04
08 2017
2901

Facilitățile acordate la sigurarea socială de stat a persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate ori medii

În cazul în care o persoană cu gradul I de invaliditate muncește legal cu program parțial, poate avea o scutire la achitarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat? Dacă da, unde și cu ce acte se adresează?

Întrebarea denotă faptul că persoana se află în raport de serviciu cu un oarecare angajator. Persoanele angajate prin contract individual de muncă, persoanele aflate în raporturi de serviciu în bază de act administrativ sau prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, cu excepţia celor specificate la pct.1.2, 1.3 şi 1.5 din an.3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2017 nr.286 din 16.12.2016 (în continuare – Legea nr.286) (indiferent de faptul muncesc aceatea cu program deplin, parțial, au sau nu un oarecare grad de dizabilitate) se consideră persoane lucrătoare și sunt pasibile asigurării sociale de stat.
Detalii
15
10 2016
1950

Din ce an se rețin 4,5% pentru asigurarea medicală?

Conform art. 5 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr.l593-XV din 26 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, mărimea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se calculează de către Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, conform prevederilor art.17 din Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, şi se aprobă anual prin legea fondurilor obligatorii de asistenţă medicală.
Detalii
19
04 2016
3024

Privind necalcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală din salariul angajatului în cazul achitării de către acesta a primelor stabilite in sumă fixă

Urmează să calculeze, entitatea, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală din salariul persoanei fizice care pînă la angajare a achitat, de sine stătător, prima stabilită în sumă fixă pentru anul 2016 cu o reducere de 50%? Ce documente trebuie să prezinte persoana dată entității pentru a confirma achitarea primei menționate?

În conformitate cu art. 22 alin. (1) din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 1593-XIV din 26.12.2002 persoanele fizice incluse la începutul anului de gestiune în una din categoriile de plătitori prevăzute la anexa nr. 2
Detalii