06
11 2017
449

Obiectivele Acordului cu IFC

În Monitorul Oficial, nr. 383-388 din 3 noiembrie curent, a fost publicată Legea pentru ratificarea Acordului de consultanţă dintre Guvernul Republicii Moldova şi Corporaţia Internaţională Financiară (IFC), precum şi decretul privind promulgarea ei.
Detalii
02
10 2017
643

Facilităţi fiscale pentru încă 24 de proiecte

Lista proiectelor de asistență tehnică în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, precum și aplicarea cotei zero a TVA pentru mărfurile și serviciile destinate implementării, urmează a fi completată cu 24 de proiecte.
Detalii
20
09 2017
506

Corporația Financiară Internațională va susține sectorul agricol

Republica Moldova va beneficia de suport din partea Corporației Financiare Internaționale (IFC) pentru îmbunătățirea climatului de afaceri în industria agricolă. În acest sens, Cabinetul de miniștri a aprobat în şedinţa de ieri ratificarea unui acord de consultanță dintre țara noastră și IFC.

Conform Acordului, organizația internațională va oferi Republicii Moldova servicii de consultanță pe trei domenii prioritare, și anume:
Detalii
26
07 2017
583

Cerinţe faţă de management, audit, control şi de recuperare a fondurilor în cadrul PCTT

Regulamentul cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională (PCTT) finanţate de Uniunea Europeană, aprobat de Guvern, a fost publicat în Monitorul Oficial din 21 iunie curent şi stabilește norme privind cadrul instituţional şi normativ pentru implementarea eficientă a PCTT, eligibile pentru Republica Moldova.
Detalii
13
03 2017
4876

Cota zero la TVA pentru proiectele de asistență tehnică și investițională

Hotărârea privind modificările ce se operează în anexele nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul țării și de acordare a facilităților fiscale și vamale pentru proiectele de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte” a fost publicată în Monitorul Oficial Nr. 73-77 din 10 martie curent.
Detalii
06
03 2017
793

Scutirea de taxa de stat a cetăţenilor străini care implementează proiecte, votată

Proiectul de lege ce se referă la scutirea de plata taxei de stat pentru serviciile prestate de autorităţile şi instituţiile publice organizaţiilor şi cetăţenilor străini, care implementează proiecte de dezvoltare sau de asistenţă tehnică în baza unui tratat internaţional, a fost votat în lectură finală în cadrul şedinţei plenare a Parlamentului.
Detalii