24
06 2022
76

Locuințe sociale: conceptul unui nou proiect

Republica Moldova va beneficia de un grant în valoare de 49 mii еuro din partea  Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru efectuarea studiului de fezabilitate și a activităților necesare pentru realizarea unui proiect de construcție a locuințelor sociale.
 
Parlamentul a votat în cadrul ședinței din 23 iunie curent, în lectura a doua, cu 76 de voturi, proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea asistenței tehnice Activități preparatorii aferente unui proiect privind locuințele sociale”.


Detalii

21
04 2022
85

Finanțarea proiectelor în derulare. Asistență tehnică suplimentară

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) va oferi Republicii Moldova asistență tehnică adițională sub formă de personal și bunuri materiale, precum și eventuale contribuții financiare în valoare totală de până la 10,7 mil. euro pentru finanțarea a două proiecte în derulare„Consilierea politică a Republicii Moldova” (2,5 mil. euro) și „Întreprinderi și comune puternice pentru Republica Moldova” (8,2 mil. euro).
 
Proiectul hotărârii de Guvern pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Înţelegerii întocmite prin schimb de note dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea tehnică a fost aprobat de Executiv în ședința din 20 aprilie 2022.


Detalii

06
11 2017
931

Obiectivele Acordului cu IFC

În Monitorul Oficial, nr. 383-388 din 3 noiembrie curent, a fost publicată Legea pentru ratificarea Acordului de consultanţă dintre Guvernul Republicii Moldova şi Corporaţia Internaţională Financiară (IFC), precum şi decretul privind promulgarea ei.
Detalii
02
10 2017
1153

Facilităţi fiscale pentru încă 24 de proiecte

Lista proiectelor de asistență tehnică în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, precum și aplicarea cotei zero a TVA pentru mărfurile și serviciile destinate implementării, urmează a fi completată cu 24 de proiecte.
Detalii
20
09 2017
1202

Corporația Financiară Internațională va susține sectorul agricol

Republica Moldova va beneficia de suport din partea Corporației Financiare Internaționale (IFC) pentru îmbunătățirea climatului de afaceri în industria agricolă. În acest sens, Cabinetul de miniștri a aprobat în şedinţa de ieri ratificarea unui acord de consultanță dintre țara noastră și IFC.

Conform Acordului, organizația internațională va oferi Republicii Moldova servicii de consultanță pe trei domenii prioritare, și anume:
Detalii
13
03 2017
6949

Cota zero la TVA pentru proiectele de asistență tehnică și investițională

Hotărârea privind modificările ce se operează în anexele nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul țării și de acordare a facilităților fiscale și vamale pentru proiectele de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte” a fost publicată în Monitorul Oficial Nr. 73-77 din 10 martie curent.
Detalii