30
09 2022
112

Indemnizația minimă pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani

Indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani se acordă tuturor copiilor, indiferent de statutul părinților acestora (persoane asigurate sau neasigurate  în sistemul social). Legea nr. 268 din 22 septembrie 2022 pentru modificarea Legii nr. 315/2016 privind prestațiile sociale pentru copii, a fost publicată în Monitorul Oficial din 30 septembrie curent și a intră în vigoare la 1 octombrie.


Detalii

27
09 2022
136

Declararea contribuțiilor de asigurări sociale în aspect nominal. Modificările anului 2022

Prevederile legale aferente procesului de stabilire a indemnizației de incapacitate temporară de muncă, condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a acesteia, precum și totul despre completarea și termenele de prezentare a informației privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă și modificările parvenite la IPC21, vor fi discutate în cadrul webinarului cu genericul: „Declararea contribuțiilor de asigurări sociale în aspect nominal. Modificările anului 2022”.


Detalii

29
08 2022
197

Garanții sociale pentru migranții moldoveni din Spania

Oferirea persoanelor asigurate a drepturi la pensiile dobândite corelativ plății contribuțiilor de asigurări sociale este prevăzută de proiectul de lege aprobat prin Hotărârea  Guvernului nr.599/2022 este publicat în MO și prezentat Președintei RM pentru ratificarea Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei, semnat la Madrid la 21 iulie 2022.
 
Potrivit documentului, la stabilirea și calcularea pensiei, fiecare stat va aplica legislația națională în domeniu. Atât Republica Moldova, cât și Regatul Spaniei vor calcula și vor achita pensia doar pentru perioadele de asigurare realizate pe teritoriul propriu, prin aplicarea principiului proporționalității.
 


Detalii

23
08 2022
212

CNAS amintește despre declararea și achitarea contribuțiilor la BASS

Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) reaminteşte, că data de 25 august 2022 reprezintă termenul limită de declarare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat. 

Asrfel, în conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale:
15
08 2022
3386

Impozitarea premiilor și sporurilor de stimulare a salariaților

Angajatorul a decis să elaboreze un mecanism intern de premiere a angajaților săi în funcție de rezultatele obținute de la promovarea și vânzarea mărfurilor,  ce prevede acordarea plăților sub formă de premii în mărimi diferențiate și sporuri de stimulare. Se vor admite spre deducere în scopuri fiscale aceste plăți?

 

În conformitate cu art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare și necesare, achitate sau
Detalii

12
08 2022
241

Obligațiile fiscale în raport cu plățile acordate nerezidenților

Societatea ce organizează cursuri specializate de limbi moderne a angajat un nerezident - profesor nativ de engleză, în baza unui contract de prestări servicii educaționale. Serviciile urmează a fi prestate de către nerezident prin intermediul internetului de la locul său de rezidență. Apare în aceste condiții obligația entității de a reține la sursa de plată impozitul pe venit, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuțiile de asigurări sociale?


Detalii
07
07 2022
716

Achitarea CAS, condiție pentru plata indemnizației paternale

Perioada, în care tații își pot lua concediul de paternitate de 2 săptămâni cu salariul integral achitat, ar putea fi extinsă de la 56 de zile, după cum prevăd normele în vigoare, până la o perioadă de 12 luni.

 

Cabinetul de miniștri susține parțial inițiativa legislativă de modificare a unor acte normative (Codul muncii, Legea nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale), prin care se propun măsuri suplimentare ce au ca scop reconcilierea vieții profesionale cu cea de familie.


Detalii

05
07 2022
313

Securitatea socială: Moldova și Spania negociază instrumentele de aplicare a Acordului

Condițiile și procedurile de colaborare între autoritățile competente pentru implementarea Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei vor fi stabilite în Aranjamentul administrativ, care reprezintă un instrument secundar și va fi aplicat din data intrării în vigoare a Acordului. Aranjamentul încă este la etapa de negocieri. În Monitorul Oficial din 1 iulie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 439 din 29 iunie 2022 cu privire la aprobarea semnării documentului.
 
Reamintim, Acordul are drept scop asigurarea unui cadru de garanţii sociale pentru lucrătorii migranţi din ambele state care desfăşoară sau au desfăşurat o activitate legală de muncă: pensie pentru limită de vârstă, pensie de urmaş,
Detalii
28
06 2022
931

CNAS: drepturile cetăţenilor RM și FR în domeniul asigurării cu pensii nu sunt afectate

Casa Națională de Asigurări Sociale vine cu precizări ce țin de denunțarea de către Federația Rusă a Acordului privind garantarea drepturilor cetăţenilor din statele membre ale CSI în domeniul pensiilor, având în vedere multiplele adresări ale cetățenilor, precum și informațiile apărute în mass-media asupra acestui subiect.
 
Astfel, deși Federaţia Rusă a denunțat Acordul privind garantarea drepturilor cetăţenilor din statele membre ale CSI în domeniul pensiilor, care a fost semnat la Moscova la 13 mai 1992, faptul nu are incidenţă asupra cetăţenilor Republicii Moldova.


Detalii

06
04 2022
596

Asigurarea socială a refugiaților din Ucraina

Întreprinderea a încheiat contract individual de muncă (CIM) cu o persoană fizică în calitate de refugiat din Ucraina. Este necesar de achitat contribuții pentru această categorie de angajați şi cum urmează a fi indicați în Darea de seamă IPC21. Urmează a fi declarate aceste persoane şi în Informația IRM19?


 Potrivit informației oferite de către Agenția Servicii Publice, persoanele refugiate din Ucraina, care se vor afla pe
Detalii