06
04 2020
528

Egali în fața legii

Persoanele ce traversează frontiera de stat pe cale terestră și aeriană pe sensul de intrare în Republica Moldova, vor completa și semna, în mod obligatoriu, Declarația pe propria răspundere privind obligația achitării primei de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru anul 2020.

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova a modificat, prin Decizia nr.13 din 3 aprilie, hotărâtea aprobată anterior (Decizia nr.10) de achitare a primei AOAM de către cetățenii ce se reîntorc în RM pe cale aeriană anterior intrării în Moldova.
Detalii
31
03 2020
288

Încheierea contractului de asigurare RCA prin metode electronice

În cazul în care contractul de asigurare RCA este încheiat prin utilizarea oricărui mijloc electronic, iar persoana nu a aplicat semnătura electronică calificată avansată, se va considera că prin plata primei de asigurare asiguratul a consimțit încheierea contractului.

În Monitorul Oficial din 27 martie curent a fost publicată Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/3 din 24.03.2020 privind modificarea Hotărârii CNPF nr. 20/5/2008.
Detalii
18
03 2020
278

Regulamentul cu privire la auditul asiguratorilor poate fi modificat

Pentru a efectua auditul la asigurătorul care deţine licenţă pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă, entitatea de audit va trebui să dispună de renume și experiență recunoscută în domeniul auditului instituțiilor financiare internaționale.

Comisia Națională a Pieței Financiare a elaborat un proiect de hotărâre privind modificarea pct.8 din Regulamentul cu privire la auditul asiguratorilor, aprobat prin Hotărârea nr. 19/3/2019.
Detalii
10
02 2020
262

Accesul în RCA Data

În Monitorul Oficial din 7 februarie curent Comisia Națională a Pieței Financiare a publicat Hotărârea nr. 4/5 din 03.02.2020 privind modificarea Hotărârii CNPF nr.15/6/2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire la procesarea electronică a documentelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto.

Documentul prevede că înregistrarea, modificarea sau completarea datelor în nomenclatoarele Sistemului aferente personalului propriu al brokerului de asigurare cu atribuţii de procesare a contractelor de asigurare, asistenţilor în brokeraj – persoane fizice şi personalului propriu din cadrul asistenţilor în brokeraj – persoane juridice, activarea și dezactivarea accesului la Sistem se efectuează de către o persoană împuternicită de brokerul de asigurare cu atribuţii de administrare a Sistemului, în baza dispoziţiei pe suport de hârtie, semnată de conducătorul brokerului.
Detalii
27
12 2019
401

Asigurarea și reasigurarea: noi condiții de licențiere

Desfășurarea activității de asigurare/reasigurare, cerințele prudențiale pentru societățile ce activează în domeniu, precum și competențele autorității de supraveghere vor fi reglementate prin Legea privind activitatea de asigurare și reasigurare, proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea acesteia fiind elaborat de Ministerul Finanțelor examinat în cadrul ședinței secretarilor generali ai ministerelor.

Documentul transpune cadrul regulator la nivelul Uniunii Europene și vine cu noi abordări ce țin de statuarea managementului riscului, transformarea procesului de supraveghere dintr-unul reactiv într-un proces continuu, cooperarea între autoritățile competente, gestionarea crizelor, cerința de capital minim etc.
Detalii
11
12 2019
213

Politicile contabile ale entităților de asigurare/ reasigurare

Comisia Națională a Pieței Financiare a elaborat proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind principiile contabile și situaţiile financiare individuale şi consolidate ale entităților care desfășoară activitatea de asigurare și/sau reasigurare.

Documentul reglementează obligaţia de aplicare a politicilor contabile în vederea îndeplinirii cerinţelor de întocmire a unor dări de seamă incluse în raportările periodice de supraveghere prevăzute de legislație, precum şi obligaţia de transmitere către autoritatea de supraveghere a unor raportări suplimentare în scop statistic şi de supraveghere întocmite pe baza evidenţelor contabile şi tehnico-operative.
Detalii
04
11 2019
610

Asigurarea riscului de audit: au intrat în vigoare noi prevederi

Entitatea de audit, în cazul efectuării auditului la entitățile de interes public, pentru asigurarea riscului de audit, va încheia cu asigurătorul un contract de asigurare de răspundere civilă profesională a entității de audit, obiectul asigurării fiind răspunderea legată de executarea contractului sau auditul situațiilor financiare. În același timp, în cazul efectuării auditului la alte autorități decât cele de interes public, entitatea de audit asigură riscul de audit, după caz, conform prevederii de mai sus sau poate să constituie provizioane în mărime de minimum 15% din venitul din vânzări în perioada de gestiune aferentă auditului.

În Monitorul Oficial de vineri, 1 noiembrie 2019, Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 137 din 18.10.2019 cu privire la aprobarea modificărilor Ordinului ministrului finanțelor nr.49/2010 cu privire la aprobarea Indicaţiilor metodice privind modul de asigurare a riscului de audit.
Detalii
21
10 2019
343

15. (29.1.3.5.4) Se consideră ca venit impozabil în scopuri fiscale, sumele primite ca despăgubire de asigurare, îndreptate la procurarea proprietății analogice pierdute forțat? Se permite la deduceri în scopuri fiscale, valoarea fondului fix casat ca rezultat al pierderii forțate?

Conform prevederilor art. 22 alin. (1) și (4) din Codul fiscal, nu se recunoaște venitul la înlocuirea proprietății cu o proprietate de același tip în cazul pierderii ei forțate. Proprietatea de înlocuire se consideră de același tip atunci cînd ea are aceleași însușiri sau este de aceeași natură ca și proprietatea înlocuită (indiferent de faptul dacă este sau nu o proprietate de același nivel sau calitate).
Detalii
18
10 2019
467

Auditul asigurătorilor poate fi efectuat de 12 entități

La situația din 16 octombrie curent, doar 12 entități de audit sunt eligibile să efectueze auditul asigurătorilor (reasigurătorilor) din Republica Moldova, potrivit Listei publicate pe pagina oficială Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

În conformitate cu Regulamentul cu privire la auditul asigurătorilor (reasigurătorilor), entitatea de audit, pentru efectuarea auditului în domeniul asigurărilor, trebuie să corespundă cumulativ următoarelor criterii:

— să nu fie persoană afiliată asigurătorului
Detalii
13
08 2019
626

Asigurarea riscului de audit de către entitățile de audit

Pentru asigurarea riscului de audit, entitatea de audit, după caz, încheie cu asigurătorul un contract de asigurare de răspundere civilă pentru posibile riscuri de activitate profesională, obiectul asigurării fiind contractul de audit sau constituie provizioane în mărime de minimum 15% din venitul din vânzări în perioada de gestiune aferentă auditului.

Totodată, în cazul efectuării auditului la entitățile de interes public, entitatea de audit asigură riscul de audit conform primei prevederi, iar în cazul efectuării auditului la alte entități decât cele de interes public, entitatea de audit va constitui provizioane.
Detalii