11
08 2022
871

Angajatorul ar putea să achite salariul în mărime direct proporțională cu timpul de muncă efectiv prestat

În cazul în care durata muncii prestate va fi mai mică decât durata stabilită în contractual individual de muncă, cu condiția achitării integrale a contribuțiilor de asigurări sociale, medicale și a impozitului pe venit, angajatorul va putea să achite salariul în mărime direct proporțională cu timpul de muncă efectiv prestat de salariat.
 
Proiectul de lege elaborat de Ministerul Economiei ce se referă la stimularea comerțului electronic, conține modificări și la Codul muncii. Astfel, se propune modificarea art. 1001 („Program flexibil de muncă”) din CM, prin introducerea unei modalități noi de muncă flexibilă care este menită să reglementeze activitatea de freelancer.
Detalii
21
07 2022
2474

Achitarea CAS pentru zilieri: în luna iulie obligațiile sunt divizate între prestatori și beneficiarii de lucrări

Legea nr. 160 din 7 iulie 2022 pentru modificarea unor acte normative, publicată în MO și pusă în aplicare pe data de 15 iulie, vine cu completări și la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale. Casa Națională de Asigurări  Sociele precizează principalele aspect ale modificărilor operate.
 
Art. 4 din Legea nr.489/1999 a fost suplinit cu o categorie nouă de persoane asigurate obligatoriu în sistemul public de asigurări sociale –  persoanele care exercită activităţi necalificate cu caracter ocazional în condiţiile Legii nr.22/2018 privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.
Detalii
15
07 2022
1044

Zilierii: impozitarea remunerației

Astăzi, 15 iulie, au intrat în vigoare modificările la Codul fiscal, art. 15 al acestuia fiind completat cu lit. a1, care stabilește că pentru persoanele care exercită activităţi necalificate cu caracter ocazional (zilieri) cota impozitului pe venit se stabilește  în mărime de 12% din venitul impozabil, fără aplicarea scutirilor prevăzute la capitolul 4 din titlul II.
 
 Modificările sunt aprobate prin Legea nr. 160 din 7 iulie 2022 pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 160/2022) care a fost publicată în „MO”. Totodată, Legea prenotată vine cu completări și în Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, conform cărora în sistemul public sunt asigurate obligatoriu persoanele care exercită activități necalificate cu caracter ocazional în condițiile Legii nr. 22/2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
Detalii
13
04 2022
274

Veniturile BASS s-au majorat cu 13,1%

Bugetul asigurărilor sociale de stat a fost suplinit în primele 3 luni ale anului cu 8,17 mld. lei, veniturile constituind 26,2% din planul anual stabilit de 31224,2 mil. lei, comunica Casa Națională de Asigurări Sociale.
 
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii au fost acumulate în sumă de 4,092 mld. lei sau 22,3% din suma anuală prevăzută de 18,368 mld. lei. Suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 473,0 mil. lei sau cu 13,1% faţă de indicatorul realizat în perioada similară a anului 2021.


Detalii

11
04 2022
276

Webinar: Particularitățile declarării contribuţiilor de asigurări sociale

OLFIN te invită la 15 aprilie la seminarul online ”Particularitățile declarării contribuţiilor de asigurări sociale” Fii informat din PRIMA SURSĂ!!!


Ce vom aborda?
1. Particularitățile în anul 2022 a declarării contribuţiilor de asigurări sociale în
aspect nominal (analizăm principalele modificări in legislație);
2. Completarea Dării de seamă IPC 21 conform noilor tipuri aprobate;
3. Concordanţa categoriilor persoanelor asigurate cu perioadele indicate;
4. Modul de completare a Formularului IRM 19 în scopul stabilirii prestaţiilor sociale;
5. Declararea raporturilor de muncă pe fiecare angajat;
6. Detalii privind stabilirea anumitor tipuri de indemnizaţii, inclusiv ITM din
Detalii

27
01 2022
1735

Particularităţile calculării şi achitării CAS în anul 2022

Prin Legea nr. 204/2021 pentru modificarea unor acte normative a fost completat pct. 41 din anexa menţionată cu textul „şi pentru vaccinarea salariaţilor împotriva SARS-CoV-2”. La situaţia curentă vaccinarea este gratuită, respectiv, prevederile citate se vor aplica în cazul în care vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 va fi efectuată cu plată şi angajatorii vor acoperi plăţile pentru vaccinarea salariaţilor.
 
Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţă Particularităţile calculării şi achitării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2022, elaborate ținând cont de modificările operate în Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, precum și de prevederile Legii nr. 206/2021 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 și
Detalii
04
01 2022
6948

IPC21: completarea formularului modificat după 1 ianuarie 2022

Ordinul nr.156 din 29 decembrie 2021 al ministrului finanțelor cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 94 din 30 iulie 2020 a fost publicat în MO nr.325-333 din 31 decembrie 2021 vine cu modificări în formularul tipizat al dării de seamă forma IPC21. În continuare oferim răspunsuri la unele întrebări ce pot apărea contribuabililor.
 
Care sunt modificările operate și pe care contribuabili îi vizează aceste modificări?
 


Detalii

08
12 2021
286

Administrarea evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale

Prevederile Regulamentului cu privire la administrarea Registrului de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale (Regulament) se vor aplică până la aprobarea de către Guvern a conceptului și regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional „Protecția socială”, stabilește proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului, susținută de către membrii Cabinetului astăzi, 8 decembrie.
 
Autorii documentului aprobat justifică necesitatea elaborării documentului prin faptul că, la moment, administrarea Registrului este prevăzută de Regulamentul Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale aprobat prin HG nr.418/2000, care este depăşit de timp şi nu mai corespunde realităţii.
Detalii
29
11 2021
367

Propuneri de completare a Legii privind sistemul public de asigurări sociale

Liber-profesioniștii ce practică activitate în sectorul justiției ar putea pot fi eliberați de obligația prezentării dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală şi a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru lunile în care nu vor calcula contribuții de asigurări sociale şi nu vor avea angajați. În cazul aprobării proiectului  de lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Legea nr. 489/1999) înregistrat în Parlament în calitate de inițiativă legislativă, prevederea ar putea fi aplicată din 1 ianuarie 2022.


Detalii

26
11 2021
1134

În sistemul public de asigurări sociale ar putea fi inclusă o nouă categorie de plătitori

Contribuțiile de asigurări sociale de stat în taxă fixă, majorările de întârziere și amenzile calculate și neachitate la bugetul asigurărilor sociale de stat până la 1 ianuarie 2022 de către gospodăriile țărănești (de fermier), ar putea fi anulate din sistemul de evidență al Casei Naționale de Asigurări Sociale doar în cazul în care fondatorii GȚ nu au realizat venitul anual în mărime de peste 2 salarii medii lunare pe economie, prognozate pentru anul respectiv. Astfel, fondatorii (membrii) GȚ, care realizează un venit total de peste 2 salarii medii lunare, vor achita în continuare taxa fixă, lunar câte 1/12 din suma anuală, până la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune.


Detalii