05
08 2022
193

Acordarea facilităților angajaților sub formă de asigurare facultativă de accidente de muncă

Angajatorul unei companii a încheiat un contract de asigurare benevolă de accidente de muncă a angajaților conform listei aprobate de către acesta. Va constitui această primă de asigurare drept facilitate impozabilă acordată de către angajator în folosul angajaților? Se admit spre deducere cheltuielile date? Totodată, în cazul în care angajatul va primi o despăgubire de asigurare ca rezultat al producerii unui accident de muncă, aceasta va fi calificată drept sursă de venit ce urmează a fi declarată?


Detalii

11
07 2022
369

Hotărârea de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale va conține motivarea asigurării

Ordinul nr. 271 al autorității fiscale cu privire la modificarea Ordinului Șefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 379/2017 privind aprobarea formularelor cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligației fiscale din 22 iunie 2022 a fost publicat în MO și a intrat în vigoare pe data de 8 iulie curent.
 
Potrivit acestuia, lista formularelor aplicate de către autoritatea fiscală în cadrul măsurilor de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale este suplinită cu noi formulare, în care este indicată în mod obligatoriu motivarea de întocmire a hotărârilor cu privire la asigurarea stingerii.


Detalii

08
09 2021
1628

Contabilitatea creanţelor şi datoriilor entității în scheme. Asigurarea bunurilor și persoanelor, asigurările sociale și medicale obligatorii

Prin contract de asigurare, o parte (contractantul asigurării) se obligă să plătească celeilalte părți (asigurător) prima de asigurare, iar asigurătorul se obligă să plătească asiguratului, beneficiarului asigurării sau, după caz, terțului păgubit o prestație bănească (indemnizație ori despăgubire de asigurare) la producerea cazului asigurat în interiorul perioadei de asigurare.


Detalii

01
09 2021
302

Veniturile asiguratorilor au crescut în primul semestru cu peste 17%

Despăgubirile şi indemnizaţiile de asigurare achitate în primul semestru al anului curent au constituit 312,3 mil. lei și s-au majorat cu 2,5% față de achitările efectuate în perioada similară a anului 2020, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică.

Cele mai multe despăgubiri au fost achitate pentru asigurarea de răspundere civilă auto - 152 mil.lei. Asigurările de sănătate au fost achitate în sumă de 16,8 mil.lei.

Astfel, în ianuarie-iunie 2021 veniturile şi cheltuielile asigurătorilor s-au majorat în raport cu perioada respectivă a anului 2020 cu 17,4% şi, respectiv, cu 13,8%. Profitul până la impozitare s-a majorat cu 81,8% comparativ cu perioada respectivă a anului precedent.


Detalii

27
05 2021
369

Profitul asiguratorilor până la impozitare a sporit cu 57,5%

Despăgubirile şi indemnizaţiile de asigurare achitate în trimestrul I din anul curent au constituit 159,6 mil. lei, fiind în descreștere cu 14,7% față de achitările efectuate în perioada similară din anul 2020, anunță Biroul Național de Statistică cu referire la activitatea asiguratorilor în lunile ianuarie-martie 2021. Cea mai mare pondere de despăgubiri plătite o dețin cele pentru asigurările de răspundere civilă auto – 78,7 mil.lei sau 49,3% din total, iar cea mai mica – pentru alte asigurări de viață (0,6 mil.lei sau 0,4%).

 

În același timp, au crescut primele brute subscrise cu 14,8% faţă primele trei luni din anul precedent, constituind în trimestrul I din anul curent 389,8 mil. lei.


Detalii

22
04 2021
442

Proiect: excluderea plafonării subvenției de asigurare în agricultură

Mijloacele financiare prevăzute pentru submăsura Stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură se utilizează la subvenţionarea primelor de asigurare stabilite în baza contractelor de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură, încheiate în modul stabilit de Legea nr. 183/2020 privind asigurarea subvenționată în agricultură. Cererea de acordare a subvenției se depune de asigurator până la data de 15 decembrie, iar în cazul asigurării culturilor de câmp de primăvară – până la 15 iunie.
 
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a elaborat și propune spre consultare publică proiectul de modificări la Hotărârea Guvernului nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului
Detalii
01
04 2021
356

În anul 2020 asiguratorii au achitat mai puține despăgubiri

Despăgubirile şi indemnizaţiile de asigurare plătite în anul 2020 au constituit 607 mil. lei, în descreștere cu 8,5% față de achitările efectuate în anul 2019, comunică Biroul Național de Statistică. Cele mai multe despăgubiri au fost achitate pentru asigurările de răspundere civilă auto – 276,9 mil. lei, iar cele mai puține – pentru alte asigurări de viață – 1,9 mil. lei.
 
Astfel, în anul 2020 veniturile şi cheltuielile asigurătorilor s-au redus respectiv cu 6,9% şi, respectiv, 12,1% față de anul 2019. Totodată, în anul 2020, asigurătorii au obținut profit până la impozitare în valoare de 109,7 mil. lei, comparativ cu pierderile înregistrate până la impozitare în sumă de 26,4 mil. lei din anul 2019.


Detalii

15
02 2021
873

Subvenționarea primelor de asigurare în agricultură în anul 2021

Cota de subvenționare a primelor de asigurare calculate pentru contractele de asigurare în agricultură încheiate în anul 2021 se stabilește în mărime de 70% din valoarea primei de asigurare.
 
În Monitorul Oficial din 12 februarie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și Mediului nr. 21 din 4 februarie 2021 cu privire la cota de subvenționare a primelor de asigurare calculate pentru contractele de asigurare încheiate în anul 2021.
 

Detalii
28
01 2021
1074

Continuarea reformelor în domeniul asigurărilor: noi norme și principii în reglementarea asigurărilor obligatorii de RCA

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (asigurare RCA) este cel mai utilizat produs de asigurare din RM, ceea ce se explică prin faptul că, în primul rând, acestea sunt asigurări obligatorii pe teritoriul țării, dar și prin numărul semnificativ al accidentelor auto ce se soldează cu pagube și vătămări corporale. Asigurările RCA reprezintă un mijloc de protecție a populației în cazul celor mai frecvente accidente și au ca scop acoperirea prejudiciului produs de persoana asigurată unor terțe persoane, în condițiile în care acesta se face responsabil potrivit legislației. Spre deosebire de asigurările de bunuri, în cazul producerii unui risc acoperit prin asigurarea RCA intervine și o a treia persoană - terțul păgubit.

Detalii
05
01 2021
641

Constatarea amiabilă a accidentului pentru persoanele asigurate în străinătate

Comisia Națională a Pieței Financiare propune modificări  la Hotărârea nr. 37/14/2019 cu privire la procedurile aferente constatării amiabile de accident


Astfel, în situația în care persoana vinovată de producerea accidentului deține certificatul de asigurare „Carte Verde” (în cazul autovehiculului aflat în proprietatea sau utilizarea unei persoane asigurate în străinătate), pentru asistenţă și/sau recuperarea despăgubirilor părțile se vor adresa la Biroul Naţional al Asiguratorilor de Autovehicule sau la corespondentul desemnat pe teritoriul Republicii Moldova.


Detalii