25
05 2022
170

Raționalizarea cheltuielilor în sectorul sănătății

În Republica Moldova a demarat procesul de raţionalizare a cheltuielilor în sectorul sănătăţii, care se va desfăşura până la sfârşitul anului 2022 şi va finaliza cu elaborarea unei foi de parcurs pentru implementarea recomandărilor identificate. În acest sens, grupul de lucru responsabil de realizarea acestui exercițiu s-a întrunit pe data de 19 mai în prima ședință. Scopul proiectului este de a contribui la atingerea obiectivelor bugetar-fiscale pe termen mediu şi de a crea spaţiu fiscal pentru noi reforme şi iniţiative de politici, comunică Ministerul Finanțelor.
 
În cadrul acestui exerciţiu vor fi examinate aspectele ce vizează cheltuielile din asistenţa medicală urgentă prespitalicească, asistenţă medicală primară,
Detalii
05
04 2022
1031

36.1.1.11 Urmează a fi calculate primele de asigurare obligatorie de asistență medicală din salariu persoanei angajate pe parcursul anului care, la angajare, a confirmat achitarea primei stabilite în sumă fixă pentru anul de gestiune cu o reducere stabilită de legislație?

Potrivit modificărilor operate la art.23 alin.(2) din Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, în redacția Legii nr.257/2020 (în vigoare din 01 ianuarie 2021) persoanele fizice, incluse la începutul anului de gestiune în una din categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr.2 (devin salariați), care pe parcursul anului se includ în
Detalii
08
02 2022
758

Impozitarea salariului angajatului eliberat nelegitim din serviciu

Ca rezultat al decizii instanței de judecată executorul judecătoresc a extras de la contul bancar al agentului economic suma salariului pentru lipsa forțată de la serviciu, care urmează să fie  plătită în folosul angajatului eliberat nelegitim din serviciu. Cum urmează de a fi achitată suma impozitului pe venit și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală?


Particularitățile specifice aferente modului de reținere a  impozitului pe venit din salariu și din alte plăți sunt stabilite
Detalii

03
11 2021
859

36.1.1.4 Urmează să fie calculate primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală din salariu persoanei angajate pe parcursul anului care, la angajare a confirmat achitarea primei stabilite în sumă fixă pentru anul de gestiune?

În conformitate cu art.23 alin.(2) din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr. 1593/2002 (în continuare Legea nr. 1593/2002), în redacția Legii nr.257/2020 (în vigoare la 1 ianuarie 2021),
Detalii
13
07 2021
2486

PAM: achitarea primei cu reducere de 50% generează calcularea cotei procentuale din salariu

La 1  ianuarie 2021 au intrat în vigoare modificările operate prin Legea  nr. 257/2021 cu privire la modificarea unor acte normative (ține de politica fiscală și vamală pentru anul 2021), printre care se regăsesc și modificările aprobate la Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală.

 

Acestea modifică principiul de calculare a primei de asigurare obligatorie de asistenţă medical (PAM) în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense pentru persoanele care,
Detalii

07
06 2021
884

Obligațiile fiscale aferente primelor de asigurare facultativă de asistență medicală

Pe parcursul anului fiscal 2020 și 2021, compania a acordat salariaților săi prime de asigurare facultativă de asistență medicală ale angajatului. Care este mecanismul de calculare a cuantumului de 50% din prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută și care se admite spre deducere și ce obligații fiscale rezultă în cazul în care suma asigurată depășește cuantumul stabilit de 50% conform legislației în vigoare?


Detalii

27
05 2021
277

29.1.6.2.7 În care rînd al Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21) urmează să se reflecte veniturile sub formă de royalty, îndreptate în favoarea nerezidentului?

Veniturile nerezidentulu, obținute sub formă de royalty, urmează să se reflecte în Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21) în rîndul cu codul 51 – Royalty (codul sursei de venit – ROY B)).


Detalii