30
11 2021
283

Veniturile asigurătorilor, în creștere cu peste 14%

În lunile ianuarie-septembrie ale anului curent primele de asigurare brute subscrise au constituit 1438,6 mil. lei, fiind în creștere cu 35,4% față de perioada respectivă a anului precedent, comunică Biroul Național de Statistică. Totodată, în a perioada de raportare au fost achitate despăgubiri și îndemnizații de asigurare în sumă de 474,1 mil. lei, cu 1,8% mai mult decât în perioada similară a anului precedent, dintre care 447 mil. lei țin de asigurările generale, iar restul 27,1 mil. lei – asigurări de viață.
 
Astfel, pentru asigurările de răspundere civilă auto au fost achitate indemnizații și despăgubiri în sumă de 235,6 mil. lei comparativ cu 201,3 mil. lei achitate în perioada ianuarie-septembrie 2020.
Detalii
19
11 2021
368

Companiile de asigurări nu vor mai acorda împrumuturi persoanelor terțe

Companiile de asigurări cu activitate de asigurări generale ar putea să nu mai acorde împrumuturi persoanelor terțe, deoarece se consideră că această practică nu este tipică și nu reiese din activitatea acestor companii. Cabinetul de miniștri a oferit aviz pozitiv la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 407/2006 cu privire la asigurări.
 
Documentul prevede excluderea din art. 28 alin.2 a pct.b1 al Legii nr.407/2006 ce reglementează limitele activităţii asigurătorului (reasigurătorului), fiind vorba despre activitatea de acordare de împrumuturi cu dobândă din mijloacele bănești disponibile și libere de anumite obligații
Detalii
06
09 2021
362

Certificarea auditorilor asigurătorilor va fi efectuată de CSPA

Potrivit art.50 alin.(7) din Legea nr.271/2017 privind auditul situațiilor financiare,  pe parcursul a 2 ani de la data intrării în vigoare a legii (1 ianuarie 2019), pentru obţinerea certificatului de calificare al auditorului participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară, auditorii susţin examene şi primesc certificatele de calificare la Banca Naţională a Moldovei şi Comisia Naţională a Pieţei Financiare. După expirarea termenului, CNPF nu mai este autoritatea abilitată cu certificarea auditorului, actele respective fiind eliberate de către Consiliul de supraveghere publică a auditului.
 
În acest context, CNPF a elaborat și propune spre consultări publice un proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului
Detalii
01
04 2021
356

În anul 2020 asiguratorii au achitat mai puține despăgubiri

Despăgubirile şi indemnizaţiile de asigurare plătite în anul 2020 au constituit 607 mil. lei, în descreștere cu 8,5% față de achitările efectuate în anul 2019, comunică Biroul Național de Statistică. Cele mai multe despăgubiri au fost achitate pentru asigurările de răspundere civilă auto – 276,9 mil. lei, iar cele mai puține – pentru alte asigurări de viață – 1,9 mil. lei.
 
Astfel, în anul 2020 veniturile şi cheltuielile asigurătorilor s-au redus respectiv cu 6,9% şi, respectiv, 12,1% față de anul 2019. Totodată, în anul 2020, asigurătorii au obținut profit până la impozitare în valoare de 109,7 mil. lei, comparativ cu pierderile înregistrate până la impozitare în sumă de 26,4 mil. lei din anul 2019.


Detalii

19
02 2021
1196

Comitetul de audit: particularități de constituire și atribuții

Odată cu intrarea în vigoare a Legii privind auditul situațiilor financiare nr. 271/2017 (în continuare - Legea nr. 271/2017), în legislația națională a fost introdus un nou concept, cel de comitet de audit.

 

Deși prevederile legale referitoare la această noțiune sunt în vigoare deja al doilea an (începând cu 01.01.2019), pentru unii manageri activitatea comitetului de audit este considerată puțin abstractă, pentru alții, nu sunt clare responsabilitățile acestuia. Având în vedere importanța constituirii unui comitet de audit eficient, am considerat necesară o examinare, care să cuprindă atât aspecte teoretice, cât și practice, referitoare la activitatea acestui comitet.


Detalii
28
01 2021
1074

Continuarea reformelor în domeniul asigurărilor: noi norme și principii în reglementarea asigurărilor obligatorii de RCA

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (asigurare RCA) este cel mai utilizat produs de asigurare din RM, ceea ce se explică prin faptul că, în primul rând, acestea sunt asigurări obligatorii pe teritoriul țării, dar și prin numărul semnificativ al accidentelor auto ce se soldează cu pagube și vătămări corporale. Asigurările RCA reprezintă un mijloc de protecție a populației în cazul celor mai frecvente accidente și au ca scop acoperirea prejudiciului produs de persoana asigurată unor terțe persoane, în condițiile în care acesta se face responsabil potrivit legislației. Spre deosebire de asigurările de bunuri, în cazul producerii unui risc acoperit prin asigurarea RCA intervine și o a treia persoană - terțul păgubit.

Detalii
25
03 2020
581

Veniturile și cheltuielile asiguratorilor în anul 2019

În anul 2019, veniturile asigurătorilor au crescut în raport cu anul 2018 cu 11,3%, iar cheltuielile – cu 14,8%, anunță Biroul Național de Statistică.

Astfel, în anul precedent primele brute subscrise au constituit 1625,4 mil. lei, fiind în creştere cu 7,1% faţă cele subscrise în anul 2018. Totodată, despăgubirile şi indemnizaţiile de asigurare plătite au constituit 663,5 mil. lei, depășind cu 25,8% achitările efectuate în anul 2018.

Asigurătorii au raportat pierderi până la impozitare în sumă de 26,4 mil. lei comparativ cu profitul în sumă de 45,8 mil. lei în anul precedent.
Detalii
15
05 2019
1032

Auditul asiguratorilor va fi efectuat conform Regulamentului

Comisia Națională a Pieței Financiare a propus spre consultare proiectul Regulamentului cu privire la auditul asiguratorilor (reasiguratorilor). Documentul reglementează cerințele față de entitatea de audit, efectuarea auditului extern, inclusiv celui al situațiilor financiare și în scop de supraveghere, documentarea și comunicarea dintre entitatea de audit, asigurător și CNPF, cerințele cu privire la rapoartele de audit, precum și atribuțiile, funcțiile și responsabilitățile comitetului de audit.

Regulamentul prevede că activitatea asigurătorilor se supune unui audit anual efectuat de către o entitate ce corespunde cerințelor Legii privind auditul situațiilor financiare și a Legii cu privire la asigurări.
Detalii
08
09 2017
1599

1. (29.2.5.16) Urmează persoanele fizice de a include în venitul brut și de a declara veniturile din care a fost efectuată reţinerea finală a impozitului pe venit?

În conformitate cu prevederile art. 901 din Codul fiscal, reţinerea finală a impozituluise aplică pentru următoarele tipuri de venituri:

  • 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole;

Detalii