19
03 2018
143

Digitalizarea facturilor și biletelor pentru tratament balneosanatorial

Registrul de evidență strictă pentru facturile și biletele de tratament balneosanatorial va fi ținut în format electronic de Casa Națională de Asigurări Sociale.

În Monitorul Oficial din 16 martie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la prestaţiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a asiguraţilor prin tratament balneosanatorial.
Detalii
01
03 2018
152

Pachetul minim de servicii sociale

Guvernul a susținut o inițiativă legislativă venită din partea unui deputat, prin care se propune ca autoritățile publice locale să evalueze necesitățile populației ce țin de serviciile sociale, în scopul asigurării sustenabilității și calității acestora, în special în regiunile rurale.

Potrivit ministrului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari, proiectul dat a fost elaborat în contextulasigurării accesului grupurilor vulnerabile la un pachet minim de servicii sociale garantate de stat.
Detalii
26
02 2018
1213

1. (29.1.6.46) În ce cazuri contribuabilii prezintă darea de seamă Forma IPC18 cu indicii ”0”?

Potrivit art.92 alin. (2) din Codul fiscal, plătitorii veniturilor prezintă Serviciului Fiscal de Stat, până la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plățile, darea de seamă privind impozitul pe venit, privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reţinute şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate.
Detalii
26
02 2018
2716

Recalcularea pensiei pentru stagiul de cotizare realizat după stabilirea pensiei

La 21 februarie 2017, o persoană fizică I.B. s-a adresat către Casa Teritorială de Asigurări Sociale, solicitând recalcularea pensiei pentru stagiul de cotizare realizat după stabilirea pensiei. CTAS a refuzat să efectueze recalcularea pensiei.

La 28 martie 2017, I.B. s-a adresat cu o cerere prealabilă către CNAS, solicitând anularea actului administrativ al CTAS și recalcularea pensiei, care de asemenea a fost respinsă.
Detalii
19
02 2018
620

Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material

În scopul executării Legii fondului de susținere a populației, Guvernul a aprobat Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material, care a fost publicat în Monitorul Oficial din 16 februarie curent.

Documentul reglementează modul, termenul de stabilire și plată a ajutorului material și de compensație parțială a cheltuielilor, cuantumul acestora, beneficiarii, etc.

Astfel, în conformitate cu Regulamentul, de dreptul la ajutor material anual beneficiază:
Detalii
13
02 2018
1467

Utilizarea anchetei REV1, stopată

Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţa contribuabililor că, prin ordinul preşedintelui CNAS nr. 26-A din 05.02.2018 a fost stopată utilizarea formularului REV 1, «Ancheta persoanei asigurate», începând cu 1 februarie 2018.

Astfel, plătitorii de contribuţii nu vor mai avea obligativitatea completării anchetei REV1 în scopul atribuirii codului personal de asigurări sociale pentru persoane nou angajate în cadrul entităţii economice.
Detalii
05
02 2018
2738

Structura și formatul rapoartelor BASS în sectorul public

Prin Ordinul nr.5 din 10 ianuarie curent al Ministerului Finanțelor au fost aprobate noile formulare ale Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi Normelor metodologice privind modul de întocmire a acestora în sectorul public.
Detalii
17
02 2018
8446

Declararea categoriilor persoanelor asigurate în Forma IPC 18 şi Forma DSA 18

Prin ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări Sociale nr. 236 A din 13.12.2017, în scopul structurării informaţiei declarate în Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate Forma IPC 18 (IPC 18), a fost aprobat Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate (în continuare — Clasificator), publicat în Monitorul Oficial nr. 441- 450 din 22.12.2017.

Spre deosebire de Clasificatorul utilizat la completarea declaraţiilor persoanelor asigurate, Forma REV 5, Clasificatorul elaborat în scopul completării IPC 18 include doar acele categorii care la etapa actuală urmează a fi utilizate de către angajatori în procesul de completare a IPC 18. Propunem în continuare o descriere a categoriilor, modul de declarare a cărora în IPC 18 necesită unele explicaţii suplimentare sau diferă de utilizarea acestora la completarea declaraţiei REV 5.
Detalii