08
07 2021
137

Moldova și Grecia negociază Acordul de asigurare socială

Casa Națională de Asigurări Sociale comunică că, în perioada 6-8 iulie 2021, la Atena se desfășoară cea de a III-a rundă de negocieri pe marginea proiectului Acordului în domeniul securităţii sociale între Republica Moldova şi Republica Elenă.
 
Documentul are drept scop asigurarea unui cadru de garanții de securitate socială pentru persoanele care desfășoară sau au desfășurat o activitate de muncă și/sau au domiciliul pe teritoriul unuia sau ambelor state contractante.
Detalii
08
07 2021
367

Webinar: contribuțiile de asigurări sociale și primele de asigurare medicală în anul 2021

Modificările în legislaţia privind sistemul de asigurări medicale şi sociale vor fi discutate în cadrul webinarului cu genericul: Contribuțiile de asigurări sociale și primele de asigurare medicală în anul 2021.

 

La webinar vor fi abordate subiecte precum:

  • Prevederile legislației pentru anul 2020 și anul 2021
  • Aspecte privind calcularea și achitarea CAS și PAM în anul 2021

  • Detalii
08
06 2021
124

29.1.6.2.25 Urmează oare organizațiile sindicale să prezinte darea de seamă forma IPC21 cu indicele zero (0) în cazul în care acestea nu au angajați?

În conformitate cu prevederile art.1 din Legea sindicatelor nr.1129/2000 prin noțiunea „sindicate” se subînțelege asociații din care fac parte, pe principii benevole, persoane fizice unite după interese comune, inclusiv ce țin de activitatea lor, și constituite în scopul apărării drepturilor şi intereselor profesionale, economice, de muncă și sociale colective și individuale ale membrilor lor. 


Detalii

28
05 2021
283

29.1.6.2.13 Cum urmează de a fi reflectate indemnizaţiile de eliberare din serviciu în Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21)?

Indemnizaţiile de concediere stabilite conform legislaţiei se atribue la alte venituri impozabile potrivit art. 18 lit.o) din Codul menționat.

Prevederile art.186 alin.(1) lit. a), b), c) din Codul muncii (Legea nr.154 din 28.03.2003), stabilește plata unei indemnizaţii de eliberare din serviciu, salariaţilor concediaţi în legătură cu lichidarea unităţii sau cu încetarea activităţii angajatorului persoană fizică, sau cu reducerea numărului ori a statelor de personal la unitate pentru prima pentru a doua lună, și a treia lună după concedierea salariatului.


Detalii

27
05 2021
282

Zilierii sunt obligați să încheie contracte de asigurări sociale

Persoanele fizice care desfășoară activitate necalificată cu caracter ocazional (zilierii) sunt obligați să încheie cu Casa Națională de Asigurări Sociale un contract individual de asigurări sociale de stat chiar și cu o durată de o zi în cadrul unei luni, amintește CNAS. Excepție constituie pensionarii, persoanele cu dizabilități, precum și persoanele care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1-1.8 din anexa nr.1 la Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale. 

 

Contractul individual de asigurări sociale se încheie de către zilieri la subdiviziunea teritorială a CNAS, unde agentul economic este înregistrat ca plătitor de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat.
Detalii

21
04 2021
398

CNAS: persoanele ce muncesc legal în Spania vor beneficia de pensii

Astăzi, 21 aprilie 2021, a demarat cea de-a treia rundă de negocieri pe marginea proiectului Acordului în domeniul securităţii sociale între Republica Moldova şi Regatul Spaniei și a proiectului Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului. Negocierile sunt desfășurate în perioada 21-22 aprilie 2021 în format online, comunică Casa Națională de Asigurări Sociale.
 
Acordul are drept scop asigurarea unui cadru de garanţii în domeniul asigurărilor sociale pentru lucrătorii migranţi din ambele state care desfăşoară sau au desfăşurat o activitate legală de muncă şi în prezent domiciliază pe teritoriul unuia din statele contractante.
Detalii
15
03 2021
1937

CNAS: drepturile liber-profesioniştilor din sectorul justiţiei în sistemul public de asigurări sociale

Casa Naţională de Asigurări Sociale precizează unele aspecte privind calcularea, achitarea şi declararea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii  aferente liber-profesioniştilor ce practică activitate în sectorul justiţiei, precum şi privind prestaţiile de asigurări sociale de care beneficiază această categorie de plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat.
Liber-profesionist ce practică activitate în sectorul justiției este persoană care are înregistrată una din formele de organizare a activității prevăzute de lege de avocat, notar, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator.
Liber-profesioniştii ce practică activitate în sectorul justiției după înregistrarea activităţii în conformitate cu legile speciale, potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de contribuţii de asigurări sociale de stat la subdiviziunea teritorială a Casei Naţionale unde îşi au adresa juridică. 


Detalii

08
02 2021
1393

Declararea contribuţiilor de asigurări sociale de către rezidenţii Parcului IT după 1 ianuarie 2021

În contextul modificărilor care au fost operate în Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Legea nr. 489/1999) prin intermediul Legii nr. 60/2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative (Legea nr. 60/2020), începând cu 1 ianuarie 2021, contribuţia de asigurări sociale este în totalitate datorată de angajator. Prin urmare, contribuţia de asigurări sociale calculată la suma fondului de retribuire a muncii și a altor recompense este achitată în cuantum total de angajator, de la angajat fiind exclusă obligativitatea de achitare a contribuţiei individuale.


Detalii
15
01 2021
821

Noul Registru de stat a evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale

Pe agenda ședinței secretarilor generali din 14 ianuarie curent a fost inclus proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ţinere al Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale. Potrivit proiectului, evidenţa drepturilor şi obligaţiilor în sistemul public de asigurări sociale se realizează în baza codului personal, atribuit fiecărui asigurat.
 
Registrul va constitui unica sursa de informaţii privind CAS calculate, plătite şi declarate la BASS de către angajatori şi persoanele fizice asigurate pe cont propriu, care au statut de plătitor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat.
Detalii