielilor pentru serviciile spitalicești acordate pacienților care întrunesc definiția de caz COVID-19; acordarea suplimentului la salariul de funcție calculat personalului antrenat în acordarea asistenței medicale persoanelor cu COVID-19 etc. 


Detalii

14
06 2021
886

Regimul fiscal și deducerea plăților efectuate în folosul persoanelor fizice interdependente

Întreprinderea X SRL beneficiază de servicii prestate de persoane fizice interdependente rezidenți ai RM. Care este modalitatea de aplicare a impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat în aceste circumstanțe? Când și în ce condiții întreprinderea este în drept să deducă cheltuielile aferente serviciilor prestate? Cum se reflectă cheltuielile în cauză în Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru agenții economici (forma VEN12)?
 


Detalii

06
11 2020
793

AOAM: părinții cu patru și mai mulți copii vor fi asigurați de Guvern

Începând cu 3 noiembrie curent, părintele, inclusiv adoptiv, care crește și educă patru și mai mulți copii, pentru perioada în care cel puțin un copil are vârsta de până la 18 ani, obține statutul de persoană asigurată de Guvern în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală.
 
Hotărârea Guvernului nr.779 din 28 octombrie 2020 pentru modificarea Regulamentului privind acordarea/ suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală fost publicată în Monitorul Oficial.

Detalii
10
07 2020
8302

Determinarea obligațiilor fiscale din 1 ianuarie 2021

Art. VII (pct.8 și 19) din Legea nr.60  privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative va fi pus în aplicare din 1 ianuarie 2021. Amintim, prevederile respective vizează redistribuirea poverii fiscale între angajat și angajator: salariații vor achita primele de asigurare obligatorie de asistență medicală (PAM), iar patronii – contribuțiile de asigurare socială (CAS).
 

 

Aceste modificări necesită revizuirea unor norme actuale prevăzute în Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului,
Detalii
12
06 2020
609

Sistemul AOAM este bazat pe principiul solidarității

În ședința din 10 iunie 2020, Guvernul s-a expus asupra proiectului de lege privind modificarea unor acte legislative ce prevede excluderea obligativităţii achitării primei de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru cetățenii Republicii Moldova care nu au domiciliul permanent în RM sau cei care se află în țară pentru o perioadă mai mică de 183 de zile.Detalii
20
05 2020
564

Și solicitanții de azil vor procura polița medicală

În contextul declarării stării de urgență în sănătate publică la nivel național în perioada 16-30 iunie 2020, Cancelaria de Stat a elaborat și propune spre consultări publice un proiect de lege cu privire la instituirea unor măsuri pe această perioadă.

Astfel, autorii consideră necesară instituirea unor derogări de la prevederile Legii privind regimul străinilor în Republica Moldova, Legii privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală și Legii ocrotirii sănătății.
Detalii
08
04 2020
689

Obtinerea asigurării medicale obligatorii de studenții care își fac studiile peste hotare

Compania Națională de Asigurări în Medicină vine cu precizări ce țin de asigurarea medicală obligatorie în RM a persoanelor ce studiază peste hotare și se reîntorc în Republica Moldova în perioada stării de urgență.

Conform Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, elevii şi studenții care își fac studiile peste hotarele țării, cu excepția celor obligați prin lege să se asigure în mod individual, sunt asigurați de către Guvern, iar primele de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru această categorie sunt achitate din bugetul de stat.
Detalii
23
03 2020
599

O nouă categorie de asigurați în AOAM

Părinții adoptivi, care exercită în mod efectiv creșterea și educarea a patru și mai mulți copii, pentru perioada în care cel puțin un copil are vârsta de până la 18 ani, vor fi asigurați în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM).

În Monitorul Oficial din 20 martie curent a fost publicată Legea nr.36 din 28 februarie 2020 pentru modificarea art.4 din Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală.
Detalii
10
01 2020
1862

Persoanele vârstnice vor beneficia de servicii medicale noi

Asistența medicală primară acordată de medicul de familie va include și evaluarea anuală complexă a stării de sănătate a persoanelor vârstnice pentru depistarea precoce a maladiilor care au nevoie de îngrijire integrată, în vederea promovării îmbătrânirii sănătoase.

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a propus spre consultări publice proiectul hotărârii privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1387 din 10 decembrie 2007 cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală. Astfel, este propusă completarea acesteia cu prevederi ce au ca scop îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii medicale calitative și echitabile.

Detalii
27
11 2019
1111

Proiectul legii FAOAM, actualizat

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a propus spre consultare publică proiectul actualizat al Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2020.

Potrivit proiectului, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense va rămâne la nivelul de 9,0% – câte 4,5% pentru fiecare categorie de plătitori. Totodată, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă rămâne la nivelul anilor 2014-2019 și va constitui 4056 de lei.
Detalii